Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 24

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  24:1 Jahve ree Mojsiju:

  24:2 "Naredi Izraelcima da ti za svijenjak donose istoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek odrava svjetlo.

  24:3 Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od veeri do jutra u atoru sastanka, pred zavjesom Svjedoanstva. Neka je ovo trajan zakon vaim naratajima.

  24:4 Neka Aron neprekidno odrava svjetlila na istome svijenjaku pred Jahvom."

  24:5 "Potom uzmi najboljeg brana i od njega ispeci dvanaest pogaa. Neka u svakoj pogai budu dvije desetine efe.

  24:6 Onda ih poredaj u dva reda - po est u redu - na istome stolu to je pred Jahvom.

  24:7 Na svaki red stavi istoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena rtva Jahvi.

  24:8 Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vre zbog vjenoga Saveza.

  24:9 Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posveenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih rtava. To neka bude trajna odredba."

  24:10 A sin jedne Izraelke, komu otac bijae Egipanin, izie meu Izraelce i zametne u taboru svau s nekim Izraelcem.

  24:11 Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala elomit, a bila je ki Dibrijeva iz plemena Danova. -

  24:12 Stave ga u zatvor dok im se ne oituje volja Jahvina.

  24:13 Onda Jahve ree Mojsiju:

  24:14 "Izvedi psovaa iz tabora. Potom svi oni koji su ga uli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.

  24:15 Poslije toga e ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju;

  24:16 tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.

  24:17 Ako ovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.

  24:18 Tko usmrti ivine mora ga nadomjestiti: ivot za ivot.

  24:19 Tko ozlijedi svoga blinjega neka mu se uini kako je on uinio:

  24:20 lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.

  24:21 Tko usmrti ivine mora ga nadoknaditi, ali tko ubije ovjeka mora umrijeti.

  24:22 Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog va."

  24:23 Poto je Mojsije to izloio Izraelcima, oni izvedu psovaa izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Uine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .