Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

  1:2 Avraam a nqscut pe Isaac; Isaac a nqscut pe Iacov; Iacov a nqscut pe Iuda wi frayii lui;

  1:3 Iuda a nqscut pe Fares wi Zara, din Tamar; Fares a nqscut pe Esrom; Esrom a nqscut pe Aram;

  1:4 Aram a nqscut pe Aminadab; Aminadab a nqscut pe Naason; Naason a nqscut pe Salmon;

  1:5 Salmon a nqscut pe Boaz, din Rahab; Boaz a nqscut pe Obed, din Rut; Obed a nqscut pe Iese;

  1:6 Iese a nqscut pe kmpqratul David. Kmpqratul David a nqscut pe Solomon, din vqduva lui Urie;

  1:7 Solomon a nqscut pe Roboam; Roboam a nqscut pe Abia; Abia a nqscut pe Asa;

  1:8 Asa a nqscut pe Iosafat; Iosafat a nqscut pe Ioram; Ioram a nqscut pe Ozia;

  1:9 Ozia a nqscut pe Ioatam; Ioatam a nqscut pe Ahaz; Ahaz a nqscut pe Ezechia;

  1:10 Ezechia a nqscut pe Manase; Manase a nqscut pe Amon; Amon a nqscut pe Iosia;

  1:11 Iosia a nqscut pe Iehonia wi frayii lui, pe vremea strqmutqrii kn Babilon.

  1:12 Dupq strqmutarea kn Babilon, Iehonia a nqscut pe Salatiel; Salatiel a nqscut pe Zorobabel;

  1:13 Zorobabel a nqscut pe Abiud; Abiud a nqscut pe Eliachim; Eliachim a nqscut pe Azor;

  1:14 Azor a nqscut pe Sadoc; Sadoc a nqscut pe Achim; Achim a nqscut pe Eliud;

  1:15 Eliud a nqscut pe Eleazar; Eleazar a nqscut pe Matan; Matan a nqscut pe Iacov;

  1:16 Iacov a nqscut pe Iosif, bqrbatul Mariei, din care S`a nqscut Isus, care Se cheamq Hristos.

  1:17 Deci, dela Avraam pknq la David, sknt patrusprezece neamuri de toate; dela David pknq la strqmutarea kn Babilon sknt patrusprezece neamuri; wi dela strqmutarea kn Babilon pknq la Hristos, sknt patrusprezece neamuri.

  1:18 Iar nawterea lui Isus Hristos a fost awa: Maria, mama Lui, era logoditq cu Iosif; wi knainte ca sq locuiascq ei kmpreunq, ea s`a aflat knsqrcinatq dela Duhul Sfknt.

  1:19 Iosif, bqrbatul ei, era un om neprihqnit, wi nu voia s`o facq de ruwine knaintea lumii; de aceea wi -a pus de gknd s`o lase pe ascuns.

  1:20 Dar pe cknd se gkndea el la aceste lucruri, i s`a arqtat kn vis un knger al Domnului, wi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme sq iei la tine pe Maria, nevastq-ta, cqci ce s`a zqmislit kn ea, este dela Duhul Sfknt.

  1:21 Ea va nawte un Fiu, wi -i vei pune numele Isus, pentru cq El va mkntui pe poporul Lui de pqcatele sale.``

  1:22 Toate aceste lucruri s`au kntkmplat ca sq se kmplineascq ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:

  1:23 ,,Iatq, fecioara va fi knsqrcinatq, va nawte un fiu, wi -i vor pune numele Emanuil``, care, tklmqcit, knseamnq: ,,Dumnezeu este cu noi``.

  1:24 Cknd s`a trezit Iosif din somn, a fqcut cum ki poruncise kngerul Domnului; wi a luat la el pe nevastq-sa.

  1:25 Dar n`a cunoscut -o, pknq ce ea a nqscut un fiu. Wi el i -a pus numele Isus.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск