Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 16

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  16:1 Doporuuji vm Fb, nai sestru, kter je sluebnic crkve v Kenchrejch,

  16:2 abyste ji pijali v Pnu, jak se slu na svat, a [abyste] stli pi n, v jakkoli zleitosti by vs potebovala, nebo i ona byla zastnkyn mnohch i m samotnho.

  16:3 Pozdravte Priscillu a Akvilu, m spolupracovnky v Kristu Jei,

  16:4 kte pro mj ivot nasadili vlastn hrdlo a kterm dkuji nejen j, ale tak vechny crkve z pohan;

  16:5 [pozdravte] i crkev v jejich dom. Pozdravte mho milovanho Epeneta, kter je prvotinou Achje v Kristu.

  16:6 Pozdravte Marii, kter se pro ns mnoho napracovala.

  16:7 Pozdravte Andronika a Junia, m pbuzn a spoluvzn, kte jsou vznamn mezi apotoly, kte tak byli v Kristu pede mnou.

  16:8 Pozdravte Amplia, mho milovanho v Pnu.

  16:9 Pozdravte Urbana, naeho spolupracovnka v Kristu, a Stachyna, mho milovanho.

  16:10 Pozdravte Apella, osvdenho v Kristu. Pozdravte [domc] Aristobulovy.

  16:11 Pozdravte Herodiona, mho pbuznho. Pozdravte [domc] Narkisovy, kte jsou v Pnu.

  16:12 Pozdravte Tryfnu a Tryfsu, kter pracuj v Pnu. Pozdravte milovanou Persidu, kter se v Pnu velmi napracovala.

  16:13 Pozdravte Rufa, vyvolenho v Pnu, a jeho i moji matku.

  16:14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrba, Hermu i bratry, kte jsou s nimi.

  16:15 Pozdravte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru a Olympa i vechny svat, kte jsou s nimi.

  16:16 Pozdravte se navzjem svatm polibkem. Pozdravuj vs Kristovy crkve.

  16:17 Vyzvm vs vak, brati, abyste si dvali pozor na ty, kdo psob roztrky a pohoren proti uen, kter jste poznali, a vyvarujte se jich.

  16:18 Nebo takov neslou naemu Pnu Jei Kristu, ale svmu bichu a lahodnmi emi a pochlebovnm klamou srdce nevinnch.

  16:19 Vdy vae poslunost dospla ke vem! Raduji se tedy z vs, ale chci, abyste byli moud v dobrm, avak prostodu ve zlm.

  16:20 Bh pokoje pak rozdrt Satana pod vaima nohama brzy. Milost naeho Pna Jee Krista s vmi. Amen.

  16:21 Pozdravuje vs Timoteus, mj spolupracovnk, a Lukios, Json a Sozipater, moji pbuzn.

  16:22 Pozdravuji vs v Pnu j, Tercius, kter jsem tento dopis psal.

  16:23 Pozdravuje vs Gaius, hostitel mj i cel crkve. Pozdravuje vs Erastus, mstsk sprvce, a bratr Kvartus.

  16:24 Milost naeho Pna Jee Krista s vmi vemi. Amen.

  16:25 A Tomu, kter je schopen vs poslit podle mho evangelia a kzn Jee Krista, podle zjeven tajemstv, kter bylo po vn asy skryto,

  16:26 ale nyn bylo zjeveno a podle nazen vnho Boha bylo oznmeno skrze prorock Psma vem nrodm k poslunosti vry -

  16:27 jedinmu moudrmu Bohu [bu] slva skrze Jee Krista na vky. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .