Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 24

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  24:1 Nakon pet dana sie veliki sveenik Ananija s nekim starjeinama i odvjetnikom, nekim Tertulom te iznijee upravitelju tubu protiv Pavla.

  24:2 Poto dozvae Pavla, poe ga Tertul optuivati: "Veliki mir to ga po tebi, vrli Felikse, uivamo i boljitak to tvojom providnou narodu ovomu nastaje,

  24:3 u svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnou.

  24:4 Ali, da ti dulje ne dodijavam, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko poslua.

  24:5 Utvrdismo da je ovaj ovjek kuga, da pokree bune meu svim idovima po svijetu, da je kolovoa nazaretske sljedbe,

  24:6 da je ak i Hram pokuao oskvrnuti pa ga uhitismo.

  24:7 #

  24:8 Od njega, ako ga o svemu tomu ispita, moe saznati za to ga mi optuujemo."

  24:9 Podrae ga i idovi tvrdei da je tako.

  24:10 Nato Pavao odvrati poto mu upravitelj kimnu da govori: "Kako znam da si ve mnogo godina sudac narodu ovomu, mirne se due branim.

  24:11 Ta moe se osvjedoiti da nema vie od dvanaest dana otkad uzaoh u Jeruzalem da se poklonim.

  24:12 A nisu me nali ni u Hramu da s kim raspravljam ili bunu podiem, ni u sinagogama, ni po gradu.

  24:13 I ne mogu ti dokazati ono za to me sada optuuju."

  24:14 "Jamim ti, naprotiv, ovo: Putom koji nazivaju sljedbom sluim otakom Bogu vjerujui u sve to je u Zakonu i u Prorocima napisano,

  24:15 uzdajui se u Boga da e uskrsnuti pravednici i nepravednici, to oni i sami oekuju.

  24:16 Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima."

  24:17 "Nakon vie godina dooh da donesem milostinju za svoj narod i prinose;

  24:18 dok sam ih prinosio, naoe me posveena u Hramu, a ne sa svjetinom ni u meteu.

  24:19 Ali neki idovi iz Azije - da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optue me ako to imaju protiv mene.

  24:20 Ili neka ovi sami kau: koji su zloin na meni nali kad sam stajao pred Vijeem,

  24:21 osim moda one jedne rijei koju doviknuh meu njima stojei: Zbog uskrsnua mrtvih sudi mi se danas pred vama!"

  24:22 Nato Feliks, koji je tono znao sve o ovom Putu, odgodi njihovu parnicu rekavi: "Kada doe tisunik Lizija, rijeit u va spor."

  24:23 Satniku pak naredi da se Pavao uva, ali da uiva olakice i da se nikomu od njegovih ne brani posluivati ga.

  24:24 Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom enom Druzilom koja bijae idovka; posla po Pavla i poslua ga o vjeri u Isusa Krista.

  24:25 Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdrljivosti i buduem Sudu, Feliks uplaen ree: "Zasad idi, a kad naem vremena, pozvat u te."

  24:26 Ujedno se nadao da e mu Pavao dati novaca. Zato ga je ee pozivao i s njim razgovarao.

  24:27 Nakon dvije godine dobi Feliks za nasljednika Porcija Festa. Hotei ugoditi idovima, ostavi Feliks Pavla u okovima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .