Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Sq iubewti dar pe Domnul, Dumnezeul tqu, wi sq pqzewti totdeauna knvqyqturile Lui, legile Lui, rknduielile Lui wi poruncile Lui.

  11:2 Recunoawteyi astqzi-ce n`au putut recunoawte wi vedea copiii vowtri-pedepsele Domnului, Dumnezeului vostru, mqrimea Lui, mkna Lui cea tare wi brayul Lui cel kntins,

  11:3 semnele Lui wi faptele pe cari le -a sqvkrwit kn mijlocul Egiptului kmpotriva lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi kmpotriva kntregei lui yqri.

  11:4 Recunoawteyi ce a fqcut El owtirii Egiptului, cailor lui wi carqlor lui, cum a fqcut sq vinq peste ei apele mqrii Rowii,

  11:5 cknd vq urmqreau, wi i -a nimicit pentru totdeauna;

  11:6 ce v`a fqcut kn pustie, pknq la venirea voastrq kn locul acesta; ce a fqcut lui Datan wi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pqmkntul wi -a deschis gura wi i -a knghiyit, cu casele wi corturile lor, wi cu tot ce aveau kn mijlocul kntregului Israel.

  11:7 Cqci ayi vqzut cu ochii vowtri toate lucrurile mari pe cari le -a fqcut Domnul.

  11:8 Astfel, sq pqziyi toate poruncile pe cari vi le dau eu astqzi, ca sq puteyi pune mkna pe yara kn care veyi trece ca s`o luayi kn stqpknire,

  11:9 wi sq aveyi zile multe kn yara pe care Domnul a jurat pqrinyilor vowtri cq le -o va da, lor wi seminyei lor, yarq kn care curge lapte wi miere.

  11:10 Cqci yara kn stqpknirea cqreia vei intra, nu este ca yara Egiptului, din care ayi iewit, unde kyi aruncai sqmknya kn ogoare wi le udai cu piciorul ca pe o grqdinq de zarzavat.

  11:11 Yara pe care o veyi stqpkni este o yarq cu munyi wi vqi, care se adapq din ploaia cerului;

  11:12 este o yarq de care kngrijewte Domnul, Dumnezeul tqu, wi asupra cqreia Domnul, Dumnezeul tqu, are nekncetat ochii, dela knceputul pknq la sfkrwitul anului.

  11:13 Dacq veyi asculta de poruncile mele pe cari vi le dau astqzi, dacq veyi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, wi dacq -I veyi sluji din toatq inima voastrq wi din tot sufletul vostru,

  11:14 El va da yqrii voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie wi ploaie tkrzie, wi-yi vei strknge grkul, mustul wi untdelemnul;

  11:15 de asemenea va da iarbq kn ckmpiile tale pentru vite, wi vei mknca wi te vei sqtura.

  11:16 Vedeyi sq nu vi se amqgeascq inima, wi sq vq abateyi, ca sq slujiyi altor dumnezei wi sq vq knchinayi knaintea lor.

  11:17 Cqci atunci Domnul S`ar aprinde de mknie kmpotriva voastrq; ar knchide cerurile, wi n`ar mai fi ploaie; pqmkntul nu wi-ar mai da roadele, wi ayi pieri curknd din yara aceea bunq pe care v`o dq Domnul.

  11:18 Puneyi-vq dar kn inimq wi kn suflet aceste cuvinte pe cari vi le spun. Sq le legayi ca un semn de aducere aminte pe mknile voastre, wi sq fie ca niwte fruntarii kntre ochii vowtri.

  11:19 Sq knvqyayi pe copiii vowtri kn ele, wi sq le vorbewti despre ele cknd vei fi acasq, cknd vei merge kn cqlqtorie, cknd te vei culca wi cknd te vei scula.

  11:20 Sq le scrii pe uwiorii casei tale wi pe poryile tale.

  11:21 Wi atunci zilele voastre wi zilele copiilor vowtri, kn yara pe care Domnul a jurat pqrinyilor vowtri cq le -o va da, vor fi tot atkt de multe ckt vor fi zilele cerurilor deasupra pqmkntului.

  11:22 Cqci dacq veyi pqzi toate aceste porunci pe cari vi le dau, wi dacq le veyi kmplini, dacq veyi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, veyi umbla kn toate cqile Lui wi vq veyi alipi de El,

  11:23 Domnul va izgoni dinaintea voastrq pe toate aceste neamuri, wi vq veyi face stqpkni pe toate aceste neamuri cari sknt mai mari wi mai puternice deckt voi.

  11:24 Orice loc pe care -l va cqlca talpa piciorului vostru, va fi al vostru: hotarul vostru se va kntinde din pustie pknq la Liban, wi de la rkul Eufrat pknq la marea de apus.

  11:25 Nimeni nu va putea sq stea kmpotriva voastrq. Domnul, Dumnezeul vostru, va rqspkndi, cum v`a spus, frica wi groaza de tine peste toatq yara kn care veyi merge.

  11:26 Iatq, pun azi knaintea voastrq binecuvkntarea wi blestemul:

  11:27 binecuvkntarea, dacq veyi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe cari vi le dau kn ziua aceasta;

  11:28 blestemul, dacq nu veyi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, wi dacq vq veyi abate dela calea pe care v`o dau kn ziua aceasta, wi vq veyi duce dupq alyi dumnezei pe cari nu -i cunoawteyi.

  11:29 Wi cknd Domnul, Dumnezeul tqu, te va aduce kn yara pe care o vei lua kn stqpknire, sq rostewti binecuvkntarea pe muntele Garizim, wi blestemul pe muntele Ebal.

  11:30 Munyii acewtia sknt dincolo de Iordan, knapoia drumului care merge spre apus, kn yara Cananiyilor cari locuiesc kn ckmpie, fayq kn fayq cu Ghilgal, lkngq stejarii More.

  11:31 Cqci veyi trece Iordanul wi veyi intra kn stqpknirea yqrii pe care v`o dq Domnul, Dumnezeul vostru, ca s`o stqpkniyi, wi sq locuiyi kn ea.

  11:32 Sq pqziyi wi sq kmpliniyi toate legile wi poruncile pe cari vi le dau eu astqzi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск