Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 13

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  13:1 Povstal-li by u prosted tebe prorok, aneb nkdo, jeto by mval sny, a ukzal by tob znamen aneb zzrak,

  13:2 By se pak i stalo to znamen aneb zzrak, a mluvil by tob, ka: Pome, nsledujme boh cizch, (kterch nezn,) a slume jim:

  13:3 Neuposlechne slov proroka toho, ani sne, nebo zkuuje vs Hospodin Bh v, aby znm bylo, milujete-li Hospodina Boha svho z celho srdce svho a z cel due sv.

  13:4 Hospodina Boha svho nsledujte, a jeho se bojte, pikzan jeho osthejte, hlasu jeho poslouchejte, jemu slute a jeho se pdrte.

  13:5 Prorok pak ten aneb sn zamordovn bude, nebo mluvil to, m by odvrtil vs od Hospodina Boha vaeho, (kter vyvedl vs z zem Egyptsk, a vykoupil t z domu sluby,) aby t srazil s cesty, kterou pikzal tob Hospodin Bh tvj, abys chodil po n; a tak odejme zl z prostedku svho.

  13:6 Jestlie by t tajn nabdal bratr tvj, syn matky tv, aneb syn tvj, aneb dcera tv, aneb manelka, kter jest v ln tvm, aneb ptel tvj, kter by mil byl jako due tv, ka: Pome a slume bohm cizm, (kterch jsi neznal ty ani otcov tvoji),

  13:7 Z boh pohanskch, kte vkol vs jsou, bu blzko aneb daleko od tebe, od jednoho konce zem a do druhho konce jejho,

  13:8 Nepovoluj jemu, ani ho poslouchej;neodpust mu oko tv, ani se slituje, ani zataj ho,

  13:9 Ale bez milosti zabije jej; ruka tv nejprv na nj bude vztaena, abys ho zabil, a potom ruce veho lidu.

  13:10 A ukamenuje jej a do smrti, nebo chtl odvsti tebe od Hospodina Boha tvho, kter t vyvedl z zem Egyptsk, z domu sluby,

  13:11 Aby vecken lid Izraelsk, uslyce to, bli se, a neinili vce nco podobnho vci tto nejhor u prosted tebe.

  13:12 Uslyel-li bys o nkterm mst svm, kter Hospodin Bh tvj d tob, abys tam bydlil, ani prav:

  13:13 Vyli mui, lid nelechetn z prostedku tvho, kte svedli spoluobyvatele sv, kouce: Pome, slume bohm cizm, kterch neznte:

  13:14 Tedy vyhledej a vyzvz a dobe se na to vyptej, a jestlie jest pravda a jist vc, e ohavnost se stala u prosted tebe,

  13:15 Zbije obyvatele msta toho meem, a jako vc proklatou zkaz je i vecko, co by v nm bylo, hovada tak jeho meem pobije.

  13:16 A vecky koisti jeho shromd u prosted ulice jeho, a spl ohnm to msto i vecky koisti jeho docela Hospodinu Bohu svmu, aby byla hromada rumu vn; a nebude vce staveno.

  13:17 A nevezme nieho z vc proklatch, aby Hospodin odvrtil se od hnvu prchlivosti sv, a uinil tob milosrdenstv sv, a smiloval se nad tebou, i rozmnoil t, jako s psahou zaslbil otcm tvm.

  13:18 Proto poslouchati bude hlasu Hospodina Boha svho, osthaje vech pikzan jeho, kter j dnes pikazuji tob, abys inil, co pravho jest, ped oima Hospodina Boha svho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .