Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Elisei a zis: ,,Ascultayi cuvkntul Domnului! Awa vorbewte Domnul: ,,Mkne, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o mqsuyq de floare de fqinq cu un siclu wi douq mqsuri de orz cu un siclu.``

  7:2 Cqlqreyul pe brayul cqruia se rezema kmpqratul a rqspuns omului lui Dumnezeu: ,,Chiar dacq ar face Domnul ferestre kn cer, cum s`ar putea kntkmpla un asemenea lucru?`` Wi Elisei a zis: ,,Vei vedea cu ochii tqi: dar tu nu vei mknca din ele.``

  7:3 La intrarea poryii erau patru leprowi, cari au zis unul cqtre altul: ,,La ce sq wedem aici pknq vom muri?

  7:4 Dacq ne vom gkndi sq intrqm kn cetate, kn cetate este foamete, wi vom muri; wi dacq vom sta aici, deasemenea vom muri. Haidem dar sq ne aruncqm kn tabqra Sirienilor; dacq ne vor lqsa cu viayq, vom trqi, iar dacq ne vor omork, vom muri.``

  7:5 Au plecat dar kn amurg, sq se ducq kn tabqra Sirienilor. Wi cknd au ajuns la intrarea taberii Sirienilor, iatq cq nu era nimeni.

  7:6 Domnul fqcuse sq se audq kn tabqra Sirienilor un vuiet de carq wi un vuiet de cai, vuietul unei mari owtiri, wi kwi ziseserq unul cqtre altul: ,,Kmpqratul lui Israel a tocmit kmpotriva noastrq pe kmpqrayii Hetiyilor wi pe kmpqrayii Egiptenilor, ca sq vinq sq lupte kmpotriva noastrq.``

  7:7 Wi s`au sculat wi au luat -o la fugq kn amurg. Wi-au lqsat corturile, caii wi mqgarii, tabqra awa cum era wi au fugit ca sq-wi scape viaya.

  7:8 Leprowii, ajungknd la intrarea taberii, au pqtruns kntr`un cort, au mkncat wi au bqut, au luat din el argint, aur wi haine, wi s`au dus wi le-au ascuns. S`au kntors iarqw, au pqtruns kntr`un alt cort wi au luat wi de acolo lucruri pe cari s`au dus wi le-au ascuns.

  7:9 Apoi, wi-au zis unul altuia: ,,Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bunq. Dacq vom tqcea wi dacq vom awtepta pknq la lumina zilei de mkne, vom fie pedepsiyi. Veniyi acum wi haidem sq dqm de wtire casei kmpqratului.``

  7:10 Au plecat, wi au chemat pe strqjerii de la poarta cetqyii, wi le-au spus awa: ,,Am intrat kn tabqra Sirienilor, wi iatq cq nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om; n`am gqsit deckt cai legayi wi mqgari legayi, wi corturile awa cum erau.``

  7:11 Strqjerii dela poartq au strigat, wi au trimes vestea aceasta knlquntrul casei kmpqratului.

  7:12 Kmpqratul s`a sculat noaptea, wi a zis slujitorilor sqi: ,,Vreau sq vq spun ce ne fac Sirienii. Fiindcq wtiu cq skntem flqmknzi, au pqrqsit tabqra ca sq se ascundq kn ogoare, wi wi-au zis: ,,Cknd vor iewi din cetate, ki vom prinde vii, wi vom intra kn cetate.``

  7:13 Unul din slujitorii kmpqratului a rqspuns: ,,Sq se ia cinci din caii cari au mai rqmas kn cetate, -li se va kntkmpla doar cum s`a kntkmplat la toatq mulyimea lui Israel care a mai rqmas, toatq mulyimea lui Israel care se istovewte, -wi sq trimetem sq vedem ce se petrece.``

  7:14 Au luat douq carq cu caii lor, wi kmpqratul a trimes niwte soli pe urmele owtirii Sirienilor, zicknd: ,,Duceyi-vq wi vedeyi.``

  7:15 S`au dus dupq ei pknq la Iordan; wi iatq cq tot drumul era plin cu haine wi lucruri pe cari le aruncaserq Sirienii kn goana lor. Solii s`au kntors, wi au spus kmpqratului.

  7:16 Poporul a iewit, wi a jqfuit tabqra Sirienilor. Wi s`a vkndut o mqsurq de floare de fqinq cu un siclu wi douq mqsuri de orz cu un siclu, dupq cuvkntul Domnului.

  7:17 Kmpqratul kncredinyase paza poryii kn mkna cqlqreyului pe brayul cqruia se rezemase atunci. Dar cqlqreyul acesta a fost cqlcat kn picioare de popor la poartq wi a murit, dupq cuvkntul pe care -l rostise omul lui Dumnezeu, cknd se pogorkse kmpqratul la el.

  7:18 Omul lui Dumnezeu spusese atunci kmpqratului: ,,Mkne, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei douq mqsuri de orz cu un siclu wi o mqsura de floare de fqinq cu un siclu.``

  7:19 Iar cqlqreyul rqspunsese omului lui Dumnezeu: ,,Chiar dacq ar face Domnul ferestre kn cer, cum s`ar putea kntkmpla un asemenea lucru?`` Wi Elisei zisese: ,,Vei vedea cu ochii tqi; dar tu nu vei mknca din ele.``

  7:20 Kn adevqr awa i s`a wi kntkmplat: a fost cqlcat kn picioare la poartq de popor, wi a murit.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск