Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 65

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  65:1 Eram gata sq rqspund celor ce nu kntrebau de Mine, eram gata sq fiu gqsit de ceice nu Mq cqutau; am zis: ,,Iatq-Mq, iatq-Mq!`` cqtre un neam, care nu chema Numele Meu.

  65:2 Mi-am kntins mknile toatq ziua spre un popor rqzvrqtit, care umblq pe o cale rea, kn voia gkndurilor lui!

  65:3 Spre un popor, care nu contenewte sq Mq mknie kn fayq, aducknd jertfe kn grqdini, wi arzknd tqmkie pe cqrqmizile de pe acoperiw;

  65:4 care locuiewte kn morminte, wi petrece noaptea kn pewteri, mkncknd carne de porc, wi avknd kn strqchini bucate necurate.

  65:5 Wi care totuw zice: ,,Dq-te knapoi, nu te apropia de mine, cqci sknt sfknt!``... Asemenea lucruri sknt un fum kn nqrile Mele, un foc, care arde necontenit!

  65:6 Iatq ce am hotqrkt kn Mine: ,,Nici gknd sq tac, ci ki voi pedepsi; da, ki voi pedepsi.

  65:7 Pentru nelegiuirile voastre-zice Domnul-wi pentru nelegiuirile pqrinyilor vowtri, cari au ars tqmkie pe munyi, wi M`au batjocorit pe knqlyimi, de aceea, le voi mqsura plata pentru faptele lor din trecut.``

  65:8 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Dupq cum cknd se gqsewte zeamq kntr`un strugure, se zice: ,Nu -l nimici, cqci este o binecuvkntare kn el!` tot awa, wi Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca sq nu nimicesc totul.

  65:9 Voi scoate o sqmknyq din Iacov, wi din Iuda un mowtenitor al munyilor Mei; alewii Mei vor stqpkni yara, wi robii Mei vor locui kn ea.

  65:10 Saronul va sluji ca loc de pqwune oilor, wi valea Acor va sluji de culcuw boilor, pentru poporul Meu care Mq va cquta.

  65:11 Dar pe voi, cari pqrqsiyi pe Domnul, cari uitayi muntele Meu cel sfknt, cari puneyi o masq ,Norocului`, wi umpleyi un pahar kn cinstea ,Soartei`,

  65:12 vq sortesc sqbiei, wi toyi veyi pleca genunchiul ca sq fiyi junghiayi; cqci Eu am chemat, wi n`ayi rqspuns, am vorbit wi n`ayi ascultat, ci ayi fqcut ce este rqu knaintea Mea, wi ayi ales ce nu-Mi place.``

  65:13 De aceea, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Iatq cq robii Mei vor mknca, iar voi veyi fi flqmknzi; iatq cq robii Mei vor bea, iar vouq vq va fi sete. Iatq cq robii Mei se vor bucura wi voi vq veyi ruwina.

  65:14 Iatq cq robii Mei vor cknta, de veselq ce le va fi inima, dar voi veyi striga, de durerea pe care o veyi avea kn suflet, wi vq veyi boci, de mkhnit ce vq va fi duhul.

  65:15 Veyi lqsa numele vostru ca blestem alewilor Mei; wi anume: ,Domnul, Dumnezeu vq va omork`, wi va da robilor Sqi un alt nume.

  65:16 Awa cq, cine se va binecuvknta kn yarq, se va binecuvknta kn Dumnezeul adevqrului, wi cine va jura kn yarq, va jura pe Dumnezeul adevqrului, cqci vechile suferinye vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei.``

  65:17 ,,Cqci iatq, Eu fac ceruri noi wi un pqmknt nou; awa cq nimeni nu-wi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, wi nimqnui nu -i vor mai veni kn minte.

  65:18 Ci vq veyi bucura wi vq veyi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Cqci voi preface Ierusalimul kn veselie, wi pe poporul lui kn bucurie.

  65:19 Eu knsumi Mq voi veseli asupra Ierusalimului, wi mq voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi kn el de acum nici glasul plknsetelor, nici glasul yipetelor.

  65:20 Nu vor mai fi kn el nici copii cu zile puyine, nici bqtrkni cari sq nu-wi kmplineascq zilele. Cqci cine va muri la vkrsta de o sutq de ani va fi kncq tknqr, wi cel ce va muri kn vkrstq de o sutq de ani va fi blestemat ca pqcqtos.

  65:21 Vor zidi case wi le vor locui; vor sqdi vii, wi le vor mknca rodul.

  65:22 Nu vor zidi case, ca altul sq locuiascq kn ele, nu vor sqdi vii, pentruca altul sq le mqnknce rodul, cqci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, wi alewii Mei se vor bucura de lucrul mknilor lor.

  65:23 Nu vor munci degeaba, wi nu vor avea copii ca sq -i vadq pierind, cqci vor alcqtui o sqmknyq binecuvkntatq de Domnul, wi copiii lor vor fi kmpreunq cu ei.

  65:24 Knainte ca sq Mq cheme, le voi rqspunde; knainte ca sq isprqveascq vorba, ki voi asculta!

  65:25 Lupul wi mielul vor pawte kmpreunq, leul va mknca paie ca boul, wi warpele se va hrqni cu yqrknq. Niciun rqu, nici o vqtqmare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfknt, zice Domnul.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск