Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DANIEL 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Kralj Nabukodonozor odredi da se naini zlatni kip, visok ezdeset lakata i irok est, i da ga postave u ravnici Duri, u pokrajini babilonskoj.

  3:2 Kralj Nabukodonozor pozva satrape, namjesnike, upravitelje, savjetnike, rizniare, suce i zakonoznance i sve namjesnike pokrajina da dou na posvetu kipa to ga podie kralj Nabukodonozor.

  3:3 Tada se sakupie satrapi, namjesnici, upravitelji, savjetnici, rizniari, suci i zakonoznanci i svi namjesnici pokrajinske vlasti na posvetu kipa to ga podie kralj Nabukodonozor. I stadoe pred kip to podie Nabukodonozor.

  3:4 Glasnik proglasi: "O narodi, plemena i jezici, evo to vam se nareuje:

  3:5 u asu kad zaujete zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacite se na tlo i poklonite se zlatnome kipu to ga podie kralj Nabukodonozor!

  3:6 Tko se ne baci na tlo i ne pokloni, bit e smjesta baen u pe uarenu."

  3:7 Zato, im zaue zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacie se na tlo svi narodi, plemena i jezici klanjajui se zlatnome kipu to ga podie kralj Nabukodonozor.

  3:8 Uto dooe neki Kaldejci i optuie Judejce.

  3:9 Rekoe kralju Nabukodonozoru: "O kralju, iv bio dovijeka!

  3:10 Ti si, kralju, naredio svakom ovjeku koji zauje zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala da se baci na tlo i da se pokloni zlatnome kipu;

  3:11 a tko se ne baci na tlo i ne pokloni, da bude baen u pe uarenu.

  3:12 A evo, ovdje su Judejci koje si postavio za upravitelje pokrajine babilonske: adrak, Meak i Abed Nego. Ti ljudi ne mare za te, o kralju; oni ne tuju tvojih bogova i nisu se poklonili zlatnome kipu to si ga podigao."

  3:13 Nabukodonozor, bijesan i gnjevan, pozva adraka, Meaka i Abed Nega. Odmah ih dovedoe pred kralja.

  3:14 A Nabukodonozor im ree: "Je li istina, adrae, Meae i Abed Nego, da vi ne tujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnome kipu to ga podigoh?

  3:15 Jeste li voljni, im zaujete zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciti se na tlo i pokloniti se kipu to ga nainih? Ako li mu se ne poklonite, bit ete smjesta baeni u pe uarenu; i koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje?"

  3:16 adrak, Meak i Abed Nego odgovorie kralju Nabukodonozoru: "Ne treba da ti odgovorimo na to.

  3:17 Bog na, kome sluimo, moe nas izbaviti iz uarene pei i od ruke tvoje, kralju; on e nas i izbaviti.

  3:18 No ako toga i ne uini, znaj, o kralju: mi neemo sluiti tvojemu bogu niti emo se pokloniti kipu to si ga podigao."

  3:19 Na te rijei kralj Nabukodonozor uskipje bijesom, a lice mu se iznakazi na adraka, Meaka i Abed Nega.

  3:20 On naredi da se pe ugrije sedam puta jae no inae i jakim ljudima iz svoje vojske zapovjedi da sveu adraka, Meaka i Abed Nega i bace u pe punu arkoga ognja.

  3:21 Svezae ih, dakle, i u platevima, obui i kapama bacie u zaarenu pe.

  3:22 Kako kraljeva zapovijed bijae urna a pe preko mjere uarena, plamen ubi ljude koji su bacali adraka, Meaka i Abed Nega.

  3:23 A tri ovjeka - adrak, Meak i Abed Nego - padoe svezani u zaarenu pe.

  3:24 Tada se kralj Nabukodonozor zaprepasti i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike: "Nismo li bacili ova tri ovjeka svezana u oganj?" Oni odgovorie: "Jesmo, kralju!"

  3:25 Stavi Azarja otvori usta i pomoli se usred ognja ovako:

  3:25 On ree: "Ali ja vidim etiri ovjeka, odrijeeni eu po vatri i nita im se zlo ne dogaa; etvrti je slian sinu Bojemu."

  3:26 "Blagoslovljen i hvaljen budi, Gospode, Boe otaca naih, i neka ime tvoje bude slavljeno dovijeka!

  3:26 Nabukodonozor prie vratima uarene pei i viknu: "adrae, Meae i Abed Nego, sluge Boga Vinjega, iziite i doite ovamo!" Tada izioe iz ognja adrak, Meak i Abed Nego.

  3:27 Pravedan si u svemu to uini nama, sva su tvoja djela istinita, svi tvoji putovi pravi, svi tvoji sudovi istina.

  3:27 Sakupie se satrapi, starjeine, upravitelji i kraljevi savjetnici da vide te ljude: oganj ne bijae naudio njihovu tijelu, kosa im na glavi neopaljena, platevi im neoteeni, nikakav se zadah ognja ne bijae uhvatio njih.

  3:28 Po pravdi si presudio u svemu to si poslao na nas i na sveti grad otaca naih, Jeruzalem: zbog naih si grijeha ovako postupio s nama, u istini i pravednosti.

  3:28 Nabukodonozor viknu: "Blagoslovljen bio Bog adrakov, Meakov i Abed Negov, koji je poslao svog anela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega te se ne pokorie kraljevoj naredbi, ve radije predadoe svoje tijelo ognju negoli da tuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu!

  3:29 Zgrijeili smo i poinili bezakonje odmetnuvi se od tebe, sagrijeili teko; ne sluasmo naredbe tvoje.

  3:29 Nareujem dakle: O narodi, plemena i jezici, svatko izmeu vas tko bi pogrdio Boga adrakova, Meakova i Abed Negova neka bude raskomadan, a njegova kua pretvorena u smetlite, jer nema boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj."

  3:30 Nismo ih uvali i nismo vrili to nam bijae nareeno za nae dobro.

  3:30 Tada kralj uzvisi adraka, Meaka i Abed Nega na visoke poloaje u pokrajini babilonskoj.

  3:31 Sve to si poslao na nas, sve to si nam uinio, pravedno si uinio.

  3:31 Nabukodonozor, kralj, svim plemenima, narodima i jezicima po svoj zemlji: Obilovali mirom!

  3:32 Kad si nas predao u ruke bezakonika, dumana naih, najgorih odmetnika, i kralju nepravednom, najgorem na zemlji,

  3:32 Svidjelo mi se obznaniti vam znakove i udesa to ih na meni uini Bog Svevinji.

  3:33 te danas ne smijemo otvoriti usta: sramota i ruglo pokrivaju one koji ti slue i tebi se klanjaju.

  3:33 Znakovi njegovi kako su veliki! udesa njegova kako silna! Kraljevstvo njegovo - kraljevstvo vjeno! Vlast njegova za sva pokoljenja!

  3:34 O, ne zapusti nas zauvijek, zbog imena svoga, i ne razvrgni Saveza svoga,

  3:35 ne uskrati nam svoje milosre zbog Abrahama, miljenika svoga; zbog Izaka, sluge svojega; zbog Izraela, sveca svojega,

  3:36 kojima si obeao umnoit' potomstvo kao zvijezde nebeske i kao pijesak na obali morskoj.

  3:37 Gospode, postadosmo najmanji meu narodima, prezreni po svoj zemlji poradi grijeha svojih.

  3:38 Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, paljenice, klanice, prinosa, kada, ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi

  3:39 i da naemo milosre. No primi nas slomljene due, duha ponizna!

  3:40 Kao paljenice ovnova i bikova, kao tisue pretilih janjaca - takva nek' bude rtva naa pred tobom danas da nas pomiri s tobom - jer se nee postidjeti oni koji se u te uzdaju.

  3:41 Odsada emo svim srcem slijediti tebe, tebe se bojati i traiti lice tvoje.

  3:42 Ne postidi nas, ve postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj!

  3:43 Izbavi nas, kao neko, udesima svojim, proslavi ime svoje, Gospode!

  3:44 Neka se postide oni koji zlo ine slugama tvojim: neka se postide svoga nasilja i neka im sila skrena bude!

  3:45 Nek' znaju da si ti jedini Bog i Gospod, slavan po svoj zemlji!" Aneo Gospodnji u uarenoj pei

  3:46 Kraljeve sluge koje ih bijahu bacile u pe neprestano poticahu oganj zemnim uljem, smolom, kuinama i vinjagom,

  3:47 tako te plamen lizae etrdeset i devet lakata iznad pei.

  3:48 Buknuvi, spali Kaldejce koji se naoe oko pei.

  3:49 No Aneo Gospodnji sie u pe k Azarji i njegovim drugovima; izagna plamen ognja iz pei

  3:50 te usred pei puhae kao rosni lahor, a oganj ih ne dodirnu niti im zadade bol ili kakvu neugodnost. Pjesma triju mladia

  3:51 Tada sva trojica zapjevae u pei jednim glasom, slavei i blagoslivljajui Boga:

  3:52 "Blagoslovljen budi, Gospodine, Boe otaca naih, hvaljen i uzvisivan dovijeka! Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje, hvaljeno i uzvisivano dovijeka!

  3:53 Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, hvaljen i slavljen dovijeka!

  3:54 Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, hvaljen i uzvisivan dovijeka!

  3:55 Blagoslovljen, ti to istrauje bezdane i sjedi nad kerubima, hvaljen i uzvisivan dovijeka!

  3:56 Blagoslovljen budi na svodu nebeskom, hvaljen i slavljen dovijeka!

  3:57 Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:58 Aneli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:59 Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:60 Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:61 Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:62 Sunce i mjesee, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:63 Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:64 Sve kie i rose, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:65 Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:66 Ognju i are, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:67 Studeni i vruino, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:68 Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:69 Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:70 Tue i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:71 Noi i dani, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:72 Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:73 Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:74 Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!

  3:75 Bregovi i breuljci, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:76 Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:77 Izvori, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:78 Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:79 Kitovi i sve to se mie u vodama, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:80 Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:81 Sve divlje i pitome ivotinje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:82 Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:83 Izraele, blagoslivljaj Gospoda: hvali i uzvisuj ga dovijeka!

  3:84 Sveenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:85 Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:86 Dusi i due pravednih, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:87 Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

  3:88 Hananijo, Azarjo, Miaele, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Jer on nas je spasio od Podzemlja, on nas je istrgao iz ruke smrti, on nas je izbavio iz pei uarene, on nas je izbavio iz plamena.

  3:89 Slavite Gospoda jer je dobar, jer je vjena ljubav njegova!

  3:90 Svi tovatelji Gospodnji, blagoslivljajte Boga nad bogovima, hvalite i zahvaljujte, jer vjena je ljubav njegova!"

  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .