Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Saul era kn vkrstq de treizeci de ani, cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit doi ani peste Israel.

  13:2 Saul wi -a ales trei mii de bqrbayi din Israel: douq mii erau cu el la Micmaw wi pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan la Ghibea lui Beniamin. Pe ceilalyi din popor i -a trimes pe fiecare la cortul lui.

  13:3 Ionatan a bqtut tabqra Filistenilor care era la Gheba, wi Filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus sq sune cu trkmbiya prin toatq yara, zicknd: ,,Sq audq Evreii lucrul acesta!``

  13:4 Tot Israelul a auzit zickndu-se: ,,Saul a bqtut tabqra Filistenilor, wi Israel s`a fqcut urkt Filistenilor``. Wi poporul a fost adunat la Saul kn Ghilgal.

  13:5 Filistenii s`au strkns sq lupte cu Israel. Aveau o mie de carq wi wase mii de cqlqreyi; wi poporul acesta era fqrq numqr: ca nisipul depe yqrmul mqrii. Au venit wi au tqbqrkt la Micmaw, la rqsqrit de Bet-Aven.

  13:6 Bqrbayii lui Israel s`au vqzut la strkmtoare, cqci erau strknwi de aproape wi s`au ascuns kn pewteri, kn stufiwuri, kn stknci, kn turnuri wi kn gropile pentru apq.

  13:7 Unii Evrei au trecut Iordanul, ca sq se ducq kn yara lui Gad wi Galaad. Saul era tot la Ghilgal, wi tot poporul de lkngq el tremura.

  13:8 A awteptat sapte zile, dupq timpul hotqrkt de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, wi poporul se kmprqwtia de lkngq Saul.

  13:9 Atunci Saul a zis: ,,Aduceyi-mi arderea de tot wi jertfele de mulyqmire.`` Wi a jertfit arderea de tot.

  13:10 Pe cknd sfkrwea de adus arderea de tot, a venit Samuel, wi Saul i -a iewit knainte sq -i ureze de bine.

  13:11 Samuel a zis: ,,Ce-ai fqcut?`` Saul a rqspuns: ,,Cknd am vqzut cq poporul se kmprqwtie de lkngq mine, cq nu vii la timpul hotqrkt, wi cq Filistenii sknt strknwi la Micmaw,

  13:12 mi-am zis: Filistenii se vor pogork kmpotriva mea la Ghilgal, wi eu nu m`am rugat Domnului! Atunci am kndrqznit wi am adus arderea de tot.``

  13:13 Samuel a zis lui Saul: ,,Ai lucrat ca un nebun wi n`ai pqzit porunca pe care yi -o dqduse Domnul, Dumnezeul tqu. Domnul ar fi kntqrit pe vecie domnia ta peste Israel;

  13:14 dar acum, domnia ta nu va dqinui. Domnul Wi -a ales un om dupq inima Lui, wi Domnul l -a rknduit sq fie cqpetenia poporului Squ, pentrucq n`ai pqzit ce-yi poruncise Domnul.``

  13:15 Apoi Samuel s`a sculat, wi s`a suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Saul a fqcut numqrqtoarea poporului care se afla cu el: erau aproape wase sute de oameni.

  13:16 Saul, fiul squ Ionatan, wi poporul care se afla cu ei, se awezaserq la Gheba lui Beniamin, wi Filistenii tqbqrau la Micmaw.

  13:17 Din tabqra Filistenilor au iewit trei cete ca sq pustiascq: una a luat drumul spre Ofra, spre yara Wual;

  13:18 alta a luat drumul spre Bet-Horon; wi a treia a luat drumul spre hotarul care cautq spre valea Yeboim, knspre pustie.``

  13:19 Kn toatq yara lui Israel nu se gqsea niciun fierar; cqci Filistenii ziserq: ,,Sq kmpedecqm pe Evrei sq-wi facq sqbii sau suliye.``

  13:20 Wi fiecare om din Israel se pogora la Filisteni ca sq-wi ascutq fierul plugului, coasa, securea wi sapa,

  13:21 cknd se tocea sapa, coasa, furca cu trei coarne wi securea, wi ca sq facq vkrf yepuwului cu care mkna boii.

  13:22 Wi awa s`a kntkmplat cq kn ziua luptei nu era nici sabie, nici suliyq kn mknile kntregului popor care era cu Saul wi Ionatan: nu avea deckt Saul wi fiul squ Ionatan.

  13:23 O ceatq de Filisteni a venit wi s`a awezat la trecqtoarea Micmawului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск