Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 28

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  28:1 Ahazu je bilo dvadeset godina kad se zakraljio, a kraljevao je esnaest godina u Jeruzalemu, ali nije inio to je pravo u Jahvinim oima kao to je inio njegov otac David.

  28:2 ivio je poput izraelskih kraljeva, pa je i likove salio baalima.

  28:3 Sam je prinosio kad u dolini Hinomova sina i proveo vlastite sinove kroz oganj, po gnusnom obiaju krivoboakih naroda to ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima.

  28:4 Prinosio je rtve i kadio po uzviicama i breuljcima i pod svakim zelenim drvetom.

  28:5 Zato ga Jahve, njegov Bog, predade u ruke aramejskom kralju te ga on potue, zarobi mu veliko mnotvo ljudi i odvede ih u Damask. Jo je bio predan u ruke izraelskom kralju koji ga je hametice porazio.

  28:6 Remalijin je sin Pekah pobio meu Judejcima sto dvadeset tisua hrabrih junaka u jedan dan, jer su bili ostavili Jahvu, Boga svojih otaca.

  28:7 A junak od Efrajimova plemena Zikri pogubio je kraljeva sina Maaseju i dvorskoga upravitelja Azrikama i Elkanu, drugoga do kralja.

  28:8 Izraelovi su sinovi zarobili od svoje brae dvjesta tisua ena, sinova i keri, a zadobili su i silan plijen od njih i odnijeli ga u Samariju.

  28:9 Ondje bijae Jahvin prorok po imenu Oded; izaao on pred vojsku to je ila u Samariju i rekao: "Gle, Jahve, Bog vaih otaca, razjario se na Judejce i zato ih je predao u vae ruke te ste ih gnjevno pobili da je do neba doprlo.

  28:10 A sada jo mislite podjarmiti Judejce i Jeruzalemce da vam budu robovi i robinje; a ipak, niste li i vi puni krivice prema Jahvi, svome Bogu?

  28:11 Zato me posluajte sada i vratite to roblje to ga zarobiste od svoje brae, jer e se izliti na vas Jahvin gnjev."

  28:12 Tada ustadoe neki izmeu glavara Efrajimovih sinova, i to Johananov sin Azarja, Meilemotov sin Berekja i alumov sin Ezekija, Hadlajev sin Amasa, na one to su se vraali s vojske.

  28:13 Pa im rekoe: "Nemojte dovoditi ovamo toga roblja, jer, uz krivicu koja je na nama pred Jahvom, vi mislite jo dometnuti na nae grijehe i na nau krivicu, kao da nije dosta velika naa krivica i jarosni gnjev na Izraelu."

  28:14 Tada ostavie ratnici roblje i plijen pred knezovima i svim zborom.

  28:15 Onda su poimence prozvani ljudi ustali, osokolili robove, obukli sve gole u odjeu iz plijena; a kad su ih obukli, obuli, nahranili, napojili i namazali, poveli su na magarcima sve iznemogle i odveli ih u palmov grad Jerihon do njihove brae, a potom se vratili u Samariju.

  28:16 U to je doba kralj Ahaz zamolio asirske kraljeve da mu pomognu.

  28:17 Edomci bijahu opet navalili i porazili Judejce te ih odveli u roblje.

  28:18 Filistejci se rairili po gradovima Judejske efele i Negeba i, zauzevi Bet-eme, Ajalon, Gederot i Soko sa selima, Timnu sa selima i Gimzo sa selima, nastanili se ondje.

  28:19 Jahve je poeo poniavati Judejce zbog judejskoga kralja Ahaza, jer je Ahaz razuzdao Judejce i teko se iznevjerio Jahvi.

  28:20 Doao je na nj asirski kralj Tiglat-Pileser i pritijesnio ga umjesto da ga utvrdi.

  28:21 Ahaz bijae opljakao Jahvin Dom, kraljevski dvor i knezove, i sve to dao asirskom kralju, ali mu nita nije pomoglo.

  28:22 Dok je bio u nevolji, postao je jo nevjerniji Jahvi; takav je bio kralj Ahaz.

  28:23 Poeo je rtvovati damaanskim bogovima koji su ga porazili, mislei: "Kad bogovi aramejskih kraljeva njima pomau, rtvovat u im da bi i meni pomagali." Ali su oni bili na propast njemu i svem Izraelu.

  28:24 Ahaz je pokupio posue iz Bojega Doma, slupao ga, zatvorio vrata Jahvina Doma i podigao rtvenike po svim uglovima u Jeruzalemu.

  28:25 I u svakom je pojedinom judejskom gradu podigao uzviice da kadi tuim bogovima, draei Jahvu, Boga otaca.

  28:26 Ostala su njegova djela i svi njegovi putovi, od prvih do posljednjih, zapisani u Knjizi o judejskim i izraelskim kraljevima.

  28:27 Onda je Ahaz poinuo kod otaca. Sahranili su ga u Gradu, u Jeruzalemu, ali ga nisu unijeli u grobnicu judejskih kraljeva. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Ezekija.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .