Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 Stalo se pak ve dnech tch, e Amrafel krl Sinearsk, Arioch krl Elasarsk, Chedorlaomer krl Elamitsk, a Thdal krl Goimsk,

  14:2 Vyzdvihli vlku proti Brovi krli Sodomskmu, a proti Bersovi krli Gomorskmu, a Senbovi krli Adamatskmu, a Semeberovi krli Seboimskmu, a krli Blamskmu, to jest Sgorskmu.

  14:3 Vickni tito sjeli se do dol Siddim, to jest ji moe soln.

  14:4 Dvancte let slouili Chedorlaomerovi, tinctho pak lta zprotivili se.

  14:5 Proto lta trnctho pithl Chedorlaomer a krlov, kte byli s nm, a pobili Refaimsk v Astarotu Karnaimskch, a Zuzimsk v Cham, a Eminsk na rovinch Kariataimskch,

  14:6 A Horejsk na hoe jich Seir, a k rovin Fran, kter le nad pout.

  14:7 A vracejce se, pithli k En Misfat, kter ji jest Kdes, a pohubili vecku krajinu Amalechitskho, tak i Amorejskho, bydlcho v Hasesontamar.

  14:8 Proto vythl krl Sodomsk, a krl Gomorsk, a krl Adamatsk, a krl Seboimsk, a krl Blamsk, to jest Sgorsk, a sikovali se proti nim k bitv v dol Siddim,

  14:9 Proti Chedorlaomerovi krli Elamitskmu, a Thdalovi krli Goimskmu, a Amrafelovi krli Sinearskmu, i Ariochovi krli Elasarskmu, tyi krlov proti pti.

  14:10 (V dol pak Siddim bylo mnoho studnic klejovatch.) I utkajce krl Sodomsk a Gomorsk, padli tam; a kte pozstali, utekli na hory.

  14:11 A pobrave vecko zbo Sodomskch a Gomorskch, a vecky potravy jich, odthli.

  14:12 Vzali tak Lota, a zbo jeho, syna bratra Abramova, a odjeli; nebo on bydlil v Sodom.

  14:13 Piel pak jeden, kter byl utekl, a zvstoval Abramovi Hebrejskmu, kter tehd bydlil v rovinch Mamre Amorejskho, bratra Ekolova a bratra Anerova; nebo ti mli smlouvu s Abramem.

  14:14 Uslyev tedy Abram, e by zajat byl bratr jeho, vypravil zpsobnch k boji a v dom svm zrozench sluebnk ti sta a osmncte, a honil je a k Dan.

  14:15 A oddliv se, pipadl na n v noci, on i sluebnci jeho, a porazil je; a stihal je a k Chobah, kter le na levo Damaku.

  14:16 I odjal zase vecko zbo; tak i Lota bratra svho s statkem jeho zase pivedl, ano i eny a lid.

  14:17 Tedy vyel krl Sodomsk proti nmu, kdy se navracoval od pobit Chedorlaomera a krl, kte byli s nm, k dol Sveh, kter jest dol krlovsk.

  14:18 Melchisedech tak krl Slem, vynesl chlb a vno; a ten byl knz Boha silnho nejvyho.

  14:19 I poehnal mu a ekl: Poehnan Abram Bohu silnmu nejvymu, kter vldne nebem a zem;

  14:20 A poehnan Bh siln nejvy, kter dal neptely tv v ruce tv. I dal mu Abram destky ze vech vc.

  14:21 Krl pak Sodomsk ekl Abramovi: Dej mi lid, a zbo vezmi sob.

  14:22 I ekl Abram krli Sodomskmu: Pozdvihl jsem ruky sv k Hospodinu, Bohu silnmu nejvymu, kter vldne nebem i zem,

  14:23 e nevezmu od niti a do emnka obuvi ze vech vc, kter jsou tv, abys neekl: J jsem obohatil Abrama,

  14:24 Krom toliko toho, co sndli bojovnci, a dlu mu, kte se mnou li, toti Aner, Ekol a Mamre; oni necha vezmou dl svj.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .