Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Ckyiva din bqtrknii lui Israel au venit la mine wi au wezut knaintea mea.

  14:2 Wi Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  14:3 ,,Fiul omului, oamenii acewtia kwi poartq idolii kn inimq, wi kwi pironesc privirile spre ceea ce i -a fqcut sq cadq kn nelegiuire! Sq Mq las Eu sq fiu kntrebat de ei?

  14:4 De aceea vorbewte-le, wi spune-le: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Orice om din casa lui Israel, care kwi poartq idolii kn inimq, wi care kwi pironewte privirile spre ceeace l -a fqcut sq cadq kn nelegiuirea lui-dacq va veni sq vorbeascq proorocului, -Eu, Domnul, ki voi rqspunde, kn ciuda mulyimei idolilor lui,

  14:5 ca sq prind kn chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel, cari s`au depqrtat de Mine din pricina tuturor idolilor.`

  14:6 De aceea, spune casei lui Israel: ,Awa vobewte Domnul, Dumnezeu: ,Kntoarceyi-vq, wi abateyi-vq de la idolii vowtri, kntoarceyi-vq privirile dela toate urkciunile voastre!

  14:7 Cqci orice om din casa lui Israel, sau din strqinii cari locuiesc pentru o vreme kn Israel, care s`a depqrtat de Mine, care kwi poartq idolii kn inima lui, wi nu-wi ia privirile dela ceea ce l -a fqcut sq cadq kn nelegiuirea lui, -dacq va veni sq vorbeascq unui prooroc, ca sq Mq kntrebe prin el, -Eu, Domnul, prin Mine knsumi ki voi rqspunde.

  14:8 Kmi voi kntorce Faya kmpotriva omului acestuia, kl voi face un semn wi de pominq, wi -l kl voi nimici cu desqvkrwire din mijlocul poporului Meu. Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul!

  14:9 Dacq proorocul se va lqsa amqgit sq rosteascq un cuvknt, Eu, Domnul, am amqgit pe proorocul acela; Kmi voi kntinde mkna kmpotriva lui, wi -l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel.

  14:10 Kwi vor purta astfel pqcatul lor, wi pedeapsa proorocului va fi la fel cu pedeapsa celuice kntreabq,

  14:11 ca sq nu se mai rqtqceascq dela Mine casa lui Israel, wi sq nu se mai spurce cu toate fqrqdelegile ei. Atunci vor fi poporul Meu, wi Eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul, Dumnezeu!`` -

  14:12 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  14:13 ,,Fiul omului, cknd va pqcqtui o yarq kmpotriva Mea, dedkndu-se la fqrqdelege, wi Kmi voi kntinde mkna kmpotriva ei, -dacq ki voi sfqrkma toiagul pknii, dacq ki voi trimete foametea, dacq ki voi nimici cu desqvkrwire oamenii wi vitele,

  14:14 chiar de ar fi kn mijlocul ei acewti trei oameni: Noe, Daniel wi Iov, ei nu wi-ar mkntui deckt sufletul lor prin neprihqnirea lor, zice Domnul, Dumnezeu.``

  14:15 ,,Dacq aw lqsa ca yara sq fie cutreieratq de fiare sqlbatice, cari ar lqsa -o fqrq popor, dacq ar ajunge un pustiu pe unde n`ar mai putea trece nimeni, din pricina acestor fiare,

  14:16 wi ar fi kn mijlocul ei acewti trei oameni, pe viaya Mea, zice Domnul, Dumnezeu, cq n`ar scqpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scqpa, wi yara ar ajunge un pustiu.

  14:17 Sau dacq aw aduce sabie kmpotriva yqrii acesteia, dacq aw zice sq treacq sabia prin yarq, dacq i-aw nimici cu desqvkrwire oamenii wi vitele,

  14:18 wi ar fi kn mijlocul ei acewti trei oameni, pe viaya Mea, -zice Domnul Dumnezeu, -cq n`ar mai scqpa nici fii nici fiice, ci numai ei singuri ar scqpa.

  14:19 Sau dacq aw trimete ciuma kn yara aceasta, dacq Mi-aw vqrsa urgia kmpotriva ei prin molimq, ca sq -i nimicesc cu desqvkrwire oamenii wi vitele,

  14:20 wi ar fi kn mijlocul ei Noe, Daniel wi Iov, pe viaya Mea-zice Domnul, Dumnezeu-cq n`ar scqpa nici fii nici fiice, ci numai ei wi-ar mkntui sufletul prin neprihqnirea lor.``

  14:21 Totuw, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Mqcar cq trimet kmpotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sqlbatice wi ciuma, ca sq nimicesc cu desqvkrwire din el oamenii wi vitele,

  14:22 tot va fi o rqmqwiyq care ca scqpa, care va iewi din el, wi anume: fii wi fiice. Iatq, acewtia vor veni la voi, le veyi vedea purtarea wi faptele, wi vq veyi mkngkia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui.

  14:23 Ei vq vor mkngkia, cknd le veyi vedea purtarea wi faptele, wi veyi cunoawte cq nu fqrq temei fac Eu tot ce fac kmpotriva Ieruslimului, zice Domnul, Dumnzeu.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск