Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ZEPHANIAH 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Teko nepokornom, okaljanom, nasilnikom gradu!

  3:2 On nikada nije uo poziva, nikada nije prihvatio pouku; Jahvi on se nikada nije povjerio; svome Bogu nije se nikada pribliio.

  3:3 Njegovi su knezovi usred njega - lavovi koji riu; njegovi su suci - vuci veernji koji do jutra nisu kosti glodali;

  3:4 proroci su njegovi - razmetljivci, puki laljivci, sveenici njegovi skvrne Svetite, kre Zakon.

  3:5 Usred njega, Jahve je pravedan - on ne ini nepravde; svako jutro iznosi svoju pravicu, u praskozorje ne izostaje; ali bezbonik srama ne poznaje.

  3:6 "Unitio sam narode, razorena su krunita kula njihovih, poharao sam njihove ulice: nema vie prolaznika! Razoreni su njihovi gradovi: nema ljudi, nema stanovnika!

  3:7 Govorio sam: 'Ti e se mene ipak bojati, prigrlit e pouku; u njihovim oima ne mogu nestati toliki moji pohodi.' Ali ne! - oni su urno pokvarili sva djela svoja.

  3:8 Zato mene ekajte - rije je Jahvina - do dana kad ustanem kao tuilac; jer ja sam odredio da se sakupe narodi, da se saberu kraljevstva, da na vas gnjev svoj izlijem, svu gorinu svoje srdbe: u vatri moje ljubomore bit e sva zemlja sagana.

  3:9 Dat u narodima iste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i sluiti mu jednoduno.

  3:10 S druge obale rijeka etiopskih prinosit e mi rtvene darove moji tovaoci.

  3:11 U onaj dan nee se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene poinio, jer u ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i nee se vie epiriti na Svetoj gori mojoj,

  3:12 jer u pustiti da u tebi opstane samo skroman i edan narod, i u imenu Jahvinu trait e okrilje

  3:13 Ostatak Izraelov. Oni nee vie initi nepravdu, nee vie govoriti lai; u njihovim ustima nee se vie nai jezik prijevarni. Moi e pasti i odmarati se, i nitko im nee smetati."

  3:14 Kliki od radosti, Keri sionska, vii od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Keri jeruzalemska!

  3:15 Jahve te rijeio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Jahve, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se vie zla!

  3:16 U onaj dan rei e se Jeruzalemu: "Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke!

  3:17 Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On e se radovati tebi pun veselja, obnovit e ti svoju ljubav, kliktat e nad tobom radosno

  3:18 kao u dan sveani. Odvratio sam od tebe nevolju da na sebi vie ne nosi sramotu.

  3:19 Evo svladavam sve tvoje tlaitelje. U ono vrijeme izbavit u sve hrome, sabrat u prognane, pribavit im hvalu i diku po svoj zemlji gdje ih sramota bijae dopala.

  3:20 U ono vrijeme ja u vas dovesti, u ono vrijeme ja u vas sabrati! Tada u vam dati hvalu i diku meu narodima zemlje, kad okrenem vau sudbinu pred vaim oima" - govori Jahve.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .