Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 Poslije Abimeleka ustao je Tola, sin Pue, sina Dodova, da izbavi Izraela. On bijae iz Jisakarova plemena, a ivio je u amiru, u Efrajimovoj gori.

  10:2 Bio je sudac Izraelu dvadeset i tri godine, a kad je umro, pokopali su ga u amiru.

  10:3 Poslije njega ustao je Jair Gileaanin, koji je bio sudac Izraelu dvadeset i dvije godine.

  10:4 Imao je trideset sinova koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova to se do dana dananjega zovu Sela Jairova, a nalaze se u gileadskoj zemlji.

  10:5 Kad umrije Jair, pokopae ga u Kamonu.

  10:6 Izraelci su opet stali initi ono to Jahvi nije po volji. Sluili su baalima i atartama, aramejskim bogovima i sidonskim bogovima, bogovima Moabaca, bogovima Amonaca i bogovima Filistejaca. A Jahvu su napustili i nisu mu vie sluili.

  10:7 Tad planu Jahve gnjevom i predade ih u ruke Filistejcima i Amoncima.

  10:8 Oni su od tada osamnaest godina satirali i tlaili Izraelce - sve Izraelce koji ivljahu s onu stranu Jordana, u zemlji amorejskoj, koja je u Gileadu.

  10:9 Potom su Amonci preli Jordan da zavojte i na Judu, Benjamina i na Efrajima te se Izrael nae u velikoj nevolji.

  10:10 Tada zavapie Izraelci Jahvi govorei: "Grijeili smo prema tebi jer smo ostavili Jahvu, svoga Boga, da bismo sluili baalima."

  10:11 A Jahve odgovori Izraelcima: "Nisu li vas tlaili Egipani i Amorejci, Amonci i Filistejci,

  10:12 Sidonci, Amaleani i Midjanci? Ali kad ste zavapili prema meni, nisam li vas izbavio iz njihovih ruku?

  10:13 Ali vi ostaviste mene i uzeste sluiti drugim bogovima. Zbog toga vas neu vie izbavljati.

  10:14 Idite i vapite za pomo onim bogovima koje ste izabrali! Neka vas oni izbave iz vae nevolje!"

  10:15 Izraelci odgovorie Jahvi: "Sagrijeili smo! ini s nama to ti drago, samo nas danas izbavi!"

  10:16 I odstranie tue bogove i poee opet sluiti Jahvi. A Jahve vie ne mogae trpjeti da Izraelci pate.

  10:17 Kada su se Amonci sabrali i utaborili u Gileadu, skupie se i Izraelci i utaborie se u Mispi.

  10:18 Tada narod i knezovi gileadski rekoe jedni drugima: "Koji ovjek povede boj protiv Amonaca, neka bude poglavar svima koji ive u Gileadu."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .