Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 16

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  16:1 Vq dau kn grijq pe Fivi, sora noastrq, care este diaconiyq (Sau: slujitoare.) a Bisericii din Chencrea;

  16:2 s`o primiyi kn Domnul, kntr`un chip vrednic de sfinyi, wi s`o ajutayi kn orice ar avea trebuinyq de voi; cqci wi ea s -a arqtat de ajutor multora wi kndeosebi mie.

  16:3 Spuneyi sqnqtate Priscilei wi lui Acuila, tovarqwii mei de lucru kn Hristos Isus,

  16:4 cari wi-au pus capul kn joc, ca sq-mi scape viaya. Le mulyqmesc nu numai eu, dar wi toate Bisericile iewite dintre Neamuri. -

  16:5 Spuneyi sqnqtate wi Bisericii care se adunq kn casa lor. -Spuneyi sqnqtate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintki rod al Asiei pentru Hristos.

  16:6 Spuneyi sqnqtate Mariei, care s`a ostenit mult pentru voi. -

  16:7 Spuneyi sqnqtate lui Andronic wi lui Iunia, rudele mele wi tovarqwii mei de temniyq, cari sknt cu vazq kntre apostoli. Ei au venit la Hristos mai knainte de mine chiar. -

  16:8 Spuneyi sqnqtate lui Ampliat, prea iubitul meu kn Domnul. -

  16:9 Spuneyi sqnqtate lui Urban, tovarqwul nostru de lucru kn Hristos, wi lui Stache, prea iubitul meu. -

  16:10 Spuneyi sqnqtate lui Apele, kncercatul slujitor al lui Hristos. -Spuneyi sqnqtate celor din casa lui Aristobul. -

  16:11 Spuneyi sqnqtate lui Ierodion, ruda mea. -Spuneyi sqnqtate celor din casa lui Narcis, cari sknt ai Domnului. -

  16:12 Spuneyi sqnqtate Trifenei wi Trifosei, cari se ostenesc pentru Domnul. -Spuneyi sqnqtate Persidei prea iubite, care s`a ostenit mult pentru Domnul. -

  16:13 Spuneyi sqnqtate lui Ruf, cel ales kn Domnul, wi mamei lui, care s`a arqtat wi mama mea. -

  16:14 Spuneyi sqnqtate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma, wi frayilor cari sknt kmpreunq cu ei. -

  16:15 Spuneyi sqnqtate lui Filolog wi Iuliei, lui Nereu wi surorii lui, lui Olimpa, wi tuturor sfinyilor cari sknt kmpreunq cu ei. -

  16:16 Spuneyi-vq sqnqtate unii altora cu o sqrutare sfkntq. Toate Bisericile lui Hristos vq trimet Sqnqtate.

  16:17 Vq kndemn, frayilor, sq vq feriyi de ceice fac desbinqri wi tulburare kmpotriva knvqyqturii, pe care ayi primit -o. Depqrtayi-vq de ei.

  16:18 Cqci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pkntecelui lor; wi, prin vorbiri dulci wi amqgitoare, ei knwalq inimile celor lesne crezqtori.

  16:19 Ckt despre voi, ascultarea voastrq este cunoscutq de toyi. Mq bucur dar de voi, wi doresc sq fiyi knyelepyi kn ce privewte binele, wi prowti kn ce privewte rqul.

  16:20 Dumnezeul pqcii va zdrobi kn curknd pe Satana supt picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi! Amin.

  16:21 Timotei, tovarqwul meu de lucru, vq trimete sqnqtate; tot awa wi Luciu, Iason wi Sosipater, rudele mele. -

  16:22 Vq trimet sqnqtate kn Domnul eu, Teryiu, care am scris epistola aceasta. -

  16:23 Gaiu, gazda mea wi a kntregei Biserici, vq trimete sqnqtate. -Erast, vistiernicul cetqyii, vq trimete sqnqtate; tot awa wi fratele Cuart.

  16:24 Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin.

  16:25 Iar Aceluia care poate sq vq kntqreascq, dupq Evanghelia mea wi propovqduirea lui Isus Hristos, -potrivit cu descoperirea tainei, care a fost yinutq ascunsq timp de veacuri,

  16:26 dar a fost arqtatq acum prin scrierile proorocilor, wi, prin porunca Dumnezeului celui vecinic, a fost adusq la cunowtinya tuturor Neamurilor, ca sq asculte de credinyq, -

  16:27 a lui Dumnezeu, care singur este knyelept, sq fie slava, prin Isus Hristos, kn vecii vecilor! Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск