Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Pavel, podle Bo vle povolan apotol Jee Krista, a bratr Sostenes

  1:2 crkvi Bo, kter je v Korintu, posvcenm v Kristu Jei, povolanm svatm, se vemi, kte vzvaj jmno naeho Pna Jee Krista na kadm mst, jejich i naem:

  1:3 Milost vm a pokoj od Boha, naeho Otce, a [od] Pna Jee Krista.

  1:4 Vdycky za vs dkuji svmu Bohu pro tu Bo milost, kter vm byla dna v Kristu Jei,

  1:5 e jste v nm obohaceni v kadm ohledu, kadm slovem i vekerm poznnm,

  1:6 (ponvad mezi vmi bylo utvrzeno Kristovo svdectv),

  1:7 take nemte nedostatek v dnm daru a oekvte zjeven naeho Pna Jee Krista,

  1:8 kter vs tak utvrd a do konce, [abyste byli] bezhonn v den naeho Pna Jee Krista.

  1:9 Vrn [je] Bh, jm jste byli povolni ke spoleenstv jeho Syna Jee Krista, naeho Pna!

  1:10 Prosm vs vak, brati, jmnem naeho Pna Jee Krista, abyste vichni mluvili stejn a aby mezi vmi nebyly roztrky, ale abyste byli dokonale spojeni v te mysli a v tomt sudku.

  1:11 Chloini [domc] mi toti o vs, moji brati, oznmili, e jsou mezi vmi svry.

  1:12 Mnm pak to, e kad z vs k: "J jsem Pavlv," "J zase Apollv," "J zase Kfv" a "J zase Kristv."

  1:13 Je Kristus rozdlen? Byl snad za vs ukiovn Pavel? Anebo jste byli poktni ve jmno Pavla?

  1:14 Dkuji Bohu, e jsem nikoho z vs nepoktil, krom Krispa a Gaia,

  1:15 aby nkdo neekl, e jsem ktil ve sv jmno.

  1:16 Poktil jsem vlastn i tpnv dm. Jinak nevm, e bych poktil nkoho dalho.

  1:17 Kristus m toti neposlal ktt, ale kzat evangelium, ne v moudrosti ei, aby snad nebyl zmaen Kristv k.

  1:18 Nebo slovo ke je tm, kte hynou, blznovstvm, ale pro ns, kte dochzmespasen, je [to] Bo moc.

  1:19 Je pece napsno: "Zahubm moudrost moudrch a rozumnost rozumnch zavrhnu."

  1:20 Kde [je] moudr? Kde zkonk? Kde [je] myslitel tohoto vku? Neobrtil Bh moudrost tohoto svta v blznovstv?

  1:21 Kdy toti v Bo moudrosti svt nepoznal Boha skrze moudrost, zalbilo se Bohu spasit vc skrze blznivost kzn.

  1:22 id toti daj znamen, ekov zase hledaj moudrost,

  1:23 ale my keme Krista ukiovanho - pohoren pro idy a blznovstv pro eky,

  1:24 tm vak, kte jsou povolni, jak idm, tak ekm, Krista - Bo moc a Bo moudrost.

  1:25 Protoe Bo blzniv je moudej ne lid a Bo slab je silnj ne lid.

  1:26 Vidte pece sv povoln, brati, e nemnoz [jsou] moud podle tla, nemnoz mocn, nemnoz urozen.

  1:27 Ale blzniv tohoto svta Bh vyvolil, aby zahanbil moudr. A slab tohoto svta Bh vyvolil, aby zahanbil siln.

  1:28 A neurozen tohoto svta a opovren Bh vyvolil, ba dokonce to, co nen, aby obrtil vnive to, co je,

  1:29 aby se ped nm nemohlo chlubit dn tlo.

  1:30 Vy jste vak z nho v Kristu Jei, kter se nm stal Bo moudrost, spravedlnost, posvcenm i vykoupenm,

  1:31 aby [bylo] tak, jak je napsno: "Kdo se chlub, a se chlub v Pnu."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .