Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 ,,Ascultayi Cuvkntul pe care vi -l vorbewte Domnul, casa lui Israel!

  10:2 ,Awa vorbewte Domnul: ,Nu vq luayi dupq felul de vieyuire al neamurilor, wi nu vq temeyi de semnele cerului, pentrucq neamurile se tem de ele.

  10:3 Cqci obiceiurile popoarelor sknt dewerte. Taie un lemn din pqdure; mkna mewterului kl lucreazq cu securea;

  10:4 kl kmpodobewte cu argint wi aur, wi ei kl yintuiesc cu cuie wi ciocane, ca sq nu se clatine.

  10:5 Dumnezeii acewtia sknt ca o sperietoare de pqsqri kntr`un ogor de castraveyi1 (Sau: ca un stklp tras la strung), wi nu vorbesc; sknt duwi de alyii, pentrucq nu pot sq meargq.`` ,,Nu vq temeyi de ei, cqci nu pot sq facq niciun rqu, wi nu sknt kn stare sq facq niciun bine.``

  10:6 ,,Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare ewti Tu, wi mare este Numele Tqu prin puterea Ta.

  10:7 Cine sq nu se teamq de Tine, Kmpqrate al neamurilor? Yie se cuvine teama; cqci kntre toyi knyelepyii neamurilor wi kn toate kmpqrqyiile lor, niciunul nu este ca Tine.

  10:8 Toyi laolaltq, sknt prowti wi fqrq minte, wtiinya idolilor nu este deckt dewertqciune, e lemn!

  10:9 Ei aduc din Tarsis foiye de argint wi aur din Ufaz; mewterul wi mkna argintarului le pun kn lucru; hainele acestor dumnezei sknt de materii vqpsite kn albastru wi kn purpurq, toate sknt lucrate de mewteri iscusiyi. -

  10:10 Dar Domnul este Dumnezeu cu adevqrat, este un Dumnezeu viu wi un Kmpqrat vecinic. Pqmkntul tremurq de mknia Lui, wi neamurile nu pot sq sufere urgia lui.``

  10:11 ,,Awa sq le vorbiyi: ,Dumnezeii, cari n`au fqcut nici cerurile, nici pqmkntul, vor pieri depe pqmknt wi de supt ceruri.

  10:12 Dar El a fqcut pqmkntul prin puterea Lui, a kntemeiat lumea prin knyelepciunea Lui, a kntins cerurile prin priceperea Lui.

  10:13 La tunetul Lui, urlq apele kn ceruri; El ridicq norii dela marginile pqmkntului, dq nawtere fulgerelor wi ploii, wi scoate vkntul din cqmqrile Lui.

  10:14 Atunci se aratq omul ckt este de prost cu wtiinya lui, wi orice argintar rqmkne de ruwine cu chipul lui cioplit; cqci idolii lui nu sknt deckt minciunq, wi nu este nicio suflare kn ei;

  10:15 sknt un lucru de nimic, o lucrare knwelqtoare, wi vor pieri, cknd va veni pedeapsa.

  10:16 Dar Cel ce este partea lui Iacov, nu este ca ei; cqci El a kntocmit totul, wi Israel este seminyia mowtenirii Lui: Domnul owtirilor este Numele Lui.``

  10:17 ,,Ia din yarq legqtura cu ce este al tqu, tu, care ewti kn strkmtorare!``

  10:18 ,,Cqci awa vorbewte Domnul: ,Iatq, de data aceasta, voi arunca departe pe locuitorii yqrii. Ki voi strknge de aproape, ca sq simtq.`` -

  10:19 ,,Vai de mine! Sknt zdrobitq! Mq doare rana!`` ,,Dar eu zic: ,O nenorocire a dat peste mine wi o voi suferi!

  10:20 Cortul kmi este dqrkmat, toate funiile kmi sknt rupte, fiii mei m`au pqrqsit, nu mai sknt; n`am pe nimeni, care sq-mi kntindq cortul din nou, sau sq-mi ridice pknzele!

  10:21 Pqstorii s`au prostit, n`au cqutat pe Domnul; pentru aceea n`au propqwit, wi li se risipesc toate turmele.

  10:22 Iatq, se aude un vuiet! O mare zarvq vine de la miazqnoapte sq prefacq cetqyile lui Iuda kntr`un pustiu, kntr`o vizuinq de wacali. -

  10:23 ,,Wtiu, Doamne, cq soarta omului nu este kn puterea lui; nici nu stq kn puterea omului, cknd umblq, sq-wi kndrepte pawii spre yintq.

  10:24 Pedepsewte-mq, Doamne, dar cu mqsurq, wi nu kn mknia Ta, ca sq nu mq nimicewti!

  10:25 Varsq-Yi urgia peste neamurile cari nu Te cunosc, wi peste popoarele cari nu cheamq Numele Tqu! Cqci mqnkncq pe Iacov, kl knghit, kl topesc, wi -i pustiesc locuinya.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск