Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 23

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  23:1 Pavao uprije pogled u Vijee i ree: "Brao, ja sam posve mirne savjesti ivio pred Bogom sve do dana dananjega."

  23:2 Nato veliki sveenik Ananija naredi onima to stajahu uza nj da ga udare po ustima.

  23:3 Onda mu Pavao ree: "Udarit e Bog tebe, zide obijeljeni! Ti li sjedi da me po Zakonu sudi, a protuzakonito zapovijeda da me biju?"

  23:4 Oni to su ondje stajali rekoe nato: "Zar velikog sveenika Bojega da pogruje?"

  23:5 Pavao odvrati: "Nisam znao, brao, da je veliki sveenik. Ta pisano je: Glavara naroda svoga ne proklinji."

  23:6 Pavao je znao da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji pa povika u Vijeu: "Brao, ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se zbog nade, uskrsnua mrtvih."

  23:7 Tek to je on to rekao, nasta razmirica izmeu farizeja i saduceja i mnotvo se razdijeli.

  23:8 Jer saduceji vele da nema uskrsnua, ni anela, ni duha, a farizeji sve to priznaju.

  23:9 Nasta velika graja te ustadoe neki pismoznanci farizejske stranke i zaotre boj govorei: "Nita zlo ne nalazimo na tom ovjeku! A to ako mu je duh govorio, ili aneo?"

  23:10 Kad razmirica posta jo veom, poboja se tisunik da Pavla ne rastrgaju pa zapovjedi da vojska sie, otme ga ispred njih i povede u vojarnu.

  23:11 Idue noi pristupi mu Gospodin i ree: "Hrabro samo! Jer kao to si za me svjedoio u Jeruzalemu tako treba da i u Rimu posvjedoi!"

  23:12 Kad osvanu dan, skovae idovi urotu i zaklee se da nee ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla.

  23:13 Bilo je vie od etrdeset onih koji su skovali tu zavjeru.

  23:14 Oni odu k velikim sveenicima i starjeinama pa reknu: "Zakletvom se zaklesmo nita ne okusiti dok ne ubijemo Pavla.

  23:15 Stoga vi sada zajedno s Vijeem predoite tisuniku neka vam ga dovede kao da kanite tonije razaznati njegov sluaj. A mi smo spremni pogubiti ga prije negoli se i priblii."

  23:16 Ali sin Pavlove sestre dou za zavjeru, priblii se i ue u vojarnu dojaviti Pavlu.

  23:17 Pavao pak pozove jednog satnika i ree mu: "Ovog mladia odvedi k tisuniku: ima mu neto dojaviti."

  23:18 On ga uze, odvede k tisuniku i ree mu: "Uznik me Pavao pozva i zaiska da ovog mladia privedem k tebi; ima ti neto rei."

  23:19 Tisunik ga prihvati za ruku, povede nasamo pa ga upita: "to mi ima dojaviti?"

  23:20 "idovi su se, ree on, dogovorili da te zamole da im sutra Pavla dovede u Vijee kao da se kane tonije raspitati o njemu.

  23:21 Ne vjeruj im! U zasjedi ga eka vie od etrdeset onih koji se zaklee da nee jesti ni piti dok ga ne smaknu. Ve su spremni, samo ekaju tvoju privolu."

  23:22 Tisunik onda otpusti mladia i zapovjedi mu: "Nikomu ne kazuj da si mi to dojavio."

  23:23 Zatim dozva dva satnika i ree im: "Pripravite dvjesta vojnika, sedamdeset konjanika i dvjesta strijelaca da nakon tree none ure pou u Cezareju.

  23:24 Neka se pripravi ivina na koju e se posaditi Pavao te iv i zdrav dovesti k upravitelju Feliksu."

  23:25 Napisa i pismo ovoga sadraja:

  23:26 "Klaudije Lizija vrlom upravitelju Feliksu - pozdrav!

  23:27 Ovoga ovjeka idovi uhvatie i tek to ga ne smakoe kadli s vojskom pritrah i istrgoh im ga kada doznah da je Rimljanin.

  23:28 Htjedoh saznati za to ga okrivljuju pa ga dovedoh u njihovo Vijee.

  23:29 Utvrdih da ga okrivljuju za neto prijeporno u njihovu zakonu i da nema nikakve krivnje kojom bi zasluio smrt ili okove.

  23:30 Kad mi pak dojavie da su protiv njega skovali zavjeru, poslah ga k tebi, a tuitelje uputih neka se tebi obrate protiv njega."

  23:31 Vojnici dakle, po primljenoj naredbi uzee Pavla i odvedoe ga nou u Antipatridu.

  23:32 Sutradan ostave konjanike da s njime pou dalje, a oni se vratie u vojarnu.

  23:33 Kad konjanici stigoe u Cezareju, uruie upravitelju pismo i privedoe mu Pavla.

  23:34 Poto upravitelj proita pismo, zapita iz koje je pokrajine. Kad sazna da je iz Cilicije:

  23:35 "Sasluat u te, ree, kad pristignu i tuitelji tvoji." Onda zapovjedi uvati ga u dvoru Herodovu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .