Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 A Jerihon stajae silno utvren i zatvoren pred sinovima Izraelovim. Nitko nije izlazio niti je tko ulazio.

  6:2 Tada Jahve ree Joui: "Evo, predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegova s ratnicima.

  6:3 Svi vi ratnici obiite oko grada jedanput na dan. Tako inite est dana.

  6:4 A sedam sveenika neka nose pred Kovegom sedam truba od ovnujskih rogova. Sedmoga dana obiite sedam puta oko grada, a sveenici neka trube u trublje.

  6:5 Pa kad oteui zatrube u rog ovnujski, neka sav narod, im uje glas trube, podigne silnu bojnu viku. I sruit e se gradski bedemi, a narod neka tada ulazi svaki odande gdje se nae."

  6:6 Joua, sin Nunov, pozva k sebi sveenike i ree im: "Uzmite Koveg saveza, a sedam sveenika neka ponese sedam truba od rogova ovnujskih pred Kovegom Jahvinim."

  6:7 A narodu ree: "Poite i obiite oko grada, a ratnici neka idu pred Kovegom Jahvinim."

  6:8 I bi kako je Joua zapovjedio narodu. Poe sedam sveenika nosei trube od rogova ovnujskih: trubili su u rogove, a Koveg Jahvin iae za njima.

  6:9 Ratnici pooe pred sveenicima koji su trubili u trube, a zalaznica krenu za Kovegom. Stupali su tako dok se glas truba razlijegao.

  6:10 A narodu bijae zapovjedio Joua govorei: "Ne viite i ne dajte glasa od sebe i nijedna rije neka se ne uje iz vaih usta dok vam ne kaem: 'Viite!' Tada neka odjekne bojna vika."

  6:11 I naredi da Koveg Jahvin obie jednom oko grada pa da se vrate u tabor i ondje prenoe.

  6:12 Sutradan urani Joua, a sveenici ponesu Koveg saveza.

  6:13 A sedam sveenika koji su nosili sedam truba od rogova ovnujskih pou pred Kovegom Jahvinim. Idui trubili su u trube, ratnici iahu pred njima, a zalaznica pak za Kovegom Jahvinim dok su trube odjekivale.

  6:14 Tako i drugog dana obiu jednom oko grada pa se vrate natrag u tabor. Tako su inili est dana.

  6:15 A sedmoga dana zorom ustanu i obiu oko grada istim onakvim redom sedam puta. Samo su toga dana obili oko grada sedam puta.

  6:16 Za sedmog obilaska snano zatrube sveenici u rogove, a Joua ree narodu: "Kliite bojne poklike jer vam je Jahve predao grad!

  6:17 Grad neka bude 'herem' Jahvi - uklet i predan unitenju sa svime to je u njemu. Samo bludnica Rahaba da ostane iva i svi koji budu s njom u kui, jer je ona sakrila uhode koje smo poslali.

  6:18 A uvajte se svega ukletog u gradu da i sami ne budete prokleti to ste uzeli ukleto, jer biste time navukli prokletstvo na tabor i unesreili ga.

  6:19 Zato sve srebro i zlato, sve bakreno i eljezno posue neka bude posveeno Jahvi i pohranjeno u riznicu."

  6:20 Tada povika narod i odjeknue trube. Kada se zaori glas truba i bojni povici naroda, padoe bedemi i narod prodrije u grad, svatko odande gdje se naao, i osvojie ga.

  6:21 I tada izvrie kletvu nitei otricom maa sve to bijae u gradu: muko i ensko, staro i mlado, volove, ovce i magarad.

  6:22 A onoj dvojici to su uhodili zemlju ree Joua: "Idite u kuu one bludnice pa izvedite enu sa svima njezinima, kako joj se zakleste."

  6:23 I mladi ljudi, uhode, odoe te izvedoe Rahabu, njezina oca i njezinu majku, brau i svu rodbinu. Izvedoe sve njezine i smjestie ih izvan izraelskog tabora.

  6:24 Spalie grad i sve to bijae u njemu: uzee samo srebro, zlato, tuano i eljezno posue i stavie u riznicu Doma Jahvina.

  6:25 Ali bludnicu Rahabu, svu njenu obitelj i sve njihovo potedi Joua. Ona ostade meu Izraelcima sve do danas, jer je sakrila glasnike koje je poslao Joua da uhode Jerihon.

  6:26 Tada izree Joua ovu kletvu: "Proklet bio pred licem Jahve ovjek koji pokua da ponovo gradi Jerihon: gradio mu temelje na svom prvencu, podizao mu vrata na svome mezimcu!"

  6:27 Jahve je bio s Jouom te se pronio glas o njemu po svoj zemlji.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .