Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Gileaanin Jiftah bijae hrabar ratnik. Rodila ga bludnica, a otac mu bijae Gilead.

  11:2 Ali je Gileadu i njegova ena rodila sinove, pa kada su sinovi te ene odrasli, otjerae Jiftaha govorei mu: "Nee dobiti batine od naeg oca jer si sin strane ene."

  11:3 Jiftah zato pobjee od svoje brae i naseli se u zemlji Tobu. Ondje se oko njega okupila hrpa beskunika koji su s njim pljakali.

  11:4 Poslije nekog vremena Amonci zavojtie na Izraela.

  11:5 Kada su Amonci napali Izraela, krenue gileadske starjeine da tre Jiftaha u zemlji Tobu.

  11:6 "Hodi", rekoe mu, "budi nam vojvoda da ratujemo protiv Amonaca."

  11:7 Ali Jiftah odgovori gileadskim starjeinama: "Niste li me vi mrzili i otjerali iz kue moga oca? Zato sada dolazite k meni kada ste u nevolji?"

  11:8 Gileadske starjeine rekoe Jiftahu: "Zato smo sada doli tebi: poi s nama, povedi rat protiv Amonaca i bit e poglavar nama i svima u Gileadu."

  11:9 Jiftah upita gileadske starjeine: "Ako me odvedete natrag da ratujem protiv Amonaca te ako ih Jahve meni preda, hou li biti va poglavar?"

  11:10 "Jahve neka bude svjedokom meu nama", odgovore Jiftahu gradske starjeine. "Jao nama ako ne uinimo kako si rekao!"

  11:11 I Jiftah ode sa starjeinama Gileada. Narod ga postavi sebi za poglavara i vojvodu; a Jiftah je ponovio sve svoje uvjete pred Jahvom u Mispi.

  11:12 Jiftah posla onda poslanike kralju Amonaca s porukom: "to ima izmeu tebe i mene da si doao ratovati protiv moje zemlje?"

  11:13 Kralj Amonaca odgovori Jiftahovim poslanicima: "U vrijeme kada je izlazio iz Egipta, Izrael ja zaposjeo moju zemlju od Arnona do Jaboka i Jordana. Zato mi je sada dragovoljno vrati!"

  11:14 Jiftah nanovo poalje glasnike kralju Amonaca

  11:15 i porui mu: "Ovako govori Jiftah: Nije Izrael zaposjeo ni moapsku ni amonsku zemlju,

  11:16 nego je, iziavi iz Egipta, Izrael preao pustinjom do Crvenog mora i doao u Kade.

  11:17 Tada je poslao Izrael poslanike edomskom kralju s molbom: 'Htio bih proi kroz tvoju zemlju!' Ali ga edomski kralj ne poslua. Poslao ih je i moapskom kralju, ali ni on ne htjede, te Izrael ostade u Kadeu.

  11:18 Onda je preko pustinje zaobiao edomsku i moapsku zemlju i doao na istok od moapske zemlje. Narod se utaborio s one strane Arnona ne prelazei granice Moaba, jer Arnon bijae moapska mea.

  11:19 Izrael posla zatim poslanike Sihonu, amorejskom kralju, koji je vladao u Hebonu, i porui mu: 'Pusti nas da proemo kroz tvoju zemlju do mjesta koje nam je odreeno.'

  11:20 Ali Sihon ne dopusti Izraelu da proe preko njegova podruja, nego skupi svu svoju vojsku koja bijae utaborena u Jahasu i zametnu boj s Izraelom.

  11:21 Jahve, Bog Izraelov, predade Sihona i svu njegovu vojsku u ruke Izraelu, koji ih porazi, te Izrael zaposjede svu zemlju Amorejaca koji nastavahu to podruje.

  11:22 Zaposjeo je tako svu zemlju Amorejaca od Arnona do Jaboka i od pustinje do Jordana.

  11:23 I sada kad je Jahve, Bog Izraelov, protjerao Amorejce pred svojim narodom Izraelom, ti bi nas htio odagnati?

  11:24 Zar ne posjeduje sve to je tvoj bog Kemo bio oteo starim posjednicima? Tako i sve ono to je Jahve, na Bog, oteo starim posjednicima, mi sada posjedujemo!

  11:25 Po emu si ti bolji od moapskog kralja Balaka, sina Siporova? Je li se i on sporio s Izraelom? Je li on ratovao protiv njega?

  11:26 Kada se Izrael nastanio u Hebonu i u njegovim selima, u Aroeru i u njegovim selima, a tako i po svim gradovima na obali Jordana - evo, ve tri stotine godina - zato ih tada niste oteli?

  11:27 Nisam ja tebi skrivio nego ti meni ini krivo ratujui protiv mene. Neka Jahve, Sudac, danas presudi izmeu sinova Izraelovih i sinova Amonovih."

  11:28 Ali kralj Amonaca ne poslua rijei to mu ih je poruio Jiftah.

  11:29 Duh Jahvin sie na Jiftaha te on poe kroz Gileadovo i Manaeovo pleme, proe kroz gileadsku Mispu, a od gileadske Mispe doe iza Amonaca.

  11:30 I Jiftah se zavjetova Jahvi: "Ako mi preda u ruke Amonce,

  11:31 tko prvi izie na vrata moje kue u susret meni kada se budem vraao kao pobjednik iz boja s Amoncima bit e Jahvin i njega u prinijeti kao paljenicu."

  11:32 Jiftah krenu protiv Amonaca da ih napadne i Jahve ih izrui u njegove ruke.

  11:33 I porazi ih Jiftah od Aroera do blizu Minita - u dvadeset gradova - i sve do Abel Keramima. Bijae to njihov veliki poraz; i Amonci bijahu ponieni pred Izraelom.

  11:34 Kada se Jiftah vratio kui u Mispu, gle, izie mu u susret ki pleui uza zvuke bubnjeva. Bijae mu ona jedinica, osim nje nije imao ni sina ni keri.

  11:35 Ugledavi je, razdrije svoje haljine i zakuka: "Jao, keri moja, u veliku me tugu baca! Zar mi ba ti mora donijeti nesreu! Zavjetovah se Jahvi i ne mogu zavjeta porei."

  11:36 Ona mu odgovori: "Oe moj, ako si uinio zavjet Jahvi, uini sa mnom kako si se zavjetovao, jer ti je Jahve dao da se osveti Amoncima, svojim neprijateljima."

  11:37 Onda zamoli svog oca: "Ispuni mi ovu molbu: pusti me da budem slobodna dva mjeseca; lutat u po gorama sa svojim drugama i oplakivati svoje djevianstvo."

  11:38 "Idi", ree joj on i pusti je na dva mjeseca. Ona ode sa svojim drugama i oplakivae na gorama svoje djevianstvo.

  11:39 Kada su prola dva mjeseca, ona se vrati ocu i on izvri na njoj zavjet to ga bijae uinio. I nikada nije upoznala ovjeka. Otada je potekao obiaj u Izraelu

  11:40 da svake godine odlaze Izraelove keri i oplakuju ker Jiftaha Gileaanina etiri dana na godinu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .