Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MATTHEW 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 U onaj as pristupe uenici Isusu pa ga zapitaju: "Tko je, dakle, najvei u kraljevstvu nebeskom?"

  18:2 On dozove dijete, postavi ga posred njih

  18:3 i ree: "Zaista, kaem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, neete ui u kraljevstvo nebesko.

  18:4 Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najvei u kraljevstvu nebeskom.

  18:5 I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima."

  18:6 "Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih to vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku."

  18:7 "Jao svijetu od sablazni! Neizbjeivo dolaze sablazni, ali jao ovjeku po kom dolazi sablazan.

  18:8 Pa ako te ruka ili noga sablanjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je ui u ivot kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti baen u oganj vjeni.

  18:9 I ako te oko sablanjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u ivot ui, nego s oba oka biti baen u pakao ognjeni."

  18:10 "Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kaem vam, aneli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima."

  18:11 #

  18:12 "to vam se ini? Ako neki ovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, nee li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poi u potragu za zalutalom?

  18:13 Posrei li mu se te je nae, zaista, kaem vam, raduje se zbog nje vie nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale.

  18:14 Tako ni Otac va, koji je na nebesima, nee da propadne ni jedan od ovih malenih."

  18:15 "Pogrijei li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.

  18:16 Ako te poslua, stekao si brata. Ne poslua li te, uzmi sa sobom jo jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka poiva svaka tvrdnja.

  18:17 Ako ni njih ne poslua, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne poslua, neka ti bude kao poganin i carinik."

  18:18 "Zaista, kaem vam, to god sveete na zemlji, bit e svezano na nebu; i to god odrijeite na zemlji, bit e odrijeeno na nebu."

  18:19 "Nadalje, kaem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednoduno zaitu to mu drago, dat e im Otac moj, koji je na nebesima.

  18:20 Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja meu njima."

  18:21 Tada pristupi k njemu Petar i ree: "Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogrijei o mene? Do sedam puta?"

  18:22 Kae mu Isus: "Ne kaem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam."

  18:23 "Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odlui urediti raune sa slugama.

  18:24 Kad zapoe obraunavati, dovedoe mu jednoga koji mu dugovae deset tisua talenata.

  18:25 Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, ena mu i djeca i sve to ima te se podmiri dug.

  18:26 Nato sluga padne niice preda nj govorei: 'Strpljenja imaj sa mnom, i sve u ti vratiti.'

  18:27 Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti."

  18:28 "A kad taj isti sluga izae, naie na jednoga svoga druga koji mu dugovae sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govorei: 'Vrati to si duan!'

  18:29 Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: 'Strpljenja imaj sa mnom i vratit u ti.'

  18:30 Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga."

  18:31 "Kad njegovi drugovi vidjee to se dogodilo, silno raaloeni odoe i sve to dojavie gospodaru.

  18:32 Tada ga gospodar dozva i ree mu: 'Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio.

  18:33 Nije li trebalo da se i ti smiluje svome drugu, kao to sam se i ja tebi smilovao?'

  18:34 I gospodar ga, rasren, preda muiteljima dok mu ne vrati svega duga.

  18:35 Tako e i Otac moj nebeski uiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .