Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 15

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  15:1 Kdy pak ty vci pominuly, stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi u vidn, kouc: Neboj se, Abrame; j budu pavza tv, a odplata tv velmi velik.

  15:2 Jemuto ekl Abram: Panovne Hospodine, co mi d, ponvad j schzm bez dt, a ten, jemu zanechm domu svho, bude Damask Eliezer?

  15:3 ekl jet Abram: Aj, mn jsi nedal semene; a aj, schovanec mj bude mm ddicem.

  15:4 A aj, slovo Hospodinovo k nmu, kuci: Nebude ten ddicem tvm, ale kter vyjde z ivota tvho, ten ddicem tvm bude.

  15:5 I vyvedl jej ven a ekl: Vzhldni nyn k nebi, a seti hvzdy, bude-li je vak moci ssti? ekl mu jet: Tak bude sm tv.

  15:6 I uvil Hospodinu, a poteno mu to za spravedlnost.

  15:7 (Nebo byl ekl jemu: J jsem Hospodin, kter jsem t vyvedl z Ur Kaldejskch, abych dal zemi tuto k ddinmu vldastv.

  15:8 I ekl: Panovne Hospodine, po em poznm, e ji ddin obdrm?

  15:9 I odpovdl jemu: Vezmi mn jalovici tletou, a kozu tletou, a skopce tletho, hrdliku tak a holoubtko.

  15:10 Kterto vzav ty vecky vci, zroztnal je na poly, a rozloil na dv stran, jednu polovici proti druh; ptk pak nezroztnal.

  15:11 Ptci pak sedali na ta mrtv tla, a Abram je shnl.

  15:12 I stalo se, kdy slunce zapadalo, e dmota tk pipadla na Abrama; a aj, hrza a tma velik obklila jej).

  15:13 ekl tedy Bh Abramovi: To zajist vz, e pohostinu bude sm tv v zemi ciz, a v slubu je podrob, a trpiti je budou za tyi sta let.

  15:14 Vak nrod, jemu slouiti budou, j souditi budu; a potom vyjdou s velikm zbom.

  15:15 Ty pak pjde k otcm svm v pokoji; a pohben bude v starosti dobr.

  15:16 A tvrt pokolen sem se navrt; neb jet nen doplnna nepravost Amorejskch.

  15:17 I stalo se, kdy zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, ukzala se pec kouc se, a pochodn ohniv, kter la mezi dly tmi.

  15:18 V ten den uinil Hospodin smlouvu s Abramem, ka: Semeni tvmu dm zemi tuto, od eky Egyptsk a do eky t velik, eky Eufraten:

  15:19 Cinejsk, Cenezejsk, Cethmonsk,

  15:20 A Hetejsk, Ferezejsk, a Refaimsk,

  15:21 Amorejsk, i Kananejsk tak, a Gergezejsk a Jebuzejsk.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .