Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CORINTHIANS 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Pavel, chemat sq fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, wi fratele Sosten,

  1:2 cqtre Biserica lui Dumnezeu care este kn Corint, cqtre cei ce au fost sfinyiyi kn Hristos Isus, chemayi sq fie sfinyi, wi cqtre toyi cei ce cheamq kn vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor wi al nostru:

  1:3 Har wi pace dela Dumnezeu, Tatql nostru, wi dela Domnul Isus Hristos!

  1:4 Mulyqmesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v`a fost dat kn Isus Hristos.

  1:5 Cqci kn El ayi fost kmbogqyiyi kn toate privinyele, cu orice vorbire wi cu orice cunowtinyq.

  1:6 Kn felul acesta mqrturia despre Hristos a fost bine kntqritq kn mijlocul vostru;

  1:7 awa cq nu duceyi lipsq de niciun fel de dar, kn awteptarea arqtqrii Domnului nostru Isus Hristos.

  1:8 El vq va kntqri pknq la sfkrwit, kn awa fel ca sq fiyi fqrq vinq kn ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.

  1:9 Credincios este Dumnezeu, care v`a chemat la pqrtqwia cu Fiul Squ Isus Hristos, Domnul nostru.

  1:10 Vq kndemn, frayilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, sq aveyi toyi acelaw fel de vorbire, sq n`aveyi desbinqri kntre voi, ci sq fiyi uniyi kn chip desqvkrwit kntr`un gknd wi o simyire.

  1:11 Cqci, frayilor, am aflat despre voi dela ai Cloei, cq kntre voi sknt certuri.

  1:12 Vreau sq spun cq fiecare din voi zice: ,,Eu sknt al lui Pavel!`` -,,Wi eu, al lui Apolo!`` -,,Wi eu, al lui Chifa!`` -,,Wi eu, al lui Hristos!``

  1:13 Hristos a fost kmpqryit? Pavel a fost rqstignit pentru voi? Sau kn numele lui Pavel ayi fost voi botezayi?

  1:14 Mulyqmesc lui Dumnezeu cq n`am botezat pe niciunul din voi, afarq de Crisp wi Gaiu,

  1:15 pentruca nimeni sq nu poatq spune cq ayi fost botezayi kn numele meu.

  1:16 Da, am mai botezat wi casa lui Stefana; kncolo, nu wtiu sq mai fi botezat pe altcineva.

  1:17 De fapt, Hristos m`a trimes nu sq botez, ci sq propovqduiesc Evanghelia: nu cu knyelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos sq fie fqcutq zadarnicq.

  1:18 Fiindcq propovqduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sknt pe calea pierzqrii: dar pentru noi, cari skntem pe calea mkntuirii, este puterea lui Dumnezeu.

  1:19 Cqci este scris: ,,Voi prqpqdi knyelepciunea celor knyelepyi, wi voi nimici priceperea celor pricepuyi.``

  1:20 Unde este knyeleptul? Unde este cqrturarul? Unde este vorbqreyul veacului acestuia? N`a prostit Dumnezeu knyelepciunea lumii acesteia?

  1:21 Cqci kntruckt lumea, cu knyelepciunea ei, n`a cunoscut pe Dumnezeu kn knyelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a gqsit cu cale sq mkntuiascq pe credinciowi prin nebunia propovqduirii crucii.

  1:22 Iudeii, kntr`adevqr, cer minuni, wi Grecii cautq knyelepciune;

  1:23 dar noi propovqduim pe Hristos cel rqstignit, care pentru Iudei este o pricinq de poticnire, wi pentru Neamuri o nebunie;

  1:24 dar pentru cei chemayi, fie Iudei, fie Greci, este puterea wi knyelepciunea lui Dumnezeu.

  1:25 Cqci nebunia lui Dumnezeu, este mai knyeleaptq deckt oamenii; wi slqbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare deckt oamenii.

  1:26 De pildq, frayilor, uitayi-vq la voi cari ayi fost chemayi: printre voi nu sknt mulyi knyelepyi kn felul lumii, nici mulyi puternici, nici mulyi de neam ales.

  1:27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca sq facq de ruwine pe cele knyelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca sq facq de ruwine pe cele tari.

  1:28 Wi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, wi lucrurile dispreyuite, ba kncq lucrurile cari nu sknt, ca sq nimiceascq pe cele ce sknt;

  1:29 pentruca nimeni sq nu se laude knaintea lui Dumnezeu.

  1:30 Wi voi, prin El, sknteyi kn Hristos Isus. El a fost fqcut de Dumnezeu pentru noi knyelepciune, neprihqnire, sfinyire wi rqscumpqrare,

  1:31 pentruca, dupq cum este scris: ,,Cine se laudq, sq se laude kn Domnul.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск