Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 66

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  66:1 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Cerul este scaunul Meu de domnie, wi pqmkntul este awternutul picioarelor Mele! Ce casq ayi putea voi sq-Mi zidiyi, wi ce loc Mi-ayi putea voi da ca locuinyq?

  66:2 Toate aceste lucruri, doar mkna Mea le -a fqcut, wi toate wi-au cqpqtat astfel fiinya`, -zice Domnul. -,Iatq spre cine Kmi voi kndrepta privirile: spre cel ce suferq wi are duhul mkhnit, spre cel ce se teme de cuvkntul Meu.

  66:3 Cine junghie un bou ca jertfq, nu este mai bun deckt cel ce ucide un om; cine jertfewte un miel este ca cel ce ar rupe gktul unui ckne, cine aduce un dar de mkncare, este ca cel ce ar vqrsa sknge de porc, cine arde tqmkie, este ca cel ce s`ar knchina la idoli; toyi acewtia kwi aleg cqile lor, wi sufletul lor gqsewte plqcere kn urkciunile lor.

  66:4 De aceea wi Eu, voi alege ce este spre nefericirea lor, wi voi aduce peste ei lucrurile de cari se tem, cqci cknd am chemat Eu, n`au rqspuns, wi cknd am vorbit Eu, n`au ascultat; ci au fqcut ce este rqu knaintea Mea, wi au ales ce nu-Mi place!``

  66:5 ,,Ascultayi Cuvkntul Domnului, voi, cari vq temeyi de Cuvkntul Lui. Iatq ce zic frayii vowtri, cari vq urqsc wi vq izgonesc din pricina Numelui Meu: ,Sq-Wi arate Domnul slava, ca sq vq vedem bucuria!` -Dar ei vor rqmknea de ruwine!

  66:6 Un glas rqsunqtor iese din cetate! Un glas iese din Templu! Este glasul Domnului, care dq vrqjmawilor lui plata cuvenitq!``

  66:7 ,,Knainte ca sq simtq dureri, a nqscut, wi knainte ca sq -i vinq suferinyele, a dat nawtere unui fiu.

  66:8 Cine a auzit vreodatq awa ceva? Cine a vqzut vreodatq awa ceva? Se poate nawte oare o yarq kntr`o zi? Se nawte un neam awa dintr`o datq? Abia au apucat -o muncile, wi fiica Sionului wi -a wi nqscut fiii!

  66:9 ,,Aw putea sq deschid pkntecele mamei, wi sq nu las sq nascq? zice Domnul. -Eu care fac sq nascq, aw putea sq kmpedec oare nawterea?`` zice Dumnezeul tqu.

  66:10 ,,Bucurayi-vq kmpreunq cu Ierusalimul, wi veseliyi-vq cu el, toyi cei ce -l iubiyi; kmpqryiyi wi bucuria cu el, acum, toyi ceice l-ayi plkns,

  66:11 ca sq fiyi sqturayi, bknd laptele mkngkierilor lui, ca sq vq desfqtayi kn totul de plinqtatea slavei lui.

  66:12 Cqci awa vorbewte Domnul: ,Iatq, voi kndrepta spre el pacea ca un rku, wi slava neamurilor ca un pkrku iewit din matcq, wi veyi fi alqptayi; veyi fi purtayi kn braye, wi desmerdayi pe genunchi.

  66:13 Cum mkngkie pe cineva mamq-sa, awa vq voi mkngkia Eu; da, veyi fi mkngkiayi kn Ierusalim!

  66:14 Wi cknd veyi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, wi oasele voastre vor prinde putere ca iarba.`` -Domnul Kwi va arqta astfel puterea fayq de robii Sqi, dar va face pe vrqjmawii Lui sq -I simtq mknia.

  66:15 ,,Cqci iatq, Domnul vine kntr`un foc, wi carqle Lui sknt ca un vkrtej; Kwi preface mknia kntr`un jqratic, wi ameninyqrile kn flacqri de foc.

  66:16 Cqci cu foc Kwi aduce Domnul la kndeplinire judecqyile, wi cu sabia Lui pedepsewte pe oricine; wi cei uciwi de Domnul vor fi mulyi la numqr.

  66:17 Ceice se sfinyesc wi se curqyesc kn grqdini, mergknd unul ckte unul, kn mijlocul celor ce mqnkncq wi carne de porc, wi woareci wi alte lucruri urkcioase, toyi aceia vor pieri, -zice Domnul. -

  66:18 ,Eu pedepsesc faptele wi gkndurile lor! Dar vine vremea cknd voi strknge toate neamurile wi toate limbile; ele vor veni wi vor vedea slava Mea.

  66:19 Wi voi pune un semn kntre ele, wi voi trimete la neamuri pe cei ce vor scqpa din Israel, la Tarsis, la Pul wi la Lud, cari trag cu arcul, la Tubal wi la Iavan, kn ostroavele depqrtate, cari n`au auzit vorbindu-se niciodatq de Mine, wi n`au vqzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre neamuri.

  66:20 Vor aduce pe toyi frayii vowtri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, kn carq wi pe tqrgi, pe catkri wi pe dromadere, la muntele Meu cel sfknt, la Ierusalim-zice Domnul-cum kwi aduc copiii lui Israel darurile de mkncare, kntr`un vas curat, la Casa Domnului.

  66:21 Wi voi lua wi dintre ei, pe unii ca preoyi wi Leviyi, -zice Domnul.

  66:22 Cqci dupq cum cerurile cele noi, wi pqmkntul cel nou, pe cari le voi face, vor dqinui knaintea Mea-zice Domnul-awa va dqinui wi sqmknya voastrq wi numele vostru.

  66:23 Kn fiecare lunq nouq wi kn fiecare Sabat, va veni orice fqpturq sq se knchine knaintea Mea, -zice Domnul. -

  66:24 ,Wi cknd vor iewi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor cari s`au rqzvrqtit kmpotriva Mea; cqci vermele lor nu va muri, wi focul lor nu se va stinge; wi vor fi o pricinq de groazq pentru orice fqpturq.`


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск