Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 12

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  12:1 I stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  12:2 Synu lov, u prosted domu zpurnho ty bydl, kte maj oi, aby vidli, vak nevid; ui maj, aby slyeli, vak nesly, proto e dm zpurn jsou.

  12:3 Proto ty, synu lov, piprav sob to, s m bys se sthoval, a sthuj se ve dne ped oima jejich. Pesthuje se pak z msta svho na msto jin ped oima jejich, zdaby aspo vidli; nebo dm zpurn jsou.

  12:4 Vynesa pak sv vci, jakoto ty, s nimi se sthovati m ve dne ped oima jejich, vyjdi u veer ped oima jejich, jako ti, kte se sthuj.

  12:5 Ped oima jejich prokopej sob zed, a vynes skrze ni.

  12:6 Ped oima jejich na rameni nes, po tm vynes, tv svou pikrej, a nehle na zemi; nebo za zzrak dal jsem t domu Izraelskmu.

  12:7 I uinil jsem tak, jak rozkzno bylo. Vci sv vynesl jsem, jakoto ty, s nimi bych se sthoval ve dne, u veer pak prokopal jsem sob zed rukou; po tm jsem je vynesl, na rameni nesa ped oima jejich.

  12:8 Opt stalo se slovo Hospodinovo ke mn rno, kouc:

  12:9 Synu lov, zdali ekli dm Izraelsk, dm ten zpurn: Co ty dl?

  12:10 Rci jim: Takto prav Panovnk Hospodin: Na kne v Jeruzalm vztahuje se bm toto a na vecken dm Izraelsk, kte jsou u prosted nho.

  12:11 Rci jim: J jsem zzrakem vam. Jako jsem inil, tak se stane jim, posthuj se a v zajet pjdou.

  12:12 A kne, kter jest u prosted nich, na rameni ponese po tm a vyjde. Zed prokopaj, aby jej vyvedli skrze ni; tv svou zakryje, tak e nebude vidti okem svm zem.

  12:13 Nebo rozthnu st svou na nj, a polapen bude do vre m, a zavedu jej do Babylona, zem Kaldejsk, kter neuz, a tam ume.

  12:14 Vecky tak, kte jsou vkol nho na pomoc jemu, i vecky houfy jeho rozptlm na vecky strany, a meem dobytm budu je stihati.

  12:15 I zvd, e j jsem Hospodin, kdy je rozptlm mezi nrody, a rozenu je po krajinch.

  12:16 Pozstavm pak z nich mue nemnoh po mei, po hladu a po moru, aby vypravovali vecky ohavnosti sv mezi nrody, kam se dostanou, i zvd, e j jsem Hospodin.

  12:17 Opt stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  12:18 Synu lov, chlb svj s strachem jez, a vodu svou s tesenm a s zmutkem p,

  12:19 A rci lidu zem tto: Takto prav Panovnk Hospodin o obyvatelch Jeruzalmskch, o zemi Izraelsk: Chlb svj s zmutkem jsti budou, a vodu svou s pedenm pti, aby obloupena byla zem jeho z hojnosti sv, pro ntisk vech pebvajcch v n.

  12:20 Msta tak, v nich bydlej, zpustnou, a zem pust bude, a tak zvte, e j jsem Hospodin.

  12:21 Opt stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  12:22 Synu lov, jak to mte pslov o zemi Izraelsk, kajce: Prodl se dnov, aneb zahyne velik vidn?

  12:23 Proto rci jim: Takto prav Panovnk Hospodin: Uinm, aby pestalo pslov toto, ani uvati budou pslov toho vce v Izraeli. Rci jim: Nbr piblili se dnov ti a splnn velikho vidn.

  12:24 Nebo nebude vce dnho vidn marnho, a hdn pochlebnka u prosted domu Izraelskho,

  12:25 Proto e j Hospodin mluviti budu, a kterkoli slovo promluvm, stane se. Neprodl se dlouho, ale za dn vaich, dome zpurn, mluviti budu slovo, a naplnm je, prav Panovnk Hospodin.

  12:26 I stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  12:27 Synu lov, aj, dm Izraelsk kaj: Vidn to, kter vid tento, ke dnm mnohm pat, a na dlouh asy tento prorokuje.

  12:28 Proto rci jim: Takto prav Panovnk Hospodin: Neprodl se dlouho velik slovo m, ale slovo, kter mluviti budu, stane se, prav Panovnk Hospodin.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .