Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Elisei a zis femeii pe al cqrei fiu kl knviase: ,,Scoalq-te, du-te, tu wi casa ta, wi locuiewte pentru o vreme unde vei putea; cqci Domnul va trimete o foamete de wapte ani peste yarq, wi foametea a wi knceput.``

  8:2 Femeia s`a sculat, wi a fqcut dupq cuvkntul omului lui Dumnezeu: a plecat, ea wi casa ei, wi a locuit wapte ani kn yara Filistenilor.

  8:3 Dupq wapte ani, femeia s`a kntors din yara Filistenilor, wi s`a dus sq roage pe kmpqrat pentru casa wi ogorul ei.

  8:4 Kmpqratul stqtea de vorbq cu Ghehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, wi zicea: ,,Istorisewte-mi, te rog, toate lucrurile mari pe cari le -a fqcut Elisei.``

  8:5 Wi pe cknd istorisea kmpqratului cum knviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cqrei fiu kl knviase Elisei sq roage pe kmpqrat pentru casa wi ogorul ei. Ghehazi a zis: ,,Kmpqrate, domnul meu, iatq femeia, wi iatq fiul ei pe care l -a knviat Elisei.``

  8:6 Kmpqratul a kntrebat pe femeie, wi ea i -a istorisit faptul. Apoi kmpqratul i -a dat un dregqtor, cqruia i -a zis: ,,Vezi sq se dea knapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului, din ziua cknd a pqrqsit yara wi pknq acum!``

  8:7 Elisei s`a kntors la Damasc. Ben-Hadad, kmpqratul Siriei, era bolnav. Wi l-au knwtiinyat, zicknd: ,,Omul lui Dumnezeu a venit aici!``

  8:8 Kmpqratul a zis lui Hazael: ,,Ia cu tine un dar, wi du-te knaintea omului lui Dumnezeu. Kntreabq prin el pe Domnul, wi zi: ,,Mq voi tqmqdui de boala aceasta?``

  8:9 Hazael s`a dus knaintea lui Elisei, luknd cu el un dar, tot ce era mai bun kn Damasc, patruzeci de cqmile kncqrcate. Cknd a ajuns, s`a knfqyiwat knaintea lui, wi a zis: ,,Fiul tqu Ben-Hadad, kmpqratul Siriei, mq trimete la tine sq te kntreb: ,,Mq voi tqmqdui de boala aceasta?``

  8:10 Elisei i -a rqspuns: ,,Du-te wi spune -i: ,Te vei tqmqdui`, mqcar cq Domnul mi -a descoperit cq va muri.``

  8:11 Omul lui Dumnezeu wi -a pironit privirea asupra lui Hazael, wi s`a uitat yintq la el multq veme; apoi a plkns.

  8:12 Hazael a zis: ,,Pentruce plknge domnul meu?`` Wi Elisei a rqspuns: ,,Pentrucq wtiu rqul pe care -l vei face copiilor lui Israel; vei pune foc cetqyilor kntqrite ale lor; vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii lor, wi vei spinteca pkntecele femeilor knsqrcinate.``

  8:13 Hazael a zis: ,,Dar ce este robul tqu, cknele acesta, ca sq facq lucruri awa de mari?`` Wi Elisei a zis: ,,Domnul mi -a descoperit cq vei fi kmpqrat al Siriei.

  8:14 Hazael a plecat dela Elisei, wi s`a kntors la stqpknul squ, care i -a zis: ,,Ce yi -a spus Elisei?`` Wi el a rqspuns: ,,Mi -a spus cq te vei tqmqdui!``

  8:15 A doua zi, Hazael a luat o knvelitoare, pe care a muiat -o kn apq, wi a kntins -o pe faya kmpqratului, care a murit. Wi, kn locul lui, a domnit Hazael.

  8:16 Kn al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Ioram, fiul lui Iosafat, kmpqratul lui Iuda.

  8:17 Avea treizeci wi doi de ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit opt ani la Ierusalim.

  8:18 El a umblat kn calea kmpqrayilor lui Israel, cum facuse casa lui Ahab, cqci avea de nevastq pe o fatq a lui Ahab, wi a fqcut ce este rqu knaintea Domnului.

  8:19 Dar Domnul n`a voit sq nimiceascq pe Iuda, din pricina robului Squ David, dupq fqgqduinya pe care i -o fqcuse cq -i va da totdeauna o luminq printre fiii sqi.

  8:20 Pe vremea sa, Edom s`a rqsculat kmpotriva stqpknirii lui Iuda, wi au pus un kmpqrat peste ei.

  8:21 Ioram a trecut la Yair, cu toate carele lui. Sculkndu-se noaptea, a bqtut pe Edomiyi, cari -l knconjurau, wi pe cqpeteniile carqlor, wi poporul a fugit kn corturi.

  8:22 Rqscoala Edomului kmpotriva stqpknirii lui Iuda a yinut pknq kn ziua de azi. Libna s`a rqsculat tot kn acelaw timp.

  8:23 Celelalte fapte ale lui Ioram, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?

  8:24 Ioram a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat cu pqrinyii sqi kn cetatea lui David. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Ahazia.

  8:25 Kn al doisprezecelea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Ahazia, fiul lui Ioram, kmpqratul lui Iuda.

  8:26 Ahazia avea douqzeci wi doi de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit un an la Ierusalim. Mamq-sa se chema Atalia, fata lui Omri, kmpqratul lui Israel.

  8:27 El a umblat kn calea casei lui Ahab, wi a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, ca wi casa lui Ahab, cqci era ginerele casei lui Ahab.

  8:28 El a mers cu Ioram, fiul lui Ahab, la rqzboi kmpotriva lui Hazael, kmpqratul Siriei, la Ramot din Galaad. Wi Sirienii au rqnit pe Ioram.

  8:29 Kmpqratul Ioram s`a kntors sq se tqmqduiascq la Izreel de rqnile pe cari i le fqcuserq Sirienii la Rama, cknd se bqtea kmpotriva lui Hazael, kmpqratul Siriei. Ahazia, fiul lui Ioram, kmpqratul lui Iuda, s`a pogorkt sq vadq pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru cq era bolnav.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск