Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 9

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  9:1 A kdy se to vykonalo, pistoupili ke mn knata, kouce: Neoddlil se lid Izraelsk, ani kn a Levtov od nrod zem, ale in podl ohavnost Kananejskch, Hetejskch, Ferezejskch, Jebuzejskch, Ammonitskch, Mobskch, Egyptskch a Amorejskch.

  9:2 Nebo nabrali sob a synm svm dcer jejich, a smsili se sm svat s nrody zem, a knata a vrchnost prvn byla v tom pestoupen.

  9:3 Kterouto vc kdy jsem uslyel, roztrhl jsem roucho sv i pl᚝, a trhal jsem vlasy s hlavy sv i z brady, a sedl jsem zden.

  9:4 I shromdili se ke mn vickni, tesouc se ped emi Boha Izraelskho pro pestoupen lidu pesthovanho, j pak sedl jsem zden, a do obti veern.

  9:5 Ale v as obti veern vstal jsem od trpen svho, maje na sob roucho roztren i pl᚝ svj, a klekl jsem na kolena sv, rozprostraje ruce sv k Hospodinu Bohu svmu.

  9:6 A ekl jsem: Boe mj, stydm se a hanbm pozdvihnouti, Boe mj, tvi sv k tob; nebo nepravosti nae rozmnoily se nad hlavou, a provinn nae vzrostlo a k nebi.

  9:7 Ode dn otc naich u velik jsme vin a do tohoto dne, a pro nepravosti nae vydni jsme my, krlov nai i kn nai v ruku krl zem pod me, v zajet a v loupe, a v zahanben tvi, tak jak se to nyn dje.

  9:8 Te pak rychle stala se nm milost od Hospodina Boha naeho, e zanechal nm ostatk, a dal nm obydl na mst svatm, aby osvtil oi nae Bh n, a dal nm malik povydchnut od sluby na.

  9:9 Nebo a jsme byli sluebnci, vak nenechal ns Bh n v porob na, ale naklonil k nm milost krle Persk, dav nm ivot, abychom vyzdvihli dm Boha naeho, a zase obnovili pustiny jeho, nbr ohradil ns v Judstvu a v Jeruzalm.

  9:10 Nyn tedy co dme, Boe n, po tch vcech, ponvad jsme opustili pikzan tv,

  9:11 Kter jsi vydal skrze sluebnky sv proroky, ka: Zem ta, do kter jdete, abyste j ddin vldli, jest zem neist, pro neistotu nrod tch zem, pro ohavnosti jejich, ktermi ji naplnili vudy naskrze v neistot sv.

  9:12 Proto nyn dcer vaich nedvejte synm jejich, a dcer jejich nebete synm vaim, a nehledejte pokoje jejich a dobrho jejich, a na vky, abyste se zmocnili, a jedli dobr vci zem, a k ddinmu vldastv zanechali ji synm svm a na vky.

  9:13 Po vech pak tch vcech, kter na ns pily pro zl skutky nae, a pro velik nae provinn, ponvad ty, Boe n, netrestal jsi ns podl nepravost naich, a dal jsi nm vysvobozen takov,

  9:14 Opt-li bychom ruiti mli tv pikzan, a pzniti se s nrody tmito ohavnmi? Zdali bys se ziv nehnval na ns, a bys ns do konce vyhladil, tak e by dn nezstal a neuel?

  9:15 Hospodine Boe Izraelsk, ty jsi spravedliv; nebo jsme pozstali ostatkov, jak se to vid dnenho dne. Aj, my jsme ped tebou s provinnm svm, a bychom nemli postavovati se ped tv tvou pro vci takov.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .