Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Samuel a zis kntregului Israel: ,,Iatq cq v`am ascultat glasul kn tot ce mi-ayi zis, wi am pus un kmpqrat peste voi.

  12:2 De acum, iatq kmpqratul care va merge knaintea voastrq. Ckt despre mine, eu sknt bqtrkn, am albit, awa cq fiii mei sknt cu voi; am umblat knaintea voastrq, din tinereyq pknq kn ziua de azi.

  12:3 Iatq-mq! Mqrturisiyi kmpotriva mea, kn faya Domnului wi kn faya unsului Lui: Cui i-am luat boul, sau cui i-am luat mqgarul? Pe cine am apqsat, wi pe cine am nqpqstuit? De la cine am luat mitq ca sq knchid ochii... asupra lui? Mqrturisiyi, wi vq voi da knapoi.``

  12:4 Ei au rqspuns: ,,Nu ne-ai apqsat, nu ne-ai nqpqstuit, wi nici n`ai primit nimic din mkna nimqnui``.

  12:5 El le -a mai zis: ,,Domnul este martor kmpotriva voastrq, wi unsul Lui este martor, kn ziua aceasta, cq n`ayi gqsit nimic kn mknile mele``. Wi ei au rqspuns: ,,Sknt martori!``

  12:6 Atunci Samuel a zis poporului: ,,Domnul a pus pe Moise wi pe Aaron, wi a scos pe pqrinyii vowtri din Egipt.

  12:7 Acum, knfqyiwayi-vq, ca sq vq judec knaintea Domnului pentru toate binefacerile pe cari vi le -a fqcut Domnul, vouq wi pqrinyilor vowtri.

  12:8 Dupqce a venit Iacov kn Egipt, pqrinyii vowtri au strigat cqtre Domnul, wi Domnul a trimes... pe Moise wi pe Aaron, cari au scos pe pqrinyii vowtri din Egipt wi i-au adus sq locuiascq kn locul acesta.

  12:9 Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor; wi El i -a vkndut kn mknile lui Sisera, cqpetenia owtirii Hayorului, kn mknile Filistenilor..., wi kn mknile kmpqratului Moabului......, cari au knceput lupta kmpotriva lor.

  12:10 Au strigat iarqw cqtre Domnul, wi au zis: ,Am pqcqtuit, cqci am pqrqsit pe Domnul, wi am slujit Baalilor wi Astarteelor; izbqvewte-ne... acum din mkna vrqjmawilor nowtri, wi-Yi vom sluji.``

  12:11 Wi Domnul a trimes pe Ierubaal, wi pe Barac wi pe Iefta, wi pe Samuel..., wi v`a izbqvit din mkna vrqjmawilor vowtri cari vq knconjurau, wi ayi locuit kn liniwte.

  12:12 Apoi, cknd ayi vqzut cq Nahaw, kmpqratul fiilor lui Amon, mergea kmpotriva voastrq, mi-ayi zis: ,Nu!` ci un kmpqrat sq domneascq peste noi``. ,,Wi totuw Domnul..., Dumnezeul vostru, era Kmpqratul vostru.

  12:13 Iatq dar kmpqratul pe care l-ayi ales, wi pe care l-ayi cerut; iatq cq Domnul... a pus un kmpqrat peste voi.

  12:14 Dacq vq veyi teme de Domnul, dacq -I veyi sluji, dacq veyi asculta de glasul Lui, wi dacq nu vq veyi kmpotrivi cuvkntului Domnului, vq veyi alipi de Domnul, Dumnezeul vostru, atkt voi ckt wi kmpqratul care domnewte peste voi.

  12:15 Dar dacq nu veyi asculta de glasul Domnului, wi vq veyi kmpotrivi cuvkntului Domnului, mkna Domnului va fi kmpotriva voastrq, cum a fost kmpotriva pqrinyilor vowtri.

  12:16 Acum mai awteptayi aici, ca sq vedeyi minunea pe care o va face Domnul subt ochii vowtri.

  12:17 Nu skntem noi la seceratul grknelor? Voi striga cqtre Domnul, wi va trimete tunete wi ploaie. Sq wtiyi atunci wi sq vedeyi ckt de rqu... ayi fqcut knaintea Domnului cknd ayi cerut un kmpqrat pentru voi``.

  12:18 Samuel a strigat cqtre Domnul, wi Domnul a trimes chiar kn ziua aceea tunete wi ploaie. Tot poporul a avut o mare fricq de Domnul wi de Samuel.

  12:19 Wi tot poporul a zis lui Samuel: ,,Roagq-te Domnului, Dumnezeului tqu, pentru robii tqi, ca sq nu murim; cqci la toate pqcatele noastre am mai adqugat wi pe acela de a cere un kmpqrat pentru noi``.

  12:20 Samuel a zis poporului: ,,Nu vq temeyi! Ayi fqcut tot rqul acesta; dar nu vq abateyi dela Domnul, wi slujiyi Domnului din toatq inima voastrq.

  12:21 Nu vq abateyi dela El; altfel, ayi merge dupq lucruri de nimic, cari n`aduc nici folos nici izbqvire, pentrucq sknt lucruri de nimic.

  12:22 Domnul nu va pqrqsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, cqci Domnul a hotqrkt... sq facq din voi poporul Lui.

  12:23 Departe iarqw de mine sq pqcqtuiesc kmpotriva Domnului, kncetknd sq mq rog pentru voi! Vq voi knvqya calea... cea bunq wi cea dreaptq.

  12:24 Temeyi-vq numai de Domnul, wi slujiyi -I cu credinciowie din toatq inima voastrq; cqci vedeyi ce putere desfqwurq... El printre voi.

  12:25 Dar dacq veyi face rqul, veyi peri, voi wi kmpqratul vostru``.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск