Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Iosua era bqtrkn, knaintat kn vkrstq. Domnul i -a zis atunci: ,,Tu ai kmbqtrknit, ai knaintat kn vkrstq, wi yara care-yi mai rqmkne de supus este foarte mare.

  13:2 Iatq yara care mai rqmkne: toate yinuturile Filistenilor wi tot yinutul Ghewuriyilor,

  13:3 dela Wihor, care curge knaintea Egiptului, pknq la hotarul Ecronului la miazqnoapte, yinut care trebuie socotit drept cananit, wi care este stqpknit de cei cinci domnitori ai Filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat wi cel din Ecron, wi de Aviyi;

  13:4 kncepknd dela miazqzi, toatq yara Cananiyilor, wi Meara, care este a Sidoniyilor, pknq la Afec, pknq la hotarul Amoriyilor;

  13:5 yara Ghibliyilor wi tot Libanul spre rqsqritul soarelui, dela Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, pknq la intrarea Hamatului;

  13:6 toyi locuitorii de pe munte, dela Liban pknq la Misrefot-Maim, toyi Sidoniyii. Eu ki voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dq numai yara aceasta de mowtenire prin soryi lui Israel, cum yi-am poruncit;

  13:7 wi kmparte acum yara aceasta ca mowtenire kntre cele nouq seminyii wi kntre jumqtate din seminyia lui Manase``.

  13:8 Rubeniyii wi Gadiyii, cu cealaltq jumqtate din seminyia lui Manase, wi-au primit mowtenirea, pe care le -a dat -o Moise de cealaltq parte a Iordanului, la rqsqrit, cum le -a dat -o Moise, robul Domnului:

  13:9 dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, wi dela cetatea care este kn mijlocul vqii, toatq ckmpia Medeba, pknq la Dibon;

  13:10 toate cetqyile lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care domnea la Hesbon, pknq la hotarul copiilor lui Amon;

  13:11 Galaadul, yinutul Ghewuriyilor wi al Maacatiyilor, tot muntele Hermonului, wi tot Basanul, pknq la Salca;

  13:12 toatq kmpqrqyia lui Og kn Basan, care domnea kn Awtarot wi kn Edrei, wi care era singura rqmqwiyq a Refaimiyilor. Moise a bqtut pe acewti kmpqrayi, wi i -a izgonit.

  13:13 Dar copiii lui Israel n`au izgonit pe Ghewuriyi wi pe Maacatiyi, cari au locuit kn mijlocul lui Israel pknq kn ziua de azi.

  13:14 Seminyia lui Levi a fost singura cqreia Moise nu i -a dat parte de mowtenire; jertfele mistuite de foc knaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost mowtenirea lui, cum ki spusese El.

  13:15 Moise dqduse seminyiei fiilor lui Ruben o parte de mowtenire, dupq familiile lor.

  13:16 Ei au avut ca yinut al lor: dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, wi cetatea care este kn mijlocul vqii, toatq ckmpia de lkngq Medeba,

  13:17 Hesbonul, wi toate cetqyile lui din ckmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,

  13:18 Iahay, Chedemot, Mefaat,

  13:19 Chiriataim, Sibma, Yeret-Hawahar, pe muntele vqii,

  13:20 Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Iewimot,

  13:21 toate cetqyile ckmpiei, wi toatq kmpqrqyia lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care domnea la Hesbon: Moise kl bqtuse, pe el wi pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Yur, Hur wi Reba, domnitori cari se trqgeau din Sihon, wi cari locuiau kn yarq.

  13:22 Kntre cei pe cari i-au ucis copiii lui Israel, nimiciserq cu sabia wi pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor.

  13:23 Hotarul yinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este mowtenirea fiilor lui Ruben, dupq familiile lor: cetqyile wi satele lor.

  13:24 Moise dqduse seminyiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de mowtenire, dupq familiile lor.

  13:25 Yinutul lor a fost Iaezerul, toate cetqyile Galaadului, jumqtate din yara copiilor lui Amon pknq la Aroer, fayq kn fayq cu Raba,

  13:26 dela Hesbon pknq la Ramat-Miype wi Betonim, dela Mahanaim pknq la hotarul Debirului,

  13:27 wi, kn vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot wi Yafon, rqmqwiyq din kmpqrqyia lui Sihon, kmpqratul Hesbonului, avknd ca hotar Iordanul pknq la marginea mqrii Chineret, de cealaltq parte a Iordanului, la rqsqrit.

  13:28 Aceasta este mowtenirea fiilor lui Gad, dupq familiile lor: cetqyile wi satele lor.

  13:29 Moise dqduse la jumqtate din seminyia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de mowtenire dupq familiile lor.

  13:30 Yinutul lor a fost: dela Mahanaim, tot Basanul, toatq kmpqrqyia lui Og, kmpqratul Basanului, wi toate tkrguwoarele lui Iair kn Basan, wasezeci de cetqyi.

  13:31 Jumqtate din Galaad, Awtarot wi Edrei, cetqyi din kmpqrqyia lui Og, kn Basan, au cqzut fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adicq la jumqtate din fiii lui Machir, dupq familiile lor.

  13:32 Acestea sknt pqryile de mowtenire pe cari le -a dat Moise, cknd era kn ckmpia Moabului, de cealaltq parte a Iordanului, kn faya Ierihonului, la rqsqrit.

  13:33 Moise n`a dat nici o mowtenire seminyiei lui Levi; Domnul, Dumnezeul lui Israel, este mowtenirea lui, cum ki spusese El.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск