?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • -1 1:15
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  1:15 , .


  /

  ινα
  2443 μη 3361 τις 5100 ειπη 2036 5632 οτι 3754 εις 1519 το 3588 εμον 1699 ονομα 3686 εβαπτισα 907 5656

  1:15 , .  1:15 өүүүө, , .

  1:15 , .  ινα
  2443 μη 3361 τις 5100 ειπη 2036 5632 οτι 3754 εις 1519 το 3588 εμον 1699 ονομα 3686 εβαπτισα 907 5656
  Czech BKR
  1:15 Aby nkdo neekl, e jsem ve jmno sv ktil.

  1:15 , .


  Croatian Bible

  1:15 da ne bi tko rekao da ste u moje ime krteni.


  VERSE 	(15) - 

  Joh 3:28,29; 7:18 2Co 11:2


  .

  10-17

  . . : , , , . , ,
  , , .


  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

  God Rules.NET