Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2SAMUEL 24

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  24:1 Domnul S`a aprins de mknie din nou kmpotriva lui Israel; wi a stkrnit pe David kmpotriva lor, zicknd: ,,Du-te wi fq numqrqtoarea lui Israel wi a lui Iuda``.

  24:2 Wi kmpqratul a zis lui Ioab, cqpetenia owtirii, care se afla lkngq el: ,,Strqbate toate seminyiile lui Israel, dela Dan pknq la Beer-Weba; sq se facq numqrqtoarea poporului, wi sq wtiu la ckt se ridicq numqrul lor.``

  24:3 Ioab a zis kmpqratului: ,,Domnul, Dumnezeul tqu, sq fqcq poporul de o sutq de ori mai mare, wi kmpqratul, domnul meu, sq vadq cu ochii lui lucrul acesta! Dar pentru ce vrea kmpqratul, domnul meu, sq facq lucrul acesta?``

  24:4 Kmpqratul a stqruit kn porunca pe care o dqdea lui Ioab wi cqpeteniilor owtirii; wi Ioab wi cqpeteniile owtirii au plecat dela kmpqrat, ca sq facq numqrqtoarea poporului Israel.

  24:5 Au trecut Iordanul, wi au tqbqrkt la Aroer, la dreapta cetqyii care este kn mijlocul vqii Gad, wi lkngq Iaezer.

  24:6 Au venit pqnq la Galaad wi kn yara lui Tahtim-Hodwi. S`au dus pknq la Dan-Iaan, wi kn kmprejurimile Sidonului.

  24:7 Au venit pknq la cetqkyuia Tir, wi kn toate cetqyile Heviyilor wi ale Cananiyilor. Au iewit spre partea de miazqzi a lui Iuda, la Beer-Weba.

  24:8 Au strqbqtut astfel toatq yara, wi au ajuns la Ierusalim, dupq nouq luni wi douqzeci de zile.

  24:9 Ioab a dat kmpqratului numqrul poporului: erau kn Israel opt sute de mii de oameni de rqzboi cari scoteau sabia, wi kn Iuda cinci sute de mii de oameni.

  24:10 David a simyit cum ki bqtea inima, dupqce fqcuse numqrqtoarea poporului. Wi a zis Domnului: ,,Am sqvkrwit un mare pqcat, fqcknd lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoiewte wi iartq nelegiuirea robului Tqu, cqci am lucrat kn totul ca un... nebun!``

  24:11 A doua zi, cknd s`a sculat David, cuvkntul Domnului a vorbit astfel proorocului Gad, vqzqtorul lui David:

  24:12 ,,Du-te wi spune lui David: ,Awa vorbewte Domnul: ,Kyi pun knainte trei nenorociri; alege una din ele, wi te voi lovi cu ea.``

  24:13 Gad s`a dus la David, wi i -a fqcut cunoscut lucrul acesta, zicknd: ,,Vrei wapte ani de foamete kn yara ta, sau sq fugi trei luni dinaintea vrqjmawilor tqi, cari te vor urmqri, sau sq bkntuie ciuma trei zile kn yarq? Acum alege, wi vezi ce trebuie sq rqspund Celui ce mq trimete.``

  24:14 David a rqspuns lui Gad: ,,Sknt kntr`o mare strkmtoare! Oh! mai bine sq cqdem kn mknile Domnului, cqci kndurqrile Lui sknt nemqrginite; dar sq nu cad kn mknile oamenilor!``

  24:15 Domnul a trimes ciuma kn Israel, de dimineayq pknq la vremea hotqrktq. Wi, din Dan pknq la Beer-Weba, au murit waptezeci de mii de oameni din popor.

  24:16 Pe cknd kngerul kntindea mkna peste Ierusalim ca sq -l nimiceascq, Domnul S`a cqit de rqul acela, wi a zis kngerului care ucidea poporul: ,,Destul! Trage-yi mkna acum.`` Kngerul Domnului era lkngq aria lui Aravna..., Iebusitul.

  24:17 David, vqzknd pe kngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: ,,Iatq cq am pqcqtuit! Eu sknt vinovat: dar oile acestea, ce au fqcut? Mkna Ta sq se kndrepte dar kmpotriva mea wi kmpotriva casei tatqlui meu!``

  24:18 Kn ziua aceea, Gad a venit la David, wi i -a zis: ,,Suie-te wi knalyq un altar Domnului kn aria lui Aravna, Iebusitul.``

  24:19 David s`a suit, dupq cuvkntul lui Gad, cum poruncise Domnul.

  24:20 Aravna s`a uitat, wi a vqzut pe kmpqrat wi pe slujitorii lui kndreptkndu-se spre el; wi Aravna a iewit, wi s`a knchinat knaintea kmpqratului, cu faya la pqmknt.

  24:21 Aravna a zis: ,,Pentru ce vine domnul meu, kmpqratul, la slujitorul lui?`` Wi David a rqspuns: ,,Ca sq cumpqr dela tine aria wi sq zidesc kn ea un altar Domnului, pentruca sq knceteze urgia aceasta de peste popor.``

  24:22 Aravna a zis lui David: ,,Sq ia domnul meu, kmpqratul, aria, wi sq aducq kn ea jertfele cari -i vor plqcea; vezi, boii vor fi pentru arderea de tot, wi carqle cu uneltele lor vor yinea loc de lemne.``

  24:23 Aravna a dat kmpqratului totul. Wi Aravna a zis kmpqratului: ,,Domnul, Dumnezeul tqu, sq te primeascq!``

  24:24 Dar kmpqratul a zis lui Aravna: ,,Nu! vreau s`o cumpqr dela tine pe prey de argint, wi nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu, arderi de tot, cari sq nu mq coste nimic.`` Wi David a cumpqrat aria wi boii cu cinzeci de sicli de argint.

  24:25 David a zidit acolo un altar Domnului, wi a adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire. Atunci Domnul a fost potolit fayq de yarq, wi a kncetat urgia deasupra lui Israel


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск