Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 20

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  20:1 Ako poe u rat na svoje neprijatelje te vidi konje, kola i narod brojniji od sebe, ne boj ih se! Ta s tobom je Jahve, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske.

  20:2 Prije boja neka sveenik istupi i govori narodu.

  20:3 Neka im kae: 'uj, Izraele! Danas polazite u boj na neprijatelje svoje. Neka vam srca ne klonu! Ne plaite se! Ne bojte se! Ne drite pred njima!

  20:4 Ta Jahve, Bog va, ide s vama da se bori za vas protiv vaih neprijatelja i da vas spasi.'

  20:5 Potom neka narodu progovore nadglednici: 'Ima li koga da je sagradio novu kuu a nije se u nju uselio? Neka se vrati kui svojoj da ne pogine u boju pa da se tko drugi u nju ne useli.

  20:6 Ima li koga da je zasadio vinograd a jo ga nije brao? Neka se vrati domu svome da u boju ne pogine te da mu drugi roda ne obere.

  20:7 Ima li koga da se zaruio a nije se oenio? Neka se vrati domu svome da u boju ne pogine te da mu tko drugi zarunice ne odvede.'

  20:8 Neka nadglednici nastave te narodu kau: 'Tko se boji i kome srce trne, neka se vrati domu svome da ne trne srce njegovoj brai kao njemu.'

  20:9 Kad nadglednici zavre govor narodu, neka vojni zapovjednici stanu na elo naroda.

  20:10 Kada doe pod koji grad da na nj navali, najprije mu ponudi mir.

  20:11 Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata svoja, sav narod to se nae u njemu podvrgni tlaki neka za te radi.

  20:12 Ali ako odbije tvoj mir i zarati s tobom, opsjedni ga.

  20:13 Kad ti ga Jahve, Bog tvoj, preda u ruke, sve njegove mukarce pobij otrim maem!

  20:14 A ene, djecu, stoku, sve to bude u gradu - sav plijen - uzmi sebi i uivaj plijen od svojih neprijatelja to ti ga daje Jahve, Bog tvoj.

  20:15 Tako ini sa svim gradovima koji budu vrlo daleko od tebe, koji ne budu gradovi ovih naroda odavde.

  20:16 U gradovima onih naroda koje ti Jahve, Bog tvoj, preda u batinu nita ne ostavljaj na ivotu

  20:17 nego ih udari 'heremom' - kletim unitenjem: Hetite i Amorejce, Kanaance i Periane, Hivijce i Jebusejce, kako ti je Jahve, Bog tvoj, naredio,

  20:18 tako da vas ne naue initi sve one odvratnosti to ih ine svojim bogovima te da ne sagrijeite protiv Jahve, Boga svoga.

  20:19 Kad navali na kakav grad pa ga moradne dugo opsjedati da ga osvoji, nemoj unitavati njegovih stabala zasijecajui u njih sjekirom. Moe im jesti plod, a nemoj ih sjei. Jer poljska stabla nisu ljudi da bi ispred tebe mogla bjeati u utvrdu.

  20:20 Jedino stabla za koja zna da nisu voke moe nititi; njih moe sjei i od njih praviti naprave za opsadu grada koji je u ratu protiv tebe dok ne padne.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .