Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 24

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  24:1 Ioas avea wapte ani, cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Yibia, din Beer-Weba.

  24:2 Ioas a fqcut ce este bine knaintea Domnului kn tot timpul vieyii preotului Iehoiada.

  24:3 Iehoiada a luat pentru Ioas douq neveste, wi Ioas a nqscut fii wi fiice.

  24:4 Dupq aceea, Ioas wi -a pus de gknd sq dreagq Casa Domnului.

  24:5 A strkns pe preoyi wi pe Leviyi, wi le -a zis: ,,Duceyi-vq prin cetqyile lui Iuda, wi strkngeyi bani din tot Israelul, pe fiecare an, pentru dregerea Casei Dumnezeului vostru. Wi grqbiyi-vq cu lucrul acesta.`` Dar Leviyii nu s`au grqbit.

  24:6 Kmpqratul a chemat pe marele preot Iehoiada, wi i -a zis: ,,Pentruce n`ai vegheat ca Leviyii sq strkngq`` din Iuda wi din Ierusalim darea poruncitq de Moise, robul Domnului, wi pusq pe adunarea lui Israel pentru cortul mqrturiei?

  24:7 Cqci nelegiuita aceea de Atalia wi fiii ei au pustiit Casa lui Dumnezeu, wi au kntrebuinyat kn slujba Baalilor toate lucrurile knchinate Casei Domnului.``

  24:8 Atunci kmpqratul a poruncit sq se facq o ladq, wi sq se punq afarq la poarta Casei Domnului.

  24:9 Wi s`a dat de veste kn Iuda wi kn Ierusalim ca sq se aducq Domnului darea pusq de Moise, robul Domnului, pe Israel kn pustie.

  24:10 Toate cqpeteniile wi tot poporul s`au bucurat de lucrul acesta, wi au adus wi au aruncat kn ladq tot ce aveau de plqtit.

  24:11 Cknd vedeau Leviyii cq e mult argint kn ladq wi cq era vremea ca s`o dea kn mknile dregqtorilor kmpqrtului, venea logofqtul kmpqratului wi slujbawul marelui preot wi goleau lada. Apoi o luau wi o puneau iarqw la loc. Awa fqceau kn fiecare zi, wi au strkns mult argint.

  24:12 Kmpqratul wi Iehoiada kl dqdeau mewterilor knsqrcinayi cu facerea lucrqrii kn Casa Domnului, cari tocmeau cioplitori de piatrq wi tkmplari, ca sq dreagq Casa Domnului, precum wi lucrqtori kn fier wi aramq, ca sq dreagq Casa Domnului.

  24:13 Lucrqtorii s`au apucat de lucru, wi au isprqvit ce era de dres; au pus casa lui Dumnezeu iarqw kn stare bunq wi au kntqrit -o.

  24:14 Cknd au isprqvit, au adus knaintea kmpqratului wi knaintea lui Iehoiada argintul care mai rqmqsese. Wi cu el au fqcut unelte pentru casa Domnului, unelte pentru slujbq wi pentru arderile de tot, pahare wi alte scule de aur wi de argint. Wi, kn tot timpul vieyii lui Iehoiada, au adus necurmat arderi de tot kn Casa Domnului.

  24:15 Iehoiada a murit bqtrkn wi sqtul de zile. La moarte, avea o sutq treizeci de ani.

  24:16 L-au kngropat kn cetatea lui David la un loc cu kmpqrayii, pentrucq fqcuse bine kn Israel, wi fayq de Dumnezeu wi fayq de Casa Lui.

  24:17 Dupq moartea lui Iehoiada, cqpeteniile lui Iuda au venit wi s`au knchinat knaintea kmpqratului. Atunci kmpqratul i -a ascultat.

  24:18 Wi au pqrqsit Casa Domnului, Dumnezeului pqrinyilor lor, wi au slujit Astarteelor wi idolilor. Mknia Domnului a venit asupra lui Iuda wi asupra Ierusalimului, pentrucq se fqcuserq vinovayi kn felul acesta.

  24:19 Domnul a trimes la ei prooroci sq -i kntoarcq knapoi la El, dar n`au ascultat de knwtiinyqrile pe cari le-au primit.

  24:20 Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost kmbrqcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s`a knfqyiwat knaintea poporului wi i -a zis: ,,Awa vorbewte Dumnezeu: ,,Pentruce cqlcayi poruncile Domnului? Nu veyi propqwi. Pentrucq ayi pqrqsit pe Domnul, wi El vq va pqrqsi.``

  24:21 Wi au uneltit kmpotriva lui, wi l-au ucis cu pietre, din porunca kmpqratului, kn curtea Casei Domnului.

  24:22 Kmpqratul Ioas nu wi -a adus aminte de bunqvoinya pe care o avusese fayq de el Iehoiada, tatql lui Zaharia, wi a omorkt pe fiul lui. Zaharia a zis cknd a murit: ,,Domnul sq vadq, wi sq judece!``

  24:23 Dupq trecerea anului, oastea Sirienilor s`a suit kmpotriva lui Ioas, wi a venit kn Iuda wi la Ierusalim. Au omorkt din popor pe toate cqpeteniile poporului, wi au trimes kmpqratului toatq prada la Damasc.

  24:24 Oastea Sirienilor a venit cu un mic numqr de oameni. Totuw, Domnul a dat kn mknile lor o oaste foarte knsemnatq, pentrucq pqrqsiserq pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor. Astfel au pedepsit Sirienii pe Ioas.

  24:25 Cknd au plecat dela el, dupq ce -l lqsaserq kn mari suferinye, slujitorii lui au uneltit kmpotriva lui din pricina skngelui fiului preotului Iehoiada. L-au omorkt kn patul lui, wi a murit. L-au kngropat kn cetatea lui David, dar nu l-au kngropat kn mormintele kmpqrayilor.

  24:26 Iatq pe ceice au uneltit kmpotriva lui: Zabad, fiul Wimeatei, o femeie Amonitq, wi Iozabad, fiul Wimritei, o femeie Moabitq.

  24:27 Ckt despre fiii lui, despre marele numqr de proorocii fqcute cu privire la el, wi despre dregerea Casei lui Dumnezeu, toate acestea sknt scrise kn istoria din cartea kmpqrayilor. Kn locul lui a domnit fiul squ Amayia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск