Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 23

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  23:1 Kn al waptelea an, Iehoiada s`a kmbqrbqtat, wi a fqcut legqmknt cu cqpeteniile peste sute. Acewtia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, wi Eliwafat, fiul lui Zicri.

  23:2 Au strqbqtut toatq yara lui Iuda, wi au strkns pe Leviyii din toate cetqyile lui Iuda wi pe capii de familii din Israel; wi au venit la Ierusalim.

  23:3 Toatq adunarea a fqcut legqmknt cu kmpqratul kn Casa lui Dumnezeu. Wi Iehoiada le -a zis: ,,Iatq cq fiul kmpqratului va domni, cum a spus Domnul cu privire la fiii lui David.

  23:4 Iatq ce veyi face. A treia parte din voi, cari intrq de slujbq kn ziua Sabatului, preoyi wi Leviyi, sq facq paza pragurilor;

  23:5 altq treime sq stea kn casa kmpqratului, wi o treime la poarta Iesod. Tot poporul sq fie kn curyile Casei Domnului.

  23:6 Nimeni sq nu intre kn Casa Domnului, afarq de preoyii wi Leviyii de slujbq: ei sq intre, cqci sknt sfinyi. Wi tot poporul sq facq de strajq cu privire la porunca Domnului.

  23:7 Leviyii sq knconjoare pe kmpqrat de toate pqryile, fiecare cu armele kn mknq, wi oricine va intra kn casq sq fie omorkt. Voi sq fiyi pe lkngq kmpqrat, cknd va intra wi cknd va iewi.``

  23:8 Leviyii wi tot Iuda au kmplinit toate poruncile pe cari le dqduse preotul Iehoiada. Wi-au luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau kn slujbq wi pe ceice ieweau din slujbq kn ziua Sabatului; cqci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din cete.

  23:9 Preotul Iehoiada a dat sutawilor suliyele wi scuturile, mari wi mici, cari veneau dela kmpqratul David, wi cari se aflau kn Casa lui Dumnezeu.

  23:10 A awezat tot poporul, fiecare cu arma kn mknq, dela partea dreaptq pknq la partea stkngq a casei, lkngq altar wi lkngq casq de jur kmprejurul kmpqratului.

  23:11 Au adus knainte pe fiul kmpqratului, i-au pus cununa kmpqrqteascq wi mqrturia, wi l-au fqcut kmpqrat. Wi Iehoiada wi fiii sqi l-au uns, wi au zis: ,,Trqiascq kmpqratul.``

  23:12 Atalia a auzit zarva poporului care alerga wi mqrea pe kmpqrat, wi a venit la popor kn Casa Domnului.

  23:13 S`a uitat. Wi iatq cq, kmpqratul stqtea pe scaunul squ kmpqrqtesc la intrare. Cqpeteniile wi trkmbiyele erau lkngq kmpqrat; tot poporul yqrii se bucura, wi sunau din trkmbiye, iar ckntqreyii cu instrumentele de muzicq ziceau ckntqrile de laudq. Atalia wi -a sfkwiat hainele, wi a zis: ,,Vknzare! Vknzare!``

  23:14 Atunci preotul Iehoiada, scoyknd pe sutawi, cari erau kn fruntea owtirii, le -a zis: ,,Scoateyi -o afarq din wiruri, wi oricine o va urma, sq fie ucis.`` Cqci preotul zisese: ,,N`o omorkyi kn Casa Domnului.``

  23:15 I-au fqcut loc, wi s`a dus la casa kmpqratului pe intrarea poryii cailor: wi au omorkt -o acolo.

  23:16 Iehoiada a fqcut kntre el, tot poporul wi kmpqrat, un legqmknt prin care aveau sq fie poporul Domnului.

  23:17 Tot poporul a intrat kn casa lui Baal, wi au dqrkmat -o; i-au sfqrkmat altarele wi chipurile, wi au ucis knaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal.

  23:18 Iehoiada a kncredinyat slujbele Casei Domnului kn mknile preoyilor, Leviyilor, pe cari -i kmpqryise David kn Casa Domnului, ca sq aducq arderi de tot Domnului, cum este scris kn legea lui Moise, kn mijlocul bucuriilor wi ckntqrilor, dupq rknduiala lui David.

  23:19 A pus uwieri la poryile Casei Domnului, ca sq nu intre nimeni spurcat prin ceva.

  23:20 A luat pe sutawi, pe oamenii cu vazq, pe cei ce aveau putere peste popor, wi pe tot poporul yqrii, wi a pogorkt pe kmpqrat din Casa Domnului. Au intrat kn casa kmpqratului pe poarta de sus, wi au pus pe kmpqrat pe scaunul de domnie al kmpqrqyiei.

  23:21 Tot poporul yqrii se bucura, wi cetatea era liniwtitq. Pe Atalia o omorkserq cu sabia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск