Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 17

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  17:1 Pqcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fer, cu un vkrf de diamant; este sqpat pe tabla inimii lor, wi pe coarnele altarelor lor.

  17:2 Cum se gkndesc la copiii lor, awa se gkndesc la altarele lor, wi la idolii wi Astartele lor lkngq copacii verzi, pe dealurile knalte.

  17:3 Eu dau la pradq muntele Meu wi ogoarele lui, avuyiile tale, toate vistieriile wi knqlyimile tale, din pricina pqcatelor tale, pe tot yinutul tqu!

  17:4 Din vina ta vei perde mowtenirea, pe care yi -o dqdusem; te voi fac sq slujewti vrqjmawului tqu kntr`o yarq, pe care n`o cunowti, cqci ayi aprins focul mkniei Mele, care va arde totdeauna.``

  17:5 ,,Awa vorbewte Domnul: blestemat sq fie omul care se kncrede kn om, care se sprijinewte pe un muritor wi kwi abate inima dela Domnul!

  17:6 Cqci este ca un nenorocit kn pustie, wi nu vede venind fericirea; locuiewte kn locurile arse ale pustiei, kntr`un pqmknt sqrat wi fqrq locuitori.

  17:7 Binecuvkntat sq fie omul, care se kncrede kn Domnul, wi a cqrui nqdejde este Domnul!

  17:8 Cqci el este ca un pom sqdit lkngq ape care-wi kntinde rqdqcinile spre rku; nu se teme de cqldurq, cknd vine, wi frunziwul lui rqmkne verde; kn anul secetei, nu se teme, wi nu knceteazq sq aducq roadq.``

  17:9 ,,Inima este nespus de knwelqtoare wi de desnqdqjduit de rea; cine poate s`o cunoascq?

  17:10 ,,Eu, Domnul, cercetez inima, wi cerc rqrunchii, ca sq rqsplqtesc fiecqruia dupq purtare lui, dupq rodul faptelor lui.``

  17:11 Ca o potkrnichie, care clocewte niwte ouq pe cari nu le -a ouat ea, awa este celce agonisewte bogqyii pe nedrept; trebuie sq le pqrqseascq kn mijlocul zilelor sale, wi la urmq nu este deckt un nebun.

  17:12 Scaun de domnie plin de slavq, knqlyat dela knceput, loc al sfkntului nostru Locaw,

  17:13 Doamne, nqdejdea lui Israel! Toyi ceice Te pqrqsesc vor fi acoperiyi de ruwine.`` -,,Ceice se abat dela Mine vor fi scriwi pe pqmknt, cqci pqrqsesc pe Domnul, izvorul de apq vie.``

  17:14 Vindecq-mq, Tu, Doamne, wi voi fi vindecat; mkntuiewte-mq Tu, wi voi fi mkntuit; cqci Tu ewti slava mea!

  17:15 Iatq, ei kmi zic: ,,Unde este Cuvkntul Domnului? Sq se kmplineascq dar!``

  17:16 ,,Wi eu, ca sq Te ascult, n`am vrut sq nu fiu pqstor; nici n`am dorit ziua nenorocirii, wtii; wi ce a iewit din buzele mele, este descoperit knaintea Ta.

  17:17 De aceea, nu fi o pricinq de groazq pentru mine, cqci Tu ewti scqparea mea kn ziua nenorocirii!

  17:18 Prigonitorii mei sq fie acoperiyi de ruwine, dar sq nu fiu ruwinat eu; sq tremure ei, dar sq nu tremur eu! Adu peste ei ziua nenorocirii, lovewte -i cu o kndoitq urgie!``

  17:19 ,,Awa mi -a vorbit Domnul: ,Du-te, wi stai la poarta copiilor poporului, pe care intrq wi ies kmpqrayii lui Iuda, wi la toate poryile Ierusalimului,

  17:20 wi spune-le: ,Ascultayi Cuvkntul Domnului, kmpqrayi ai lui Iuda, tot Iuda, wi toyi locuitorii Ierusalimului, cari intrayi pe aceste poryi!``

  17:21 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Luayi seama, kn sufletele voastre, sq nu purtayi nici o povarq kn ziua Sabatului, wi sq n`o aduceyi knlquntru pe poryile Ierusalimului.

  17:22 Sq nu scoateyi din casele voastre nici o povarq kn ziua Sabatului, wi sq nu faceyi nici o lucrare, ci sfinyiyi ziua Sabatului, cum am poruncit pqrinyilor vowtri.``

  17:23 Dar ei n`au ascultat wi n`au luat aminte: ci wi-au knyepenit gktul, ca sq n`asculte wi sq nu ia knvqyqturq.

  17:24 Dacq Mq veyi asculta kn adevqr, zice Domnul, wi nu veyi aduce nici o sarcinq knlquntru pe poryile acestei cetqyi, kn ziua Sabatului, ci veyi sfinyi ziua Sabatului, wi nu veyi face nici o lucrare kn ziua aceasta,

  17:25 atunci pe poryile acestei cetqyi vor intra kmpqrayi wi voivozi, cari vor wedea pe scaunul de domnie al lui David; ei vor veni kn carq wi cqlqri pe cai, ei wi voivozii lor, oamenii lui Iuda wi locuitorii Ierusalimului, wi cetatea aceasta va fi locuitq kn veci.

  17:26 Vor veni din cetqyile lui Iuda wi din kmprejurimile Ierusalimului, din yara lui Beniamin, din vale, de pe munte wi dela miazqzi, ca sq aducq arderi de tot wi jertfe, sq aducq daruri de mkncare wi tqmkie, wi sq aducq jertfe de mulyqmire kn Casa Domnului.

  17:27 Dar dacq nu veyi asculta cknd vq poruncesc sq sfinyiyi ziua Sabatului, sq nu duceyi nici o povarq, wi n`o aduceyi knlquntru pe poryile Ierusalimului, kn ziua Sabatului, atunci voi aprinde un foc la poryile cetqyii, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului wi nu se va stinge.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск