Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  13:2 ,,Fiul omului, proorocewte kmpotriva proorocilor lui Israel, cari proorocesc, wi spune celor ce proorocesc dupq gustul inimii lor: ,Ascultayi cuvkntul Domnului!

  13:3 Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Vai de proorocii fqrq minte, cari umblq dupq duhul lor wi nu vqd nimic!

  13:4 Proorocii tqi, Israele, sknt ca niwte wacali kn mijlocul dqrkmqturilor!

  13:5 Voi nu v`ayi suit knaintea spqrturilor, n`ayi knconjurat cu un zid casa lui Israel, ca sq rqmkneyi tari kn luptq, kn ziua Domnului.

  13:6 Vedeniile lor sknt knwelqtoare, wi proorociile lor mincinoase. Ei zic: ,Awa vorbewte Domnul!` mqcar cq Domnul nu i -a trimes; wi fac pe oameni sq tragq nqdejde cq se va kmplini cuvkntul lor.

  13:7 Nu sknt knwelqtoare vedeniile, pe cari le aveyi, wi nu sknt mincinoase proorociile pe cari le rostiyi? Voi ziceyi: ,Awa vorbewte Domnul!` kn timp ce Eu n`am vorbit.

  13:8 De aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Pentrucq spuneyi lucruri knwelqtoare, wi vedeniile voastre sknt minciuni, iatq, am necaz pe voi, zice Domnul, Dumnezeu`.

  13:9 ,Mkna Mea va fi kmpotriva proorocilor, ale cqror vedenii sknt knwelqtoare wi ale cqror proorocii sknt mincinoase; ei nu vor rqmknea kn adunarea poporului Meu, nu vor fi scriwi kn cartea casei lui Israel, nici nu vor intra kn yara lui Israel. Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul Dumnezeu.

  13:10 Lucrurile acestea se vor kntkmpla pentrucq ei rqtqcesc pe poporul Meu, zicknd: ,Pace!` cknd nu este pace. Poporul Meu zidewte un zid, wi ei kl tencuiesc cu ipsos.

  13:11 De aceea, spune celor ce -l acopqr cu ipsos cq se va prqbuwi, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindinq vor cqdea, wi se va deslqnyui furtuna.

  13:12 Iatq, vi se prqbuwewte zidul! Wi atunci vi se va zice: ,Unde este ipsosul cu care l-ayi tencuit?`

  13:13 De aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Kn urgia Mea, voi porni furtuna; kn mknia Mea, va veni o ploaie cu vifor; wi vor cqdea pietre de grindinq ca sq nimiceascq.

  13:14 Voi surpa zidul pe care l-ayi tencuit cu ipsos, kl voi dobork la pqmknt, wi i se vor desgoli temeliile; se va prqbuwi, wi veyi pieri kn mijlocul dqrkmqturilor lui. Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.

  13:15 Kmi voi potoli astfel mknia kmpotriva zidului wi kmpotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos; wi vq voi spune: Nu mai este niciun zid! Wi s`a isprqvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos!

  13:16 S`a isprqvit cu proorocii lui Israel, cari proorocesc asupra Ierusalimului, wi au vedenii de pace asupra lui, cknd nu este pace, zice Domnul Dumnezeu.`

  13:17 Iar tu, fiul omului, kntoarce-yi privirile kmpotriva fiicelor poporului tqu, cari proorocesc dupq gustul inimii lor, wi proorocewte kmpotriva lor!

  13:18 Spune: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Vai de cele ce cos perinuye pentru subsiori, wi fac mqhrame pentru capetele oamenilor de orice mqrime, ca sq prindq suflete! Socotiyi cq veyi prinde sufletele poporului Meu, ca sq vq pqstrayi cu viayq sufletele voastre?

  13:19 Voi Mq necinstiyi knaintea poporului Meu, pentru ckyiva pumni de orz wi ckteva bucqyi de pkne, ucizknd niwte suflete, cari n`ar trebui sq moarq, wi fqcknd sq trqiascq niwte suflete cari n`ar trebui sq trqiascq, knwelknd astfel pe poporul Meu care ascultq minciunile voastre.

  13:20 De aceea awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq, am necaz pe perinuyele voastre prin cari prindeyi sufletele ca pqsqrile; deaceea vi le voi smulge de la braye wi voi da drumul sufletelor, wi anume sufletelor pe cari le prindeyi ca pqsqrile!

  13:21 Vq voi rupe mqhramele, wi voi scoate pe poporul Meu din mknile voastre, ca sq nu mai cadq pradq kn mknile voastre; wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.

  13:22 Pentrucq kntristayi prin minciuni inima celui neprihqnit, cknd Eu knsumi nu l-am kntristat, wi pentrucq kntqriyi mknile celui rqu ca sq -l kmpedecayi sq se lase de calea lui cea rea, fqgqduindu -i viaya, -

  13:23 de aceea nu veyi mai avea vedenii knwelqtoare, wi nu veyi mai rosti proorocii. Voi scoate din mknile voastre pe poporul meu, wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.```


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск