Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ZEPHANIAH 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Saberite se, skupite, narode bestidni

  2:2 prije nego budete izgnani kao pljeva koja se u dan raspri, prije nego stigne na vas plamen i gnjev Jahvin, prije nego stigne na vas dan gnjeva Jahvina.

  2:3 Traite Jahvu, svi skromni na zemlji, svi koji izvravate odredbe njegove! Traite pravdu, traite poniznost: vi ete moda biti zatieni u dan gnjeva Jahvina.

  2:4 Da, Gaza e postati pustinja, Akelon pusto. Adod u puklo podne bit e izgnan, Ekron iz temelja iupan.

  2:5 Teko stanovnicima obale morske, narodu kretskome! Evo rijei Jahvine protivu vas: "Ja u te poniziti, zemljo Filistejaca, unitit u te, istrijebit u sve tvoje stanovnike!

  2:6 I postat e ispaa, pasite pastirsko i ograda za stado."

  2:7 I taj kraj pripast e u dio Ostatku doma Judina; tu e oni izvoditi blago na pau; uveer se odmarati u kuama akelonskim, jer e ih pohoditi Jahve, Bog njihov, i on e promijeniti sudbinu njihovu.

  2:8 uo sam uvredu Moabovu i podrugivanja sinova Amonovih kad su vrijeali moj narod i ponosili se zemljitem svojim.

  2:9 "Zato, ivota mi moga!" - rije je Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova: "Moab e postati kao Sodoma i sinovi Amonovi kao Gomora: polje obraslo koprivom, hrpa soli pusto dovijeka. Ostatak moga naroda oplijenit e ih, preostatak moga naroda zaposjest e ih."

  2:10 To e biti cijena za njihovu oholost jer su se uznosili i rugali narodu Jahve nad Vojskama.

  2:11 Za njih e Jahve biti straan: kad uniti sve bogove zemaljske, pred njim e se pokloniti - svaki na svojoj zemlji - svi otoci naroda.

  2:12 I vi, Etiopljani: "Vi ete biti probijeni mojim maem."

  2:13 Zatim e svoju ruku dii protiv Sjevera i razruit e zemlju asirsku, od Ninive e pusto uiniti, suhu pusto kao pustinja.

  2:14 Usred nje e stado leati, zvijeri svakojake; aplje i pelikani poivat e nou na glavicama stupova, sova e hukati na prozoru, gavran graktati na pragu.

  2:15 To li je veseli grad koji je stolovao u miru, koji je u svom srcu govorio: "Ja, i jedino ja!" Gledaj! Postade razvalina, brlog zvjerinji! Svi koji pokraj njega prolaze zvide i mau rukama.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .