Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 ,,Kn vremea aceea, Domnul mi -a zis: ,Taie douq table de piatrq ca cele dintki, wi suie-te la Mine pe munte; fq wi un chivot de lemn.

  10:2 Eu voi scrie pe aceste douq table cuvintele cari erau scrise pe tablele dintki pe cari le-ai sfqrkmat, wi sq le pui kn chivot.`

  10:3 Am fqcut un chivot de lemn de salckm, am tqiat douq table de piatrq ca cele dintki, wi m`am suit pe munte cu cele douq table kn mknq.

  10:4 Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintki, cele zece porunci cari vq fuseserq spuse pe munte, din mijlocul focului, kn ziua adunqrii; wi Domnul mi le -a dat.

  10:5 M`am kntors apoi wi m`am pogorkt de pe munte, am pus tablele kn chivotul pe care -l fqcusem, wi ele au rqmas acolo, cum kmi poruncise Domnul.

  10:6 Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron, wi a fost kngropat; Eleazar, fiul lui, i -a urmat kn slujba preoyiei.

  10:7 Apoi deacolo au pornit la Gudgoda, wi dela Gudgoda la Iotbata, yarq unde sknt pkraie de ape.

  10:8 Kn vremea aceea, Domnul a despqryit seminyia lui Levi, wi i -a poruncit sq ducq chivotul legqmkntului Domnului, sq stea knaintea Domnului ca sq -I slujeascq, wi sq binecuvknteze poporul kn Numele Lui; lucru pe care l -a fqcut pknq kn ziua de azi.

  10:9 Deaceea Levi n`are nici parte de mowie, nici mowtenire cu frayii lui: Domnul este mowtenirea lui, cum i -a spus Domnul, Dumnezeul tqu.

  10:10 Eu am rqmas pe munte, ca wi mai knainte, patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi. Domnul m`a ascultat wi de data aceasta; Domnul n`a voit sq vq nimiceascq.

  10:11 Domnul mi -a zis: ,Scoalq-te, du-te, wi mergi kn fruntea poporului. Sq se ducq sq ia kn stqpknire yara pe care am jurat pqrinyilor lor cq le -o voi da.`

  10:12 Acum, Israele, ce alta cere dela tine Domnul, Dumnezeul tqu, deckt sq te temi de Domnul, Dumnezeul tqu, sq umbli kn toate cqile Lui, sq iubewti wi sq slujewti Domnului, Dumnezeului tqu, din toatq inima ta wi din tot sufletul tqu,

  10:13 sq pqzewti poruncile Domnului wi legile Lui pe cari yi le dau astqzi, ca sq fii fericit?

  10:14 Iatq, ale Domnului, Dumnezeului tqu, sknt cerurile wi cerurile cerurilor, pqmkntul wi tot ce cuprinde el.

  10:15 Wi numai de pqrinyii tqi S`a alipit Domnul ca sq -i iubeascq; wi dupq ei, pe sqmknya lor, pe voi v`a ales El dintre toate popoarele, cum vedeyi azi.

  10:16 Sq vq tqiayi dar inima kmprejur, wi sq nu vq mai knyepeniyi gktul.

  10:17 Cqci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic wi knfricowat, care nu cautq la faya oamenilor wi nu primewte daruri;

  10:18 care face dreptate orfanului wi vqduvei, care iubewte pe strqin wi -i dq hranq wi kmbrqcqminte.

  10:19 Sq iubiyi pe strqin, cqci wi voi ayi fost strqini kn yara Egiptului.

  10:20 Sq te temi de Domnul, Dumnezeul tqu, sq -I slujewti, sq te alipewti de El, wi pe Numele Lui sq juri.

  10:21 El este slava ta, El este Dumnezeul tqu. El a fqcut kn mijlocul tqu aceste lucruri mari wi grozave pe cari yi le-au vqzut ochii.

  10:22 Pqrinyii tqi s`au pogorkt kn Egipt kn numqr de waptezeci de inwi; acum Domnul, Dumnezeul tqu, a fqcut din tine o mulyime ca stelele cerului.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск