Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Cqci Domnul va avea milq de Iacov, va alege iarqw pe Israel, wi -i va aduce iarqw la odihnq kn yara lor; strqinii se vor alipi de ei, wi se vor uni cu casa lui Iacov.

  14:2 Popoarele ki vor lua, wi -i vor aduce knapoi la locuinya lor, wi casa lui Israel ki va stqpkni kn yara Domnului, ca robi wi roabe. Vor yinea astfel robi pe cei ce -i robiserq pe ei, wi vor stqpkni peste asupritorii lor.

  14:3 Iar cknd kyi va da Domnul odihnq dupq ostenelele wi frqmkntqrile tale, wi dupq aspra robie care a fost pusq peste tine,

  14:4 atunci vei cknta ckntarea aceasta asupra kmpqratului Babilonului, wi vei zice: ,,Iatq, asupritorul nu mai este, asuprirea a kncetat,

  14:5 Domnul a frknt toiagul celor rqi, nuiaua stqpknitorilor.

  14:6 Cel ce, kn urgia lui, lovea popoarele, cu lovituri fqrq rqgaz, cel ce, kn mknia lui, supunea neamurile, este prigonit fqrq cruyare.

  14:7 Tot pqmkntul se bucurq acum de odihnq wi pace; izbucnesc oamenii kn ckntece de veselie.

  14:8 Pknq wi chiparowii wi cedrii din Liban se bucurq de cqderea ta wi zic: ,De cknd ai cqzut tu, nu se mai suie nimeni sq ne taie!`

  14:9 Locuinya moryilor se miwcq pknq kn adkncimile ei, ca sq te primeascq la sosire, ea trezewte knaintea ta umbrele, pe toyi mai marii pqmkntului, scoalq de pe scaunele lor de domnie pe toyi kmpqrayii neamurilor.

  14:10 Toyi iau cuvkntul ca sq-yi spunq: ,Wi tu ai ajuns fqrq putere ca noi, wi tu ai ajuns ca noi!`

  14:11 Strqlucirea ta s`a pogorkt wi ea kn locuinya moryilor, cu sunetul alqutelor tale; awternut de viermi vei avea, wi viermii te vor acoperi.

  14:12 Cum ai cqzut din cer, Luceafqr strqlucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborkt la pqmknt, tu, biruitorul neamurilor!

  14:13 Tu ziceai kn inima ta: ,Mq voi sui kn cer, kmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi wedea pe muntele adunqrii dumnezeilor, la capqtul miazq-noaptei;

  14:14 mq voi sui pe vkrful norilor, voi fi ca Cel Prea Knalt.`

  14:15 Dar ai fost aruncat kn locuinya moryilor, kn adkncimile mormkntului!

  14:16 Cei ce te vqd se uitq yintq mirayi la tine, te privesc cu luare aminte wi zic: ,Acesta este omul care fqcea sq se cutremure pqmkntul, wi zguduia kmpqrqyiile,

  14:17 care prefqcea lumea kn pustie, nimicea cetqyile wi nu dqdea drumul prinwilor sqi de rqzboi?`

  14:18 Toyi kmpqrayii neamurilor, da, toyi, se odihnesc cu cinste, fiecare kn mormkntul lui.

  14:19 Dar tu ai fost aruncat departe de mormkntul tqu, ca o ramurq dispreyuitq, ca o pradq luatq dela niwte oameni uciwi cu lovituri de sabie, wi aruncatq pe pietrele unei gropi, ca un hoit cqlcat kn picioare.

  14:20 Tu nu ewti unit cu ei kn mormknt, cqci yi-ai nimicit yara wi yi-ai prqpqdit poporul. Nu se va mai vorbi niciodatq de neamul celor rqi.

  14:21 Pregqtiyi mqcelqrirea fiilor, din pricina nelegiuirii pqrinyilor lor! Ca sq nu se mai scoale sq cucereascq pqmkntul, wi sq umple lumea cu cetqyi!``

  14:22 ,,Eu mq voi ridica kmpotriva lor! -zice Domnul owtirilor-wi voi wterge numele wi urma Babilonului, pe fiu wi nepot,`` zice Domnul.

  14:23 ,,Voi face din el un culcuw de arici wi o mlawtinq, wi kl voi mqtura cu mqtura nimicirii,`` zice Domnul owtirilor.

  14:24 Domnul owtirilor a jurat, wi a zis: ,,Da, ce am hotqrkt se va kntkmpla, ce am pus la cale se va kmplini.

  14:25 Voi zdrobi pe Asirian kn yara Mea, kl voi cqlca kn picioare pe munyii Mei; astfel jugul lui se va lua de pe ei, wi povara lui va fi luatq de pe umerii lor.``

  14:26 Iatq hotqrkrea luatq kmpotriva kntregului pqmknt, iatq mkna, kntinsq peste toate neamurile.

  14:27 Domnul owtirilor a luat aceastq hotqrkre: cine I se va kmpotrivi? Mkna Lui este kntinsq: cine o va abate?

  14:28 Kn anul moryii kmpqratului Ahaz, a fost rostitq aceastq proorocie:

  14:29 ,,Nu te bucura, yara Filistenilor, cq s`a frknt toiagul care te lovea! Cqci din rqdqcina warpelui va iewi un basilic, wi rodul lui va fi un balaur sburqtor.

  14:30 Atunci cei mai sqraci vor putea pawte, wi cei nenorociyi vor putea sq locuiascq liniwtiyi; dar kyi voi lqsa neamul sq piarq de foame, wi ce va mai rqmknea din tine va fi omorkt.

  14:31 Gemi, poartq! Bocewte-te, cetate! Cutremurq-te, toatq yara Filistenilor! Cqci un fum vine dela miazq noapte, wi wirurile vrqjmawului sknt strknse.``

  14:32 ,,Wi ce va rqspunde trimiwilor poporului?`` -,,Cq Domnul a kntemeiat Sionul, wi cq cei nenorociyi din poporul Lui gqsesc un loc de adqpost acolo.`` -


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск