Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LEVITICUS 27

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  27:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le:

  27:2 ,Cknd se vor face juruinye Domnului, dacq e vorba de oameni, ei sq fie ai Domnului, dupq preyuirea ta.

  27:3 Iar preyuirea pe care o vei face unui bqrbat dela douqzeci pknq la wasezeci de ani, sq fie de cincizeci de sicli de argint, dupq siclul sfkntului locaw:

  27:4 dacq este femeie, preyuirea sq fie de treizeci de sicli.

  27:5 Dela cinci pknq la douqzeci de ani, preyuirea sq fie de douqzeci de sicli pentru un bqiat, wi de zece sicli pentru o fatq.

  27:6 Dela o lunq pknq la cinci ani, preyuirea sq fie de cinci sicli de argint pentru un bqiat, wi de trei sicli de argint pentru o fatq.

  27:7 De la wasezeci de ani kn sus, preyuirea sq fie de cincisprezece sicli pentru un bqrbat, wi de zece sicli pentru o femeie.

  27:8 Dacq cel ce a fqcut juruinya este prea sqrac ca sq plqteascq preyuirea aceasta fqcutq de tine, sq -l aducq la preot, sq -l preyuiascq; wi preotul sq facq o preyuire potrivit cu mijloacele omului aceluia.

  27:9 Dacq este vorba de dobitoacele cari pot fi aduse ca jertfq Domnului, orice dobitoc care se va da Domnului, va fi ceva sfknt.

  27:10 Sq nu -l schimbe, wi sq nu punq unul rqu kn locul unuia bun, nici unul bun kn locul unuia rqu; dacq s`ar kntkmpla sq se knlocuiascq un dobitoc cu altul, wi unul wi celalt va fi sfknt.

  27:11 Dacq este vorba de dobitoacele necurate, cari nu pot fi aduse ca jertfq Domnului, sq aducq dobitocul la preot,

  27:12 care -i va face preyuirea dupq cum va fi bun sau rqu, wi va rqmknea la preyuirea preotului.

  27:13 Dacq vrea sq -l rqscumpere, sq mai adauge o cincime la preyuirea lui.

  27:14 Dacq cineva kwi knchinq Domnului casa, hqrqzind -o Domnului ca un dar sfknt, preotul sq -i facq preyuirea dupq cum va fi bunq sau rea, wi sq rqmknq la preyuirea fqcutq de preot.

  27:15 Dacq cel ce wi -a knchinat Domnului casa, vrea s`o rqscumpere, sq adauge o cincime la preyul preyuirii ei, wi va fi a lui.

  27:16 Dacq cineva knchinq Domnului un ogor din mowia lui, preyuirea ta sq fie dupq cktimea de sqmknyq pe care o dq, wi anume cincizeci de sicli de argint pentru un omer de sqmknyq de orz.

  27:17 Dacq kwi knchinq Domnului ogorul, cu kncepere chiar din anul de veselie, sq rqmknq la preyuirea ta;

  27:18 dar dacq kwi knchinq Domnului ogorul dupq anul de veselie, atunci preotul sq -i socoteascq preyul dupq numqrul anilor cari mai rqmkn pknq la anul de veselie, wi sq -l scadq din preyuirea ta.

  27:19 Dacq cel ce wi -a knchinat Domnului ogorul, vrea sq -l rqscumpere, atunci sq mai adauge o cincime la argintul preyuit de tine, wi ogorul sq rqmknq al lui.

  27:20 Dacq nu-wi rqscumpqrq ogorul, wi -l vinde altui om, nu va mai putea fi rqscumpqrat.

  27:21 Wi cknd va iewi cumpqrqtorul din el la anul de veselie, ogorul acela sq fie knchinat Domnului, ca ogor hqrqzit Lui; sq fie mowia preotului.

  27:22 Dacq cineva knchinq Domnului un ogor cumpqrat de el, care nu face parte din mowia lui,

  27:23 preotul sq -i socoteascq preyul dupq ckt face preyuirea pknq la anul de veselie, wi omul acela sq plqteascq kn aceeaw zi preyul hotqrkt de tine, ca lucru knchinat Domnului.

  27:24 Kn anul de veselie, ogorul sq se kntoarcq la acela dela care fusese cumpqrat wi din mowia cqruia fqcea parte.

  27:25 Toate preyuirile sq se facq kn sicli sfkntului locaw: siclul are douqzeci de ghere.

  27:26 Nimeni nu va putea sq knchine Domnului pe kntkiul nqscut din vita lui, care chiar este al Domnului ca kntki nqscut; fie bou, fie miel, este al Domnului.

  27:27 Dacq este vorba knsq de un dobitoc necurat, sq -l rqscumpere cu preyul preyuit de tine, mai adqugknd kncq o cincime; dacq nu este rqscumpqrat, sq fie vkndut dupq preyuirea ta.

  27:28 Tot ce va dqrui un om Domnului prin fqgqduinyq, din ce are, nu va putea nici sq se vkndq, nici sq se rqscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din mowia lui; tot ce va fi dqruit Domnului prin fqgqduinyq, va fi un lucru prea sfknt pentru Domnul.

  27:29 Niciun om knchinat Domnului prin fqgqduinyq nu va putea fi rqscumpqrat, ci va fi omorkt.

  27:30 Orice zeciuialq din pqmknt, fie din roadele pqmkntului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru knchinat Domnului.

  27:31 Dacq vrea cineva sq rqscumpere ceva din zeciuiala lui, sq mai adauge o cincime.

  27:32 Orice zeciuialq din cirezi wi din turme, din tot ce trece subt toiag, sq fie o zeciuialq knchinatq Domnului.

  27:33 Sq nu se cerceteze dacq dobitocul este bun sau rqu, wi sq nu se schimbe; dacq se knlocuiewte un dobitoc cu un altul, wi unul wi celalt va fi sfknt, wi nu vor putea fi rqscumpqrayi``.

  27:34 Acestea sknt poruncile, pe cari le -a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск