Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GENESIS 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Pe vremea lui Amrafel, kmpqratul Winearului, lui Arioc, kmpqratul Elasarului, lui Chedorlaomer, kmpqratul Elamului, wi lui Tideal, kmpqratul Goiimului,

  14:2 s`a kntkmplat cq ei au fqcut rqzboi cu Bera, kmpqratul Sodomei, cu Birwa, kmpqratul Gomorei, cu Wineab, kmpqratul Admei, cu Wemeeber, kmpqratul Yeboimului wi cu kmpqratul Belei sau Yoarului.

  14:3 Acewtia din urmq s`au adunat cu toyii kn valea Sidim, adicq Marea Sqratq.

  14:4 Timp de doisprezece ani fuseserq supuwi lui Chedorlaomer; wi kn anul al treisprezecelea s`au rqsculat.

  14:5 Dar, kn anul al patrusprezecelea Chedorlaomer wi kmpqrayii cari erau cu el au pornit, wi au bqtut pe Refaimi la Awterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, pe Emimi la Wave-Chiriataim,

  14:6 wi pe Horiyi kn muntele lor Seir, pknq la stejarul Paran, care este lkngq pustie.

  14:7 Apoi s`au kntors, au venit la En-Miwpat, sau Cades, wi au bqtut pe Amaleciyi pe tot yinutul lor, ca wi pe Amoriyi, cari locuiau la Hayayon-Tamar.

  14:8 Atunci au iewit kmpqratul Sodomei, kmpqratul Gomorei, kmpqratul Admei, kmpqratul Yeboimului wi kmpqratul Belei sau Yoarului, wi s`au awezat kn linie de bqtae kmpotriva lor, kn valea Sidim,

  14:9 wi anume: kmpotriva lui Chedorlaomer, kmpqratul Elamului, kmpotriva lui Tideal, kmpqratul Goiimului, kmpotriva lui Amrafel, kmpqratul Winearului wi kmpotriva lui Arioc, kmpqratul Elasarului: patru kmpqrayi kmpotriva a cinci.

  14:10 Valea Sidim era acoperitq cu fkntkni de smoalq. Kmpqratul Sodomei wi kmpqratul Gomorei au luat -o la fugq, wi au cqzut kn ele; ceilalyi au fugit spre munte.

  14:11 Biruitorii au luat toate bogqyiile Sodomei wi Gomorei, wi toate merindele lor, wi au plecat.

  14:12 Au luat wi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia kn Sodoma; au luat wi averile lui, wi au plecat.

  14:13 A venit unul, care scqpase, wi a dat de wtire lui Avram, Evreul; acesta locuia lkngq wtejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Ewcol, wi fratele lui Aner, cari fqcuserq legqturq de pace cu Avram.

  14:14 Cum a auzit Avram cq fratele squ fusese luat prins de rqzboi, a knarmat treisute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, nqscuyi kn casa lui, wi a urmqrit pe kmpqrayii aceia pknq la Dan.

  14:15 Wi -a kmpqryit oamenii kn mai multe cete, s`a aruncat asupra lor noaptea, i -a bqtut, wi i -a urmqrit pknq la Hoba, care este la stknga Damascului.

  14:16 A adus knapoi toate bogqyiile; a luat knapoi wi pe fratele squ Lot, cu averile lui, precum wi pe femei, wi norodul.

  14:17 Dupqce s`a kntors Avram dela knfrkngerea lui Chedorlaomer wi a kmpqrayilor cari erau kmpreunq cu el, kmpqratul Sodomei i -a iewit kn kntkmpinare kn valea Wave, sau Valea Kmpqratului.

  14:18 Melhisedec, kmpqratul Salemului, a adus pkne wi vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Knalt.

  14:19 Melhisedec a binecuvkntat pe Avram, wi a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Knalt, Ziditorul cerului wi al pqmkntului.

  14:20 Binecuvkntat sq fie Dumnezeul Cel Prea Knalt, care a dat pe vrqjmawii tqi kn mknile tale!`` Wi Avram i -a dat zeciuialq din toate.

  14:21 Kmpqratul Sodomei a zis lui Avram: ,,Dq-mi oamenii, wi yine bogqyiile pentru tine.``

  14:22 Avram a rqspuns kmpqratului Sodomei: ,,Ridic mkna spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea Knalt, Ziditorul cerului wi al pqmkntului,

  14:23 wi jur cq nu voi lua nimic din tot ce este al tqu, nici mqcar un fir de ayq, nici mqcar o curea de kncqlyqminte, ca sq un zici: ,Am kmbogqyit pe Avram.` Nimic pentru mine!

  14:24 afarq de ce au mkncat flqcqii, wi partea oamenilor cari au mers cu mine, Aner, Ewcol wi Mamre: ei pot sq-wi ia partea lor!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск