Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Ali se sinovi Izraelovi teko ogrijeie o "herem", jer je Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina, uzeo od ukletih stvari, i Jahve se razgnjevi na sinove Izraelove.

  7:2 Joua pak posla ljude iz Jerihona u Aj, koji lei istono od Betela, i ree im: "Uziite onamo, izvidite kraj!" Ljudi odoe te izvidjee Aj.

  7:3 Vrativi se k Joui, rekoe mu: "Ne treba da onamo uzlazi sav narod; dvije do tri tisue ljudi neka idu da osvoje Aj. Ne mui onamo sav narod, jer je ondje malo svijeta."

  7:4 Poe onamo oko tri tisue ljudi od svega naroda, ali su morali pobjei pred onima iz Aja.

  7:5 Ajani pobie oko trideset i est ljudi i tjerali su ih ispred svojih vrata do ebarima: pobili su ih na strmini. Klonu tada srce narodu kao da mu je voda u ilama.

  7:6 Razdrije Joua haljine svoje i baci se niice pred Kovegom Jahvinim, i ostade tako do veeri, on i starjeine u Izraelu, posuvi glave pepelom.

  7:7 Tada ree Joua: "Jao, Gospode Jahve, zato si preveo ovaj narod preko Jordana? Da nas preda u ruke Amorejaca da nas pobiju? Kamo sree da smo stali s onu stranu Jordana!

  7:8 Oprosti, Gospode! to drugo da reem kad je Izrael okrenuo lea pred svojim neprijateljima?

  7:9 Ako to uju Kanaanci i ostali itelji zemlje, udruit e se protiv nas da zbriu ime nae sa zemlje. to e, dakle, uiniti za veliko ime svoje?"

  7:10 A Jahve odgovori Joui: "Ustani! Zato si pao niice?

  7:11 Izrael je sagrijeio: prekrili su Savez kojim sam ih vezao. Zaista, uzee ukleto, porobie, posakrivae i prisvojie.

  7:12 I zato Izraelci ne mogu izdrati pred svojim neprijateljima, okreu lea pred protivnicima jer su postali ukleti. Ja ne mogu vie biti s vama ako iz svoje sredine ne maknete proklete.

  7:13 Ustani! Sazovi narod na posveenje i reci mu: Posvetite se za sutra, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: 'Kletva je u tebi, Izraele; i nee izdrati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine.'

  7:14 Zato sutra zorom pristupite pleme za plemenom; iz plemena koje odredi Jahve prii e rod za rodom, a onda iz roda koji oznai Jahve pristupit e obitelj po obitelj, a iz obitelji koju oznai Jahve pristupit e ovjek za ovjekom.

  7:15 I tko se tada nae s ukletom stvari, neka se spali on i sve to mu pripada, jer je prekrio Savez Jahvin i osramotio Izraela."

  7:16 Urani Joua ujutro i pozva Izraela po plemenima; pristupie i otkri se pleme Judino.

  7:17 Potom pristupi rod za rodom iz plemena Judina i pronae se rod Zerahov. Pristupie obitelji roda Zerahova, domain jedan za drugim, i pronaoe obitelj Zabdijevu.

  7:18 Naposljetku naredi Joua da pristupi obitelj Zabdijeva, mukarac jedan za drugim, i pronaao se Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina.

  7:19 Tada ree Joua Akanu: "Sine moj, daj slavu Jahvi, Bogu Izraelovu, i priznaj mu to si uinio; objasni to si uinio i nemoj mi nita tajiti."

  7:20 Akan ree Joui: "Zaista, ja sagrijeih Jahvi, Bogu Izraelovu, i evo to sam uinio:

  7:21 vidjeh u plijenu lijep inearski plat, dvije stotine srebrnjaka i zlatnu ipku vrijednu pedeset srebrnjaka, pa se polakomih i uzeh sebi. Eno je sve zakopano usred moga atora, a srebro je odozdo."

  7:22 Tada uputi Joua poslanike, koji otrae u ator. I gle, sve bijae zakopano u atoru, a odozdo srebro.

  7:23 Uzmu sve iz atora i donesu Joui i starjeinama Izraelovim i prostrijee sve pred Jahvu.

  7:24 Tada uze Joua Akana, sina Zerahova, i srebro, plat i zlatnu ipku, i sve sinove i keri njegove, volove njegove i magarad, i ovce, ator njegov i sve to bijae njegovo te ga izvede u dolinu Akor. Pratio ih sav Izrael.

  7:25 Ree Joua: "Kako si ti nas unesreio, tako danas tebe unesreio Jahve!" I kamenova ga sav Izrael.

  7:26 Potom navalie na njega gomilu kamenja, koje stoji do danas. Tako se Jahve ublai od svoga estoka gnjeva. Zbog toga se dogaaja prozva ono mjesto dolina Akor i tako se zove do danas.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .