Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Noi, cari skntem tari, skntem datori sq rqbdqm slqbiciunile celor slabi, wi sq nu ne plqcem nouq knwine.

  15:2 Fiecare din noi sq placq aproapelui, kn ce este bine, kn vederea zidirii altora.

  15:3 Cqci wi Hristos nu Wi -a plqcut Lui knsuw; ci, dupq cum este scris: ,,Ocqrile celor ce Te ocqrqsc pe Tine, au cqzut peste Mine.``

  15:4 Wi tot ce a fost scris mai knainte, a fost scris pentru knvqyqtura noastrq, pentruca, prin rqbdarea wi nu prin mkngkierea pe care o dau Scripturile, sq avem nqdejde.

  15:5 Dumnezeul rqbdqrii wi al mkngkierii sq vq facq sq aveyi aceleawi simyiminte, unii fayq de alyii, dupq pilda lui Hristos Isus;

  15:6 pentruca toyi kmpreunq, cu o inimq wi cu o gurq, sq slqviyi pe Dumnezeu, Tatql Domnului nostru Isus Hristos.

  15:7 Awa dar, primiyi-vq unii pe alyii, cum v`a primit wi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

  15:8 Hristos a fost, kn adevqr, un slujitor al tqierii kmprejur, ca sq dovedeascq credinciowia lui Dumnezeu, wi sq kntqreascq fqgqduinyele date pqrinyilor;

  15:9 wi ca Neamurile sq slqveascq pe Dumnezeu, pentru kndurarea Lui, dupq cum este scris: ,,De aceea Te voi lquda printre Neamuri, wi voi cknta Numelui Tqu.``

  15:10 Este zis iarqw: ,,Veseliyi-vq, Neamuri, kmpreunq cu poporul Lui.``

  15:11 Wi iarqw: ,,Lqudayi pe Domnul, toate Neamurile; slqviyi -L, toate noroadele.``

  15:12 Tot astfel wi Isaia zice: ,,Din Iese va iewi o Rqdqcinq, care se va scula sq domneascq peste Neamuri; wi Neamurile vor nqdqjdui kn El.``

  15:13 Dumnezeul nqdejdii sq vq umple de toatq bucuria wi pacea, pe care o dq credinya, pentruca, prin puterea Duhului Sfknt, sq fiyi tari kn nqdejde!

  15:14 Kn ce vq privewte pe voi, frayilor, eu knsumi sknt kncredinyat cq sknteyi plini de bunqtate, plini wi de orice fel de cunowtinyq, wi astfel sknteyi kn stare sq vq sfqtuiyi unii pe alyii.

  15:15 Totuw, ici colea v`am scris mai cu kndrqznealq, ca sq vq aduc din nou aminte de lucrurile acestea, kn puterea harului, pe care mi l -a dat Dumnezeu,

  15:16 ca sq fiu slujitorul lui Isus Hristos kntre Neamuri. Eu kmi kmplinesc cu scumpqtate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentruca Neamurile sq -I fie o jertfq bine primitq, sfinyitq de Duhul Sfknt.

  15:17 Eu dar mq pot lquda kn Isus Hristos, kn slujirea lui Dumnezeu.

  15:18 Cqci n`aw kndrqzni sq pomenesc nici un lucru, pe care sq nu -l fi fqcut Hristos prin mine, ca sq aducq Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvkntul meu, fie prin faptele mele,

  15:19 fie prin puterea semnelor wi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfknt. Awa cq, de la Ierusalim wi yqrile de primprejur, pknq la Iliric, am rqspkndit cu prisosinyq Evanghelia lui Hristos.

  15:20 Wi am cqutat sq vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca sq nu zidesc pe temelia pusq de altul,

  15:21 dupq cum este scris: ,,Aceia, cqrora nu li se propovqduise despre El, Kl vor vedea, wi cei ce n`auziserq de El, Kl vor cunoawte.``

  15:22 Iatq ce m`a kmpedecat de multe ori sq vin la voi.

  15:23 Dar acum, fiindcq nu mai am nimic care sq mq yinq pe aceste meleaguri, wi fiindcq de ani de zile doresc fierbinte sq vin la voi,

  15:24 nqdqjduiesc sq vq vqd kn treacqt, cknd mq voi duce kn Spania, wi sq fiu knsoyit de voi pknq acolo, dupq ce kmi voi kmplini, mqcar kn parte, dorinya de a fi stat la voi.

  15:25 Acum mq duc la Ierusalim sq duc niwte ajutoare sfinyilor.

  15:26 Cqci cei din Macedonia wi Ahaia au avut bunqtatea sq facq o strkngere de ajutoare pentru sqracii dintre sfinyii, cari sknt kn Ierusalim.

  15:27 Negrewit, au avut bunqtatea; dar era wi o datorie fayq de ei; pentrucq, dacq Neamurile au avut parte de binecuvkntqrile lor duhovnicewti, este de datoria lor sq -i ajute wi ele cu bunurile lor pqmkntewti.

  15:28 Dupq ce-mi voi kmplini dar knsqrcinarea aceasta, wi le voi kncredinya aceste daruri, voi pleca kn Spania, wi voi trece pe la voi.

  15:29 Wtiu cq dacq vin la voi, voi veni cu o deplinq binecuvkntare dela Hristos.

  15:30 Vq kndemn dar, frayilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos, wi pentru dragostea Duhului, sq vq luptayi kmpreunq cu mine, kn rugqciunile voastre cqtre Dumnezeu pentru mine,

  15:31 ca sq fiu izbqvit de rqzvrqtiyii din Iudea, wi pentruca slujba, pe care o am pentru Ierusalim, sq fie bine primitq de sfinyi;

  15:32 wi astfel sq ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, wi sq mq rqcoresc puyin kn mijlocul vostru.

  15:33 Dumnezeul pqcii sq fie cu voi cu toyi! Amin.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск