Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  22:1 Ako se lopov zatee gdje probija zid, pa mu se zada smrtan udarac, njegovu krv ne treba osveivati.

  22:2 No ako je ve izilo sunce, njegovu krv treba osvetiti. Lopov mora tetu nadoknaditi. Ako nema nita, njega za njegovu krau treba prodati.

  22:3 Nae li se ukradeno ivine ivo u njegovu vlasnitvu - govee, magare ili koja glava sitne stoke - treba da ga plati dvostruko."

  22:4 "Tko opustoi njivu ili vinograd pustivi svoju stoku da obrsti tue, neka nadoknadi onim to najbolje nae na svojoj njivi i u svome vinogradu.

  22:5 Tko zapali vatru pa ona zahvati dra te izgori ito u snopu, u klasu ili na njivi, onaj tko je vatru zapalio mora tetu nadoknaditi.

  22:6 Kad tko poloi kod znanca novac ili stvari na uvanje, pa budu pokradene iz njegove kue, ako se lopov pronae, mora dvostruko platiti.

  22:7 Ako se lopov ne pronae, vlasnik kue neka se primakne k Bogu, da se dokae kako on nije spustio svoje ruke na dobra svoga blinjega.

  22:8 Za svaki prekraj pronevjere - radilo se o goveetu, magaretu, sitnoj stoci, odjei ili bilo kojoj izgubljenoj stvari za koju se ustvrdi: to je ono! - treba spor iznijeti pred Boga. Onaj koga Bog proglasi krivim neka plati dvostruko drugome.

  22:9 Kad tko povjeri svome susjedu magare, govee, glavu sitne stoke ili bilo kakvo ivine, pa ono ugine, osakati se ili ga tko odvede a da ne bude svjedoka,

  22:10 zakletva pred Jahvom neka odlui meu obojicom je li uvar posegao za dobrom svoga blinjega ili nije. Neka je vlasniku to dovoljno, a uvar nije duan da nadoknauje.

  22:11 Nae li se da je on ukrao, mora tetu nadoknaditi.

  22:12 Ako ga zvijer razdere, neka ga donese za dokaz, tako da za razderano ne daje odtete.

  22:13 Kad tko posudi ivinu na izor od svoga susjeda, pa se ona osakati ili ugine dok joj vlasnik nije bio s njom, neka plati odtetu.

  22:14 Je li vlasnik bio s njom, odtete mu ne daje; ali ako je bila unajmljena na izor, neka doe po svoju nadnicu."

  22:15 "Ako tko zavede djevojku koja nije zaruena i s njom legne, neka za nju dadne enidbenu procjenu i uzme je za enu.

  22:16 Ako njezin otac odbije da mu je dadne, zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti enidbene procjene za djevojku.

  22:17 Ne doputaj da vraarica ivi!

  22:18 Tko bi god sa ivinom legao, treba ga kazniti smru.

  22:19 Tko bi prinosio rtve kojemu kumiru - osim Jahvi jedinom - neka bude izruen prokletstvu, potpuno uniten.

  22:20 Ne tlai pridolicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridolice u zemlji egipatskoj.

  22:21 Ne cvilite udovice i siroeta!

  22:22 Ako ih ucvili i oni zavape k meni, sigurno u njihove vapaje usliati.

  22:23 Moj e se gnjev raspaliti i maem u vas pogubiti. Tako e vam ene ostati udovice a djeca siroad.

  22:24 Ako uzajmi novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne namei mu kamata!

  22:25 Uzme li svome susjedu ogrta u zalog, mora mu ga vratiti prije zalaza sunca.

  22:26 Ta to mu je jedini pokriva kojim omata svoje tijelo i u kojem moe lei. Ako k meni zavapi, usliat u ga jer sam ja milostiv!

  22:27 Ne huli Boga i ne psuj glavara svoga naroda.

  22:28 Ne oklijevaj s prinosima od svoga obilja s gumna i od svoga mladog vina! Meni daj prvoroenca od svojih sinova.

  22:29 Isto uini sa svojim govedima i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, a osmoga dana da si ga meni dao!

  22:30 Budite narod meni posveen! Zato nemojte jesti mesa od ivotinje koju je rastrgala zvjerad nego je bacite paadi!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .