Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Dupqce a isprqvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua:

  4:2 ,,Ia doisprezece bqrbayi din popor, ckte un bqrbat din fiecare seminyie.

  4:3 Dq-le porunca urmqtoare: ,Luayi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s`au oprit preoyii, douqsprezece pietre, pe cari sq le duceyi cu voi, wi sq le puneyi kn locul unde veyi petrece noaptea aceasta.``

  4:4 Iosua a chemat pe cei doisprezece bqrbayi, pe cari i -a ales dintre copiii lui Israel, ckte un bqrbat de fiecare seminyie.

  4:5 Wi le -a zis: ,,Treceyi knaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, kn mijlocul Iordanului, wi fiecare din voi sq ia o piatrq pe umqr, dupq numqrul seminyiilor copiilor lui Israel,

  4:6 pentru ca acesta sq fie un semn de aducere aminte kn mijlocul vostru. Cknd vor kntreba copiii vowtri kntr`o zi: ,Ce knsemneazq pietrele acestea pentru voi?`

  4:7 sq le spuneyi: ,Apele Iordanului s`au despicat kn douq knaintea chivotului legqmkntului Domnului; cknd a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s`au despicat kn douq, wi pietrele acestea sq fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel.``

  4:8 Copiii lui Israel au fqcut awa cum le poruncise Iosua. Au luat douqsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, dupq numqrul seminyiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei, wi le-au pus kn locul unde aveau sq rqmknq peste noapte.

  4:9 Iosua a ridicat wi el douqsprezece pietre kn mijlocul Iordanului, kn locul unde se opriserq picioarele preoyilor cari duceau chivotul legqmkntului; wi ele au rqmas acolo pknq kn ziua de azi.

  4:10 Preoyii cari duceau chivotul au stqtut kn mijlocul Iordanului pknq la deplina kmplinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul sq spunq poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Wi poporul s`a grqbit sq treacq.

  4:11 Dupq ce a isprqvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului wi preoyii au trecut knaintea poporului.

  4:12 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, wi jumqtate din seminyia lui Manase, au trecut knarmayi knaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise.

  4:13 Aproape patruzeci de mii de bqrbayi, pregqtiyi de rqzboi, au trecut gata de luptq knaintea Domnului kn ckmpia Ierihonului.

  4:14 Kn ziua aceea, Domnul a knqlyat pe Iosua knaintea kntregului Israel; wi s`au temut de el, cum se temuserq de Moise, kn toate zilele vieyii lui.

  4:15 Domnul a zis lui Iosua:

  4:16 ,,Poruncewte preoyilor cari duc chivotul mqrturiei, sq iasq din Iordan.``

  4:17 Wi Iosua a poruncit preoyilor: ,,Iewiyi din Iordan.``

  4:18 Cknd au iewit preoyii, cari duceau chivotul legqmkntului Domnului, din mijlocul Iordanului, wi cknd au cqlcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s`au kntors la locul lor, wi s`au revqrsat ca mai knainte peste toate malurile lui.

  4:19 Poporul a iewit din Iordan kn ziua a zecea a lunii kntki, wi a tqbqrkt la Ghilgal, la marginea de rqsqrit a Ierihonului.

  4:20 Iosua a ridicat la Ghilgal cele douqsprezece pietre pe cari le luaserq din Iordan.

  4:21 El a zis copiilor lui Israel: ,,Cknd vor kntreba copiii vowtri kntr`o zi pe pqrinyii lor: ,Ce knsemneazq pietrele acestea?`

  4:22 sq knvqyayi pe copiii vowtri, wi sq le spuneyi: ,Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat.

  4:23 Cqci Domnul, Dumnezeul vostru, a secat knaintea voastrq apele Iordanului pknq ce ayi trecut, dupq cum fqcuse Domnul, Dumnezeul vostru, la Marea Rowie, pe care a secat -o knaintea noastrq pknq am trecut,

  4:24 pentru ca toate popoarele pqmkntului sq wtie cq mkna Domnului este puternicq, wi sq vq temeyi totdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск