Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 23

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  23:1 Jahve ree Mojsiju:

  23:2 "Kai Izraelcima i reci im: Blagdani Jahvini koje imate sazivati jesu sveti zborovi. Ovo su moji blagdani:

  23:3 est dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota - dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina."

  23:4 "A ovo su blagdani Jahvini - sveti zborovi - koje imate proglasiti u njihovo odreeno vrijeme:

  23:5 U prvom mjesecu etrnaestoga dana u suton jest Pasha u ast Jahvi;

  23:6 petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan beskvasnih kruhova u ast Jahvi - sedam dana jedite beskvasan kruh.

  23:7 Prvoga dana neka vam bude sveti zbor; nikakva teakog posla nemojte raditi.

  23:8 Sedam dana prinosite paljenu rtvu u ast Jahvi, a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor; nikakva teakog posla ne radite."

  23:9 Jahve ree Mojsiju:

  23:10 "Kai Izraelcima i reci im: 'Kad uete u zemlju koju vam dajem i u njoj etvu poanjete, prvi snop svoje etve donesite sveeniku.

  23:11 Neka ga on prinese kao rtvu prikaznicu pred Jahvom da budete primljeni. Sutradan po suboti neka ga sveenik prinese kao rtvu prikaznicu.

  23:12 A u dan kad budete prinosili snop kao rtvu prikaznicu, prinesite Jahvi jednogodinjeg janjca bez mane kao rtvu paljenicu.

  23:13 Uz to rtva prinosnica neka bude: dvije desetine efe najboljeg brana zamijeena u ulju, kao paljena rtva Jahvi na ugodan miris; a s njom ljevanica od vina neka bude etvrt hina.

  23:14 Prije toga dana - dok ne donesete prinose svoga Boga - ne smijete jesti ni kruha, ni prena zrnja, ni svjea klasja. To je trajan zakon za vae narataje gdje god vi boravili.'"

  23:15 "A poevi od sutranjega dana po suboti - dana u koji donesete snop za rtvu prikaznicu - nabrojte punih sedam tjedana.

  23:16 Onda na dan po sedmoj suboti, na Pedesetnicu, prinesite Jahvi novu rtvu.

  23:17 Donesite iz svojih stanova po dva kruha za rtvu prikaznicu. Neka svaki bude od dvije desetine efe najboljeg brana; neka budu ispeeni ukvas, kao prvine Jahvi.

  23:18 S kruhom prinesite sedam jednogodinjih janjaca bez mane, jednoga junca i dva ovna kao rtvu paljenicu Jahvi zajedno sa rtvom prinosnicom i ljevanicom, rtvom paljenom na ugodan miris Jahvi.

  23:19 Prinesite i jednoga jarca kao rtvu okajnicu, a dva janjca od godine dana za rtvu priesnicu.

  23:20 Neka ih sveenik prinese pred Jahvom kao rtvu prikaznicu povrh kruha od prvina. Uz oba janjca, i ovo je Jahvi sveto i neka pripadne sveeniku.

  23:21 Toga istog dana sazovite zbor. Neka vam to bude posveen zbor - nikakva teakog posla ne radite. To je trajan zakon za vae narataje gdje god vi boravili.

  23:22 Kad budete eli etvu sa svoje zemlje, nemoj eti dokraja svoje njive niti pabiriti poslije svoje etve. Ostavi to sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog va."

  23:23 Jahve ree Mojsiju:

  23:24 "Govori Izraelcima i reci: 'Sedmoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, neka vam je potpun odmor, proglaen glasom trube, sveti zbor.

  23:25 Nikakva tekog posla ne radite; u ast Jahvi paljenu rtvu prinesite.'"

  23:26 Ree Jahve Mojsiju:

  23:27 "Povrh toga, u deseti dan toga sedmog mjeseca pada Dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor; postite i prinesite u ast Jahvi paljenu rtvu.

  23:28 Toga dana nemojte raditi nikakva posla. To je, naime, Dan pomirenja, kada e se za vas obaviti obred pomirenja pred Jahvom, Bogom vaim.

  23:29 Jest, tko god ne bude postio toga dana, neka se odstrani iz svoga naroda.

  23:30 A tko bi god radio kakav posao na taj dan, toga u ja istrijebiti iz njegova naroda.

  23:31 Nikakva posla nemojte raditi. To je trajan zakon za vae narataje gdje god vi boravili.

  23:32 Neka vam je to subotnji poinak. Postite! Naveer devetoga dana u mjesecu - od veeri do veeri - prestanite raditi."

  23:33 Jahve ree Mojsiju:

  23:34 "Reci Izraelcima: 'Od petnaestoga dana toga sedmog mjeseca neka se sedam dana dri Blagdan sjenica u ast Jahvi.

  23:35 Prvoga dana, u dan svetoga zbora, nikakva teakog posla nemojte raditi.

  23:36 Sedam dana prinosite paljenu rtvu u ast Jahvi. Osmi dan neka vam bude sveti zbor, kada ete u ast Jahvi prinijeti paljenu rtvu. To je sveani zbor; nikakva teakog posla nemojte obavljati.'"

  23:37 "To su blagdani Jahvini koje imate sazvati - sveti zborovi odreeni za prinoenje rtava u ast Jahvi; rtava paljenica, prinosnica, rtava klanica i ljevanica; svaku na njezin pravi dan,

  23:38 povrh Jahvinih subota, povrh vlastitih prinosa, povrh svojih zavjetnih i dragovoljnih darova koje inae prinosite Jahvi."

  23:39 "Osim toga, petnaestoga dana mjeseca sedmoga, poto pokupite sa zemlje plodove, svetkujte Jahvin blagdan sedam dana. Na prvi dan i na osmi dan neka je potpun poinak.

  23:40 Uzmite ve prvoga dana lijepih plodova, palmovih grana, granica s lisnatih drveta i potone vrbovine pa se veselite u nazonosti Jahve, Boga svoga, sedam dana.

  23:41 Svetkujte tako blagdan u ast Jahvi sedam dana svake godine. Neka je to trajan zakon za vae narataje. Svetkujte taj blagdan sedmoga mjeseca.

  23:42 Sedam dana stanujte u sjenicama. Svi Izraelovi domoroci neka proborave u sjenicama,

  23:43 da vai potomci znaju kako sam ja uinio da Izraelci ive u sjenicama kad sam ih izbavio iz zemlje egipatske. Ja sam Jahve, Bog va."

  23:44 I tako Mojsije objavi Izraelcima Jahvine blagdane.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .