Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 23

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  23:1 "Nemojte davati lane izjave! Ne pomai zlikovcu svjedoei krivo!

  23:2 Ne povodi se za mnotvom da ini zlo; niti svjedoi u parnici stajui na stranu veine protiv pravde.

  23:3 Ne smije biti pristran prema siromahu u njegovoj parnici.

  23:4 Kad nabasa na zalutalo govee ili magare svoga neprijatelja, mora mu ga natrag dovesti.

  23:5 Ako opazi magarca onoga koji te mrzi kako je pao pod svojim tovarom, nemoj ga ostaviti: zajedno s njegovim gospodarom mora mu pomoi da se digne.

  23:6 Ne krnji prava svome siromahu u njegovoj parnici.

  23:7 Stoj daleko od lane optube; ne ubijaj neduna i pravedna, jer ja zlikovcu ne pratam.

  23:8 Ne primaj mita, jer mito zasljepljuje i one koji najjasnije gledaju i upropauje pravo pravednika.

  23:9 Ne ugnjetavaj pridolicu! Ta znate kako je pridolici; i sami ste bili pridolice u zemlji egipatskoj."

  23:10 "est godina zasijavaj svoju zemlju i njezine plodove pobiri,

  23:11 a sedme je godine pusti da poiva neobraena. Neka se s nje hrani sirotinja tvoga naroda, a to njoj ostane, neka pojede poljska ivina. Radi tako i sa svojim vinogradom i svojim maslinikom.

  23:12 est dana obavljaj svoj posao, ali sedmoga dana od posala odustani, da ti otpoine vo i magarac i da odahne sin tvoje slukinje i pridolica.

  23:13 Pripazite na sve to sam vam rekao. Ne spominjite imena drugih bogova. Neka se to i ne uje iz tvojih usta."

  23:14 "Triput na godinu odravaj u moju ast svetkovinu.

  23:15 Slavi Blagdan beskvasnoga kruha. U odreeno vrijeme u mjesecu Abibu - jer si u njemu iz Egipta iziao - sedam dana jedi beskvasan kruh, kako sam ti naredio. Neka nitko ne stupa preda me praznih ruku!

  23:16 Onda slavi Blagdan etve - prvina to ih donose polja koja zasijava. Zatim Blagdan berbe na koncu godine, kad s polja pokupi plodove svoga truda.

  23:17 Triput na godinu neka svi tvoji muki stupe pred Gospodara Jahvu.

  23:18 Krv rtve koju u moju ast rtvuje nemoj prinositi s ukvasanim kruhom; salo od rtve prinesene na moju svetkovinu ne ostavljaj za sutradan.

  23:19 Donosi u kuu Jahve, svoga Boga, najbolje prvine sa svoje zemlje. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke."

  23:20 "aljem, evo, svog anela pred tobom da te uva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio.

  23:21 Potuj ga i sluaj! Ne buni se protiv njega, jer vam nee opratati prekraje: ta moje je ime u njemu.

  23:22 Ako mu se bude vjerno pokoravao i bude vrio sve to sam naredio, ja u biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.

  23:23 Aneo e moj ii pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Periana, Kanaanaca, Hivijaca i Jebusejaca da ih unitim.

  23:24 Nemoj se klanjati njihovim kumirima niti im iskazuj tovanje; ne postupaj kako oni rade nego njihove kumire porui i stupove im porazbijaj.

  23:25 Iskazujte tovanje Jahvi, Bogu svome, pa u blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest.

  23:26 U tvojoj zemlji nee biti pometkinje; ja u uiniti punim broj tvojih dana.

  23:27 Pred tobom u odaslati stravu svoju; u mete u baciti sav svijet meu koji dospije i uinit u da svi tvoji neprijatelji bjee pred tobom.

  23:28 Strljene u pred tobom odailjati da ispred tebe tjeraju u bijeg Hivijce, Kanaance i Hetite.

  23:29 Neu ih otjerati ispred tebe u jednoj godini, da zemlja ne opusti i divlje se ivotinje ne razmnoe na tvoju tetu.

  23:30 Tjerat u ih ispred tebe malo-pomalo dok ti potomstvo ne odraste, tako da zemlju zaposjedne.

  23:31 Postavit u ti granicu: od Crvenoga do Filistejskoga mora, od pustinje pa do Rijeke. Predat u, naime, stanovnitvo zemlje u tvoje ake, a ti ga ispred sebe tjeraj.

  23:32 Ne pravi savez ni s njima ni s njihovim kumirima.

  23:33 Neka ne ostanu u tvojoj zemlji da te ne navode na grijeh protiv mene. Ako bi tovao njihove kumire, to bi ti bila stupica."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .