Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Proto ty, synu mj, zmocni se v milosti, kter jest v Kristu Jei.

  2:2 A co jsi slyel ode mne ped mnohmi svdky, svuj to lidem vrnm, kte by zpsobn byli i jin uiti.

  2:3 A tak ty snej protivenstv, jako ctn ryt Jee Krista.

  2:4 dn, kdo rytuje, neplete se v obecn ivnosti, aby se svmu hejtmanu lbil.

  2:5 A jestlie by kdo i bojoval, nebude korunovn, le by dn bojoval.

  2:6 Pracovati mus i or, prve neli uitku okus.

  2:7 Rozumj, co pravm, a dej tob Pn ve vem smysl prav.

  2:8 Pamatuj na to, e Je Kristus vstal z mrtvch, jen jest z semene Davidova, podle evangelium mho.

  2:9 V ktermto protivenstv trpm, a i vzen, jako bych zloinec byl, ale slovo Bo nen u vzen.

  2:10 Proto vecko to snm pro vyvolen Bo, aby i oni spasen doli, kterto jest v Kristu Jei, s slavou vnou.

  2:11 Vrn jest tato e. Nebo jestlie jsme s nm zemeli, tedy tak spolu s nm ivi budeme.

  2:12 A trpme-li, budeme tak spolu s nm kralovati; pakli ho zaprme, i on ns zape.

  2:13 A jsme-li nevrn, on zstv vrn; zapti sm sebe neme.

  2:14 Tyto vci pipomnej, s osvdovnm ped obliejem Pn, a a se o slova nevad, nebo to k niemu nen uiten, ale jest ku podvrcen poslucha.

  2:15 Piln se snauj vydati sebe Bohu milho dlnka, za nj by se nebylo pro stydti, a kter by prv slovo pravdy rozdloval.

  2:16 Bezbonch pak tch kik daremnch varuj se, nebo velmi rozmnouj bezbonost,

  2:17 A e jejich jako rak rozjd se. Z nichto jest Hymeneus a Filtus,

  2:18 Kte pi pravd pobloudili od cle, pravce, e by se ji stalo vzken, a pevracej vru nkterch.

  2:19 Ale pevn zklad Bo stoj, maje znamen toto: Zn Pn ty, kte jsou jeho, a opt: Odstup od nepravosti kad, kdo vzv jmno Kristovo.

  2:20 V domu pak velikm netoliko jsou ndoby zlat a stbrn, ale tak devn i hlinn, a nkter zajist ke cti, nkter pak ku potup.

  2:21 Proto jestlie by se kdo oistil od tch vc, bude ndobou ke cti, posvcenou, a uitenou Pnu, ke velikmu skutku dobrmu hotovou.

  2:22 Mldench pak dost utkej, ale nsleduj spravedlnosti, vry, lsky, pokoje, s tmi, kte vzvaj Pna z srdce istho.

  2:23 Blznivch pak a nevzdlavatelnch otzek varuj se, vda, e plod svry.

  2:24 Na sluebnka pak Boho neslu vaditi se, ale aby byl pvtiv ke vem, zpsobn k uen, trpliv,

  2:25 Kter by v tichosti vyuoval ty, jen se pravd protiv, zda by nkdy dal jim Bh pokn ku poznn pravdy,

  2:26 Aby sami k sob pijdouce, dobyli se z osidla blova, od nho jsou zjmni k vykonvn jeho vle.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .