Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Kn vremea aceea, nu era kmpqrat kn Israel; wi seminyia Daniyilor kwi cauta o mowie ca sq se aweze kn ea, cqci pknq kn ziua aceea nu -i cqzuse la soryi nici o mowtenire kn mijlocul semintiilor lui Israel.

  18:2 Fiii lui Dan au luat dintre ei toyi, din familiile lor, cinci oameni viteji, pe cari i-au trimes din Yorea wi din Ewtaol, sq iscodeascq yara wi s`o cerceteze. Ei le-au zis: ,,Duceyi-vq wi cercetayi yara.`` Ei au ajuns kn muntele lui Efraim, la casa lui Mica, wi au rqmas peste noapte acolo.

  18:3 Cknd erau aproape de casa lui Mica, au cunoscut glasul tknqrului Levit, s`au apropiat wi i-au zis: ,,Cine te -a adus aici? Ce faci tu kn locul acesta? Wi ce ai aici?``

  18:4 El le -a rqspuns: ,,Mica face cutare wi cutare lucru pentru mine, kmi dq o simbrie, wi eu ki sknt preot.``

  18:5 Ei i-au zis: ,,Kntreabq pe Dumnezeu, ca sq wtim dacq vom avea noroc kn cqlqtoria noastrq.``

  18:6 Wi preotul le -a rqspuns: ,,Duceyi-vq kn pace; cqlqtoria pe care o faceyi este subt privirea Domnului.``

  18:7 Cei cinci oameni au plecat, wi au ajuns kn Lais. Au vqzut poporul de acolo trqind la adqpost, kn felul Sidoniyilor, liniwtit wi fqrq grijq; kn yarq nu era nimeni care sq le facq cel mai mic neajuns stqpknind peste ei; erau departe de Sidoniyi, wi n`aveau nici o legqturq cu alyi oameni.

  18:8 S`au kntors la frayii lor kn Yorea wi Ewtaol, wi frayii lor le-au zis: ,,Ce veste ne aduceyi?``

  18:9 ,,Haidem``, au rqspuns ei, ,,sq ne suim kmpotriva lor; cqci am vqzut yara, wi iatq cq era foarte bunq. Ce! Stayi wi nu ziceyi nimic? Nu fiyi lenewi wi porniyi sq puneyi stqpknire pe yara aceasta.

  18:10 Cknd veyi intra kn ea, veyi da peste un popor care stq fqrq fricq. Yara este mare, wi Dumnezeu a dat -o kn mknile voastre; este un loc unde nu lipsewte nimic din tot ce este pe pqmknt.``

  18:11 Wase sute de oameni din familia lui Dan au pornit din Yorea wi Ewtaol, kncinwi cu armele lor de rqzboi.

  18:12 S`au suit, wi au tqbqrkt la Chiriat-Iearim kn Iuda; de aceea locul acesta, care este knapoia lui Chiriat-Iearim, a fost chemat pknq kn ziua de azi Mahane-Dan (Tabqra lui Dan).

  18:13 Au trecut de acolo kn muntele lui Efraim wi au ajuns pknq la casa lui Mica.

  18:14 Atunci cei cinci oameni cari se duseserq sq iscodeascq yara Lais, au luat cuvkntul wi au zis frayilor lor: ,,Wtiyi cq kn casele acestea este un efod, terafimi, un chip cioplit wi un chip turnat? Vedeyi acum ce aveyi de fqcut.``

  18:15 Ei s`au abqtut pe acolo, au intrat kn casa tknqrului Levit, kn casa lui Mica, wi l-au kntrebat de sqnqtate!

  18:16 Cei wase sute de oameni din fiii lui Dan, kncinwi cu armele lor de rqzboi, stqteau la intrarea poryii.

  18:17 Wi cei cinci oameni cari se duseserq sq iscodeascq yara, s`au suit wi au intrat kn casq; au luat chipul cioplit, efodul, terafimii, wi chipul turnat, kn timp ce preotul era la intrarea poryii cu cei wase sute de oameni, kncinwi cu armele lor de rqzboi.

  18:18 Cknd au intrat kn casa lui Mica, wi au luat chipul cioplit, efodul, terafimii, wi chipul turnat, preotul le -a zis: ,,Ce faceyi?``

  18:19 Ei au rqspuns: ,,Taci, pune-yi mkna la gurq, wi vino cu noi; sq ne fii pqrinte wi preot. Mai bine este sq fii preot la casa unui singur om, sau sq fii preotul unei seminyii wi unei familii din Israel?``

  18:20 Preotul s`a bucurat kn inima lui; a luat efodul, terafimii, wi chipul cioplit, wi s`a unit cu ceata poporului.

  18:21 Au pornit iarqw la drum wi au plecat, punknd knaintea lor copiii, vitele wi calabalkcurile.

  18:22 Dupq ce se depqrtaserq bine de casa lui Mica, oamenii cari locuiau kn casele vecine cu a lui Mica s`au strkns wi au urmqrit pe fiii lui Dan.

  18:23 Au strigat dupq fiii lui Dan, cari s`au kntors wi au zis lui Mica: ,,Ce ai, wi ce knseamnq gloata aceasta de oameni?``

  18:24 El a rqspuns: ,,Dumnezeii mei, pe cari mi -i fqcusem, mi i-ayi luat kmpreunq cu preotul wi ayi plecat: ce-mi mai rqmkne? Cum puteyi dar sq-mi spuneyi: ,Ce ai?``

  18:25 Fiii lui Dan i-au zis: ,,Sq nu-yi auzim glasul; cqci altfel niwte oameni amqrkyi se vor arunca asupra voastrq, wi te vei perde wi pe tine wi pe cei din casa ta.``

  18:26 Wi fiii lui Dan wi-au vqzut mai departe de drum. Mica, vqzknd cq sknt mai tari deckt el, s`a kntors wi a venit acasq.

  18:27 Au ridicat dar ce fqcuse Mica, wi au luat pe preotul care era kn slujba lui, wi s`au nqpustit asupra Laisului, asupra unui popor liniwtit wi kn pace; l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei, wi au ars cetatea.

  18:28 Nimeni n`a izbqvit -o, cqci era departe de Sidon, wi locuitorii ei n`aveau nicio legqturq cu alyi oameni: ea era kn valea care se kntinde spre Bet-Rehob. Fiii lui Dan au zidit din nou cetatea, wi au locuit kn ea;

  18:29 au numit -o Dan, dupq numele lui Dan, tatql lor, care se nqscuse lui Israel; dar cetatea se chema mai knainte Lais.

  18:30 Au knqlyat pentru ei chipul cioplit; wi Ionatan, fiul lui Gherwom, fiul lui Moise, el wi fiii lui au fost preoyii seminyiei Daniyilor, pknq pe vremea robirii yqrii.

  18:31 Au awezat pentru ei chipul cioplit pe care -l fqcuse Mica, kn tot timpul ckt a fost casa lui Dumnezeu la Silo.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск